Boj o další ztráty

Některé reakce našich bližních nás překvapí. Mezi ně, pro mne, patří článek Mgr. Boloňského v Odrazu č. 10/2016 "Slibem neurazíš?". Ano slibem, jenž vychází z dobré vůle pomoci dobré věci, není možné urazit. Veřejným konstatováním, že lidé, kteří mají jiný názor než vy, jednají nezodpovědně a snad licoměrně, však urazit jde!

V článku jsou uvedeny celkem objektivně některé skutečnosti, které vedly město a ostatní obce - Únětice, Statenice a městskou část Praha-Suchdol - k řešení z let 2007 až 2009. Zaslouží si však upřesnění. Je faktem, že původní čistírna vznikla jako společná pro město a tehdejší Penicilin, n. p.

Ovšem tento průmyslový podnik byl jednoznačně dominantní. V té době měl strategický význam jako první výrobce antibiotik ve východním sektoru. Myslím, že tenkrát produkce odpadních vod městysu Roztoky nikoho nezajímala. Nicméně i tehdejší režim si uvědomoval, že není možné vysoce zatížené odpadní vody z výroby antibiotik vypouštět přímo do řeky. Od té doby se traduje propojení města a fabriky. Od té doby určitá část našich odpadních vod teče přes továrnu (dnešní VÚAB), máme společné napojení na energie atd.

Novější vývoj historie je také dobré si připomenout. Po roce 2000 si postupně stát i obce uvědomovaly, že vypouštět odpadní vody do řek a potoků bez čištění nelze. Byla reálně projednávána výstavba 4 menších čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) v oblasti Roztok - U Spáleného mlýna pro Suchdol, v Úněticích (alternativně zvažovaná kořenová ČOV) a ve Statenicích. Ve vzduchu se vznášel záměr H-systému, který měl podporu, peníze, pozemky. Kromě Roztok všechny ČOV odváděly vody do Únětického potoka, kam již své vody dává letiště Ruzyně a obce proti proudu potoka. Představa perlivého potůčku v idylickém Tichém údolí dostávala poněkud chmurnou, hlavně páchnoucí perspektivu. Naštěstí v té době mocné vodohospodářské orgány i ČIŽP daly jasné vyjádření: jedna centrální ČOV v Roztokách. Z toho plynula i podpora státu na výstavbu sítí a intenzifikaci čistírny, která v té době byla nevyhovující. Po letech diskusí a bojů se podařilo záměr realizovat, ovšem, díky pádu H-systému, v redukované podobě. I tak byla výstavba některými občany i zastupiteli považována za naddimenzovanou a vyskytovaly se námitky, které jsou stejné jako v článku Mgr. Boloňského, jak budeme platit za provoz nevyužité čistírny. Dá se s určitým zjednodušením říci, že to, o co byli v minulosti investoři nuceni kapacitu rekonstruované ČOV snížit, dnes regionu i Roztokům chybí. Tvrdě za to zaplatíme. Co bylo tenkrát příčinou nesprávné redukce původního projektu? Krátkozraké zhodnocení záměru jeho oponenty a prosazení jejich námitek v zastupitelstvu města, přecenění momentálního ekonomického zatížení města. Dnes vím, že svou roli sehrály i zájmy jiných dodavatelů, kteří oslovili tehdejší členy zastupitelstva. Výčet není asi úplný, ale je pravda, že posuzovat tak velkou a složitou investici je vždy obtížné a po bitvě...

Tragický byl však i postup některých představitelů obce v letech 2002-2006, kdy byl vydán příslib obci Statenice na 5000 ekvivalentních obyvatel. Obce, které do té doby vložily do projektu pouze náklady na vlastní kanalizační síť a část přivaděče odpadních vod, plánovaly svůj další rozvoj s tím, že problém je vyřešen vybudováním ČOV v Roztokách. To přináší v současnosti značné potíže - zejména ve vztahu k obci Statenice.

Velkým omylem některých bývalých zastupitelů je, že nedostatečná kapacita ČOV je zárukou, že město se prostě nebude rozrůstat. Není to pravda. Jestliže platí územní plán a ten byl řádně projednán z iniciativy našich občanů, demokraticky schválen a je závazným dokumentem, je město povinno zajistit čištění odpadních vod pro počet obyvatel a aktivit, které ÚP umožňuje. Město se o to prokazatelně pokusilo a vložilo do své snahy značné finanční prostředky. Načas byla situace uspokojivě vyřešena, ale realita rozvoje regionu vybudovanou kapacitu v budoucnosti překračuje, a to v rámci platného i nově schvalovaného územního plánu. Musíme se tedy snažit situaci vyřešit, a pokud chceme mít šanci získat dotaci, hodně rychle. Poslední výzva OTŽP bude vypsána pravděpodobně v druhé polovině roku 2017. Z tohoto důvodu se jeví možnost získat dotaci na ČOV Žalov, nebo samostatnou ČOV Statenice, jako nereálná.

Podstatné při řešení společné ČOV je i rozložení nákladů a následně náklady provozní, které společný postup činí dlouhodobě přijatelnějšími. Při posuzování záměrů je potřeba vzít v úvahu zpřísňování legislativy (která se nás již reálně dotkla) i to, že na naší ČOV již došlo k opotřebení a některá zařízení je nutno obměnit i některá přidat (oddělování srážkových vod, mechanické předčištění apod.).

Město hledá reálné řešení problému, který nebyl po mnoho let řešen, protože panovalo přesvědčení, že po intenzifikaci ČOV jsme "za vodou". Pravdou ovšem je, že celé okolí metropole roste a podobné problémy má řada obcí v okolí Prahy. Společné řešení však není jen úvahou ekonomickou a solidárním postupem v jedné oblasti, ale je optimální i z hlediska životního prostředí. Nezabírá další půdu, je v oblasti chráněné před povodněmi na 100letou vodu, zaručuje kvalitní čištění a stálou kontrolu vypouštěných odpadních vod. I zpracování posudků, příprava podkladů a smluv stojí peníze. Abychom jimi neplýtvali a neinvestovali je do projektu, který bude pro ostatní nepřijatelný, navrhl zpracovatel studie proveditelnosti deklarovat společnou vůli v memorandu. Starostové zúčastněných obcí tento záměr shledali rozumným a předložili memorandum svým zastupitelům. Většina z nich postup schvaluje, protože ho považují za logický.

Z tohoto hlediska se mi jeví publikovaný článek kolegy Boloňského jako zveřejněný subjektivní názor, ve kterém podcenil zastupitele města, což je osobní věcí každého, ale který může poškodit zájmy města při dalších jednáních a snižuje jeho důvěryhodnost. To je také hlavní důvod, proč jsem napsal tuto reakci.

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.