Akce pro roztockou veřejnost v Husově sboru CČSH listopad a prosinec 2015:

■ Neděle 15. listopadu v 15 hod. - přednáška Ing. Miloslava Kuklíka Biblický herbář -povídáni o rostlinách, které známe z Bible

■ Čtvrtek 26. listopadu od 15 hod. -adventní dílna - výroba věnečků, svícnů a dekorace na advent a Vánoce

■ Neděle 29. listopadu v 15 hod. - I. neděle adventní - koncert známé skupiny OBOROH

■ Sobota 5. prosince od 17 hod. - Mikuláš s nadílkou v kostele - tradiční setkání dětí s Mikulášem a anděly

■ Čtvrtek 24. 12. Štědrý den od 14 hod. -četba vánočního příběhu, koledy, strom vánočních přání, prohlídka jesliček

■ Hod Boží vánoční 25. 12. od 9 hod. -vánoční bohoslužba

■ Neděle 27.12 od 9 hod. - bohoslužba

■ Neděle 3. ledna 2016 - první novoroční bohoslužba

Kromě těchto akcí nepravidelných se scházíme pravidelně k bohoslužbám, pobožnostem, biblickým hodinám. Středa dopoledne je vyhrazena těm, kteří si chtějí popovídat, pomodlit se, ztišit se. Pravidelně každý čtvrtek je otevřena Kavárna pro seniory od 14 do15.30 hod. Poslední čtvrtek v měsíci od 20 hod. se schází Klub Jeroným - zde mohou se ptát a diskutovat nad Písmem a o životě spíše ti mladší, ale Klub je otevřen všem věkovým kategoriím bez rozdílu vyznání, pro všechny duchovně naladěné. Vždy první neděli po bohoslužbách je tzv. nedělní škola, mohou přijít i rodiče či prarodiče - malování, origami, výlety po okolí a do Prahy na různé výstavy atd. - otevřeno pro všechny duchovně naladěné. Přijďte, srdečně vás zveme.

Kolumbárium v Husově sboru je otevřeno v neděli od 10 hod do 12 hod., v úředních hodinách nebo podle dohovoru (tel. 220 951 051).

Máte-li zájem o jakoukoli duchovní službu (křest, sňatek, pohřební rozloučení, návštěvu nemocného doma či ve zdravotnickém zařízení atd.), obraťte se na farní úřad, farářku či kazatele (tel. 220 951 051).

Husitská diakonie CČSH v Roztokách nabízí pomoc osamělým, nemocným a jejich rodinám, lidem v těžké životní situaci. Vedle farářky působí i kazatel Alberto Rocchini a pastorační asistentka Helena Kantorová -pohovoří, dohlédne, doprovodí nemocné k lékařům v Roztokách a v Praze a obstará drobnou pomoc.

Již běží školní rok, pro děti nabízíme křesťanskou výchovu přímo v Husově sboru, v naší klubovně. Zveme děti, které by tak mohly poznat, že vedle toho běžného života existuje duchovní svět plný záhad a tajemství, které můžeme objevovat společně. V případě zájmu volejte na tel. 220 951 051.

Vladimíra Drdová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.