Brána do říše mrtvých

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu

Brána do říše mrtvých,

skalní chrám starší doby bronzové

5. 11. 2010 – březen 2011/Malá výstavní síň

Zahájení výstavy 4. 11. 2010 v 17 hodin
S hudební produkcí divadelního sdružení Divoch

Skalnatý masiv Kozích hřbetů a protější Holý vrch, nacházející se na severozápad od Prahy, představují nejen cíl romantických výletů, ale i místa opředená tajemstvím. Svůj odkaz zde zanechali především lidé doby bronzové.

V širším okolí skal byla nalezena sídliště i pohřebiště únětické kultury. Několika desítkám jedinců se dostalo privilegia být pochován na vrcholu skal, v mělkém sedle mezi dnešním Holým vrchem a skalkou Na vrškách. A co víc, hroby některých z nich byly zakryty mohylami, které svou velikostí musely zajímavým způsobem dotvářet panorama tohoto místa.

Do útrob Kozích hřbetů byl ukryt poklad bronzových dýk, o jehož funkci se dodnes vedou spory. Nebyl to však jediný poklad zde ukrytý, v mladší době bronzové zde byly uschovány ještě další dva poklady – depot bronzových forem na odlévání bronzových seker a depot zlomků bronzových předmětů a slitků, představující surovinu pro výrobu nových předmětů.

První zmínku o zdejším pohřebišti nalézáme v deníku kněze a archeologa Václava Krolmuse z roku 1855, který si při své cestě po Kozích hřbetech poznamenal nález kamenných mohyl, do jejich průzkumu se ale pravděpodobně nepustil a dále se jimi nezabýval. První zmínku o vnitřní podobě zdejších hrobů získáváme až díky Emanuelovi Lemingerovi (synu ředitele únětického statku). Opravdový výzkum hrobů provedl až manžel Lemingerovy sestry, roztocký lékař Čeněk Rýzner. Ten se na konci 70. let 19. století začíná věnovat archeologii a po vykopávkách v mohyle v Solníkách v roce 1879 (Roztoky u Prahy) obrací pozornost na Holý vrch. Při svých cestách do Únětic si všímá malých kopečků v mezích polí, doprovázených množstvím sneseného kamene. Ještě tentýž rok se pouští do výzkumu pohřebiště, jehož nálezy přisoudil starší době bronzové. Nálezů únětického rázu postupně přibývalo a díky precizní Rýznerově publikaci v Památkách archeologických (1880) se od roku 1892 v archeologické terminologii ustálil pojem únětická kultura.

Poklad bronzových dýk byl objeven v říjnu 1928 dělníky, kteří lámali kámen na Kozích hřbetech a tloukli jej na štěrk. Následně je odkoupilo Národní muzeum, kde jsou dosud uloženy.

Návštěvník výstavy si bude moci prohlédnout nálezy z pohřebiště a seznámit se i s historií jeho objevu. Jeho význam překračuje dalece hranice naší země, neboť se jedná o eponymní lokalitu únětické kultury doby bronzové. Atraktivitu nikdy nevystavených nálezů (130 let od jejich publikování) ještě zvyšuje vystavení výjimečného pokladu bronzových dýk, nalezených na dohled od únětických pohřebišť.

Součástí projektu budou přednášky, terénní exkurze a soutěže. Těšit se však můžeme i na další překvapení.

Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, obcí Únětice a za podpory firmy REVYKO.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek čp. 1, 252 63 Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz

PřílohaVelikost
SM_Brana_plakat2.pdf668.41 KB
SM_Brana_pozvanka.pdf439.97 KB

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

No konečně nějaký příspěvek i

No konečně nějaký příspěvek i do této rubriky. Už jsem si začínal myslet, že je tento web nekulturní.

novinka!!! Kurz Orient Pro fit od 8.2.2011

Vypisujeme nový kurz pro začátečníky v Lexiku.Při platbě do 23.1.2011 je cena za jednu lekci 105kč.
Více informací naleznete na http://kurzy.siderea.cz/kurz086.html
Těšíme se na Vás
taneční skupina Siderea

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.