Budete letos slavit zlatou nebo diamantovou svatbu?

Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali matrikářku města Roztoky

Dagmar Vyšehradskou

na tel. 220 400 226.

Vítání dětí v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2016

se pod záštitou starosty města Roztok

uskuteční slavnostní akt vítání dětí,

které se narodily v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2016.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky, a to bud1 e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní Vyšehradské, nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to nejpozději do 30. 9. 2016.

Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Dagmar Vyšehradská
- matrika


Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.