Budou krajské dotace transparentnější?

V předcházejících číslech Odrazu se rozproudila zajímavá diskuse o dotacích, které poskytuje naše město. Rád bych na tuto diskusi navázal a posunul poněkud jiným směrem, který se však Roztok taktéž dotýká. Jedná se o problematiku dotací poskytovaných z krajského rozpočtu. Středočeský kraj v posledních letech vyvinul netransparentní a diskriminační systém s velkým rizikem korupce. Nicméně se zdá, že se začalo blýskat na lepší časy.

Jak vypadá současná situace? Krajskou dotaci dostaly především ty obce, jejichž představitelé byli s bývalým hejtmanem zadobře. Veřejným tajemstvím se stala policií prověřovaná skutečnost, že příjemci dotací museli její část odevzdat spřátelené firmě formou zmanipulované zakázky. Ostatně uvidíme, co všechno přinese probíhající vyšetřování. Kromě těchto praktik se veřejnost dozvěděla o udělených dotacích velmi málo, většinou jen částku a příjemce dotace s několika slovy o předmětu dotace. To pochopitelně zvyšovalo nejen možnou korupci trestněprávní, ale i korupci politickou.

Typickým příkladem jsou Hostivice, odkud bývalý hejtman pochází. Ty od roku 2009 obdržely od kraje asi čtyřicet dotací v celkové hodnotě přes 20 mil. Kč. O něco větší Roztoky ve srovnání s tím pouze paběrkovaly a ocitly se na „černé listině“. Jiným motivem byla sebepropagace bývalého hejtmana. Ten udělil dotaci známému herci na opravu jeho zámku, což samo o sobě nemusí být špatný počin. Ve Středočeském kraji však existují desítky chátrající zámků, jejichž majitelé dotaci nedostali. Samozřejmě, nikde žádné odůvodnění nenajdeme, ale vzápětí se objevily fotky pana hejtmana s oním hercem v inzerci placené daňovými poplatníky. Nízká transparentnost v těchto případech ještě neznamená porušení zákona, protože kraje jsou autonomní samosprávy a podmínky udělování dotací z krajského rozpočtu jsou jen velmi vágně určeny. Záleží pak na každém jednotlivém hejtmanovi a jeho charakteru, jak se k problematice postaví.

Není divu, že právě středočeští poslanci v čele s Helenou Langšádlovou, která působí i jako středočeská předsedkyně TOP 09, přicházejí s návrhem na změnu zákona, jež by měla výše zmíněné praktiky omezit. Jde o novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních samospráv, která se nechala inspirovat již projednávanou novelou týkající se dotací ze státního rozpočtu. Podle ní by měl být celý proces udělování dotací transparentní a veškerá dokumentace by se měla zveřejňovat na internetu. Počínaje přesným popisem a odůvodněním daného dotačního programu, přes seznamy podaných, úspěšných i neúspěšných žádostí, až po jasná kritéria hodnocení a odůvodnění udělení či neudělení dotace. Stejně tak by se měly zveřejňovat výsledky kontroly dotací. Tato pravidla tak umožní veřejnou kontrolu, zároveň bude jejich plnění předmětem přezkumu ze strany Ministerstva financí.

Souhlasím s názorem, že nelze nikdy dosáhnout absolutní spravedlnosti při rozdělování dotací a takového systému, aby všem vyhovoval. To ostatně ani nejde už jen z pouhé definice veřejných financí. Stejně tak vždy nelze odstranit subjektivní názory hodnotitelů, ani nelze vždy použít jasně definovaná objektivní kritéria. Měli bychom se ale pokoušet k tomu alespoň přiblížit a navrhovaná novela vytváří vhodný právní rámec. Zvýšení transparentnosti by tak mělo přispět k tomu, že zde bude větší tlak na efektivní podporu skutečně potřebných a efektivních projektů (byť si uvědomuji, že každý máme jiný názor na onu potřebnost). Stručně řečeno, když už se někdo rozhodne takto nakládat s penězi daňových poplatníků, měl by se chovat podle transparentních pravidel, a nikoli podle toho, kdo je jeho kamarád a kdo mu dá krabici vína s hodnotným obsahem.

Doufejme tedy, že navrhovaná „lex Langšádlová“ projde brzy legislativním procesem a dočkáme se průhlednějšího systému dotací, který nebude vyvolávat různá podezření. Na závěr připomeňme, že současné vedení (i po změně na pozici hejtmana) učinilo ze středních Čech nejzadluženější kraj v republice. Ať už podzimní volby vyhraje kdokoli, bude muset výdaje prudce omezovat a prostředky na dotační podporu budou výrazně klesat.

Jakub Haas
člen Finančního výboru města Roztoky (TOP 09)

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.