(Druhé) listopadové zastupitelstvo

se sešlo k svému řádnému jednání dne 20. 11. 2013. Ačkoliv agenda nebyla extrémně rozsáhlá, vydrželi zastupitelé rokovat až téměř do půlnoci.

Odraz v roztoky.com

Jak se stalo již téměř tradicí, nejprve bylo nutné projednat materiály z minulé schůze, které se pro nedostatek času nestihly projednat. Ještě před to však byl na přání některých zastupitelů zařazen nový bod, a to „divoké“ přebírání článků z Odrazu na soukromý web Roztoky.com. Do října platila tři roky platná praxe, že tyto články byly automaticky na tento web přebírány, pokud to autor výslovně neodmítl. Vzhledem k možné kolizi s autorským zákonem změnila RM postup tak, že je naopak vždy nutný souhlas autora (nejedná-li se jen o citaci či úryvek). Majitel a provozovatel webu však našel technologický postup, který mu umožňuje přebírat texty z již vytištěného periodika. Činí tak o své vůli a na své riziko. Město mu v žádném případě v této činnosti nijak neasistuje (ani nebrání).

Nekonečný příběh vodovodní šachty

Na tento horký bod následoval další, a totiž otázka udělení věcného břemene přístupu k vodovodní šachtě ležící na obecním pozemku pro stavebníka RD na pozemku sousedním. Zdánlivě banální případ, neboť každé ZM projednává několik věcných břemen, se však ukázal jako mimořádně „třeskutý“. Stavebník je přesvědčen o své pravdě, stejně jako většina zastupitelů, kteří pro souhlas nakonec nehlasovali (pro zvedli ruce jen čtyři zastupitelé). Asi by bylo vhodné odložit emoce a podívat se na tuto věc zcela suše věcně, možná i z právního hlediska; lze se domnívat, že nesouhlas s vodovodní šachtou je nesouhlasem zástupným a souvisí s nepřiměřenými proporcemi navržené stavby.

V této souvislosti se řešil i případný střet zájmů paní Vavřínové, která je zastupitelkou a současně se v této věci angažuje za občanské sdružení Architektura a krajina. Zákon o střetu zájmů i zákon o obcích jsou však v podobných případech poměrně bezzubé -nestanoví žádné sankce za překročení zákona, takže ve výsledku šlo jen rétorické cvičení zúčastněných zastupitelů.

Stavba školy bude dokončena do konce dubna 2014

Zastupitelé po živé diskusi schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Metrostav, která staví základní školu. Vzhledem k zájmu obce na co nejvyšší kvalitě odvedené práce i s ohledem na relativní časový prostor byl dohodnut posun dokončení jednotlivých objektů do 30. dubna 2014 s tím, že dokončení fasád s výtvarným řešením bude provedeno do konce května. Tento posun termínu bude ze strany firmy kompenzován vícepracemi, zejména sadovými úpravami školní zahrady a úpravou terénu pro hřiště. Nenápadným, ale zásadním krokem bylo usnesení ZM, že zadá pořízení nového územního plánu města odboru územního plánování MÚ Černošice, který dostal přednost před případným autorizovaným architektem.

ZM pak schválilo záměr směny drobných pozemků v Žalově, která by měla umožnit realizaci výstavby kanalizace a rekonstrukci ulic Wolkerova a Na Valech.

Tradičním bodem je informace o plnění rozpočtu a návrh devíti rozpočtových změn, které předtím projednal finanční výbor. Šlo o přijetí finančních darů (Letiště Praha, RWE) a dotací a také o přesuny mezi paragrafy reflektující rozdílnou míru plnění -z nečerpaných položek do přečerpaných. Schválení jednotlivých změn bylo téměř jednomyslné.

Po ještě poměrně bohaté debatě v rámci informačního bloku pan starosta ve 23:10 hodin jednání ukončil. Neprojednané body byly přesunuty na prosincovou schůzi.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.