Bojovali za vlast - Josef Petruška

Budoucí „Roztočák" Josef Petruška se narodil 22. 1. 1906 v Orlové (okres Fryštát) jako syn Adolfa a Marie Petruškových.

V letech 1926 až 1928 absolvoval vojenskou prezenční službu u ženijního pluku č. 3. Později Josef Petruška pracoval jako horník.

Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se přihlásil jako dobrovolník na pomoc republikánské vládě. Od 1. 6. 1937 sloužil v řadách interbrigád - byl politický komisař Žižkovy kulometné roty u baterie Dimitrov (dosáhl hodnosti kapitána). V bojích byl Josef Petruška raněn 30. 5. 1938.

Po skončení bojů ve Španělsku přešel do Francie, kde byl internován, a zde po vypuknutí druhé světové války vstoupil dne 14. 12. 1939 v Gurs do nově se tvořící československé exilové armády.

Po německém útoku na západní frontě bojoval v červnu 1940 s 2. československým pěším plukem v řadách 1. polní roty na řece Marně a v ústupových bojích, které skončily kapitulací Francie 22. 6. 1940.

Poté Petruška přešel i řadou spolubojovníků do Velké Británie, kde zůstal v československé armádě. Ve Velké Británii byl 27. 7. 1940 internován do 31. 12. 1941. Od roku 1942 do konce války sloužil u že-nijní roty československé brigády ve Velké Británii. V listopadu 1943 je uveden v seznamu frekventantů do kurzu SME jako zástupce velitele družstva.

Po válce se vrátil se svojí jednotkou do vlasti a demobilizován byl 11. 8. 1945.

Po válce pracoval jako provozní mistr v národním podniku Narpil.

Po převzetí moci KSČ nastoupil 1. 9. 1948 k SNB, kde sloužil v hodnosti kapitána. V roce 1951 byl ze služeb SNB propuštěn. Na jeho případu lze ukázat praktiky tehdejší doby: po únoru 1948 byl jako in-terbrigadista považován za spolehlivého k stávajícímu komunistickému režimu, a proto nastoupil k SNB. O pár let později byla situace opačná, řada interbrigadistů byla uvězněna a příslušnost k nim mu byla vytýkána.

Po odchodu ze služeb SNB se přistěhoval z Prahy do Roztok a od 1. 6. 1952 se stal roztockým občanem (bydlel v ulici Ant. Řacha čp. 486). Pracoval jako úředník, dále v Roztokách působil v základní organizaci Svazu protifašistických bojovníků.

Josef Petruška zemřel 29. 8. 1974 v Roztokách.

Pokud má někdo nějaké další informace o tomto válečném veteránovi, bude za ně autor vděčný.

Pavel Buchtele

Státní okresní archiv Praha-západ Dobřichovice

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.