Alois Václav Cikl

A. V. Čikl pocházel z Moravy, kde také strávil převážnou část svého života. Ve 20. letech 20. století působil nejprve v řadách Církve československé a později, a to až do konce života, v řadách pravoslavné církve. Patřil mezi nejbližší a zároveň nejlepší spolupracovníky biskupa Gorazda, který od roku 1925 stál v čele pravoslavné církve. V roce 1938 A. V. Čikl odešel ze své farnosti v Přerově do Prahy, kde byl jmenován duchovním správcem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. V rámci duchovních aktivit vyučoval i náboženství, a to ve školách ve Vršovicích, Dejvicích, na Smíchově, v Nuslích a Roztokách. Později za okupace, kdy byla výuka náboženství zakázána, učil náboženství soukromě. V Roztokách výuka probíhala v bytě ruské rodiny, která bydlela v Nádražní ulici čp. 25.

Dne 27. května 1942 byl v Praze spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Českoslovenští parašutisté, kteří spáchali tento atentát, se spolu s několika dalšími skrývali v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Kostel byl 18. června po několikahodinovém boji dobyt jednotkami SS. Část parašutistů byla zabita v boji a část spáchala sebevraždu.

Tentýž den byl zatčen gestapem A. V. Čikl spolu se svojí manželkou a dalšími zástupci pravoslavné církve V. Petřekem, J. Sonnevendem, V. Ornestem a jejich rodinami. Dne 25. června byl zatčen i biskup Gorazd.

Soudní přelíčení před stanným soudem v Praze se konalo 3. září. Dne 4. září byli A. V. Čikl, biskup Gorazd a J. Sonnevend zastřeleni na střelnici v Praze-Kobylisích a 24. října byla popravena v Mauthausenu i Marie Čiklová, manželka A. V. Čikla.

Po válce obdržel A. V. Čikl in memoriam Čs. válečný kříž 1939.

A. V. Čikl byl skromný, pracovitý a přímočarý člověk a zároveň typický prvorepublikový vlastenec. Patřil mezi nejbližší spolupracovníky biskupa Gorazda. Zároveň jako představitel první generace mladých duchovních v prvorepublikovém Československu se dokázal vypracovat mezi významné duchovní i bez vyššího teologického vzdělání. Kromě duchovní činnosti a výuky náboženství byl znám i několika překlady duchovní literatury a jako autor katechismu pro mladé.

Marcel Votípka

Literatura:

Raclavský, Libor. Cesta k oběti. Životní příběh kněze Aloise Václava Čikla. Zlín 2014.

Vopatrný, Gorazd. Pravoslavná církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938 -1945. Theologická revue 3-4/2003.

Vacek, Ferdinand. Dodatečná vzpomínka na červen 1942. Zpravodaj vlastivědného klubu okolí Prahy 1-3/1968.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.