Bylo toho DOST

Nemohu nereagovat na článek bývalé paní starostky Vavřínové „Transparentní zadávání veřejných zakázek, ...“, který vyšel v minulém vydání Odrazu. Bývalá paní starostka mě a některé úředníky v tomto článku obvinila z nedodržování směrnice o zadávání zakázek a z jakéhosi „šikovného zašulování“. Vůči těmto nepodloženým obviněním a patrně záměrně nepřesným informacím, které se týkají daru od Letiště Praha a.s. na výměnu oken na radnici, se musím ohradit.
Pokusím se být stručný a faktický:

- Dar podle paní Vavřínové údajně nebyl přijat zastupitelstvem ani o něm údajně nebylo informováno. Opak je pravdou. Protože je tento dar městu poskytován na základě rámcové smlouvy každoročně, byl zahrnut do rozpočtu města na rok 2011 již při jeho schválení v únoru téhož roku. Stejně tak je dar rozpočtován i letos. Konečná částka, která byla za výměnu oken utracena, byla upravena při schvalování čerpání rozpočtu za prosinec 2011. Zastupitelstvo tedy o daru
nejen vědělo, ale schválilo ho i v rámci rozpočtu.
-    Údajně jsme měli postupovat v rozporu s vnitřní směrnicí města. Není tomu tak. Výměnu oken jsme zadali Technickým službám, protože jejich práce je pro nás nejlevnější, ale především však proto, že
i Technické služby měly v plánu výměnu svých oken. Tím jsme dosáhli nemalé úspory. Nutno podotknout, že směrnice se vztahuje na veřejné zakázky města, nikoliv příspěvkových organizací (technických služeb), a to na základě zákona o veřejných zakázkách. Důležitou informací také je, že dodávka samotných oken subdavatelem byla poptána u jedenácti firem, z nichž pět nabídku podalo. Vítězný subdodavatel byl o téměř 100 tisíc Kč levnější než druhý v pořadí. Je zřejmé, že o transparentnosti a efektivitě vynaložení prostředků z daru nemůže být pochyb.
-    Paní Vavřínová také zpochybňuje včasnost realizace výměny oken, což by podle ní mohlo vést k vrácení daru. Ten měl být dle smlouvy vyúčtován do konce ledna 2012. Tak se i stalo. Podle vyjádření letiště proběhlo všechno v pořádku. Shrnuto a podtrženo, akce proběhla v pořádku, došlo při ní k úspoře vynaložených prostředků a díky ní dojde k úspoře nákladů na energie. Zbytečných výpadů paní Vavřínové bylo DOST.
Musím ale připomenout, jak se s veřejnými prostředky hospodařilo za vlády bývalé starostky Vavřínové. V tomto období byly vynaloženy na nerealizovatelné projekty nemalé miliony Kč. Projekt dostavby školy podle paní Vavřínové, který není možné použít, protože by dostavba stála minimálně čtvrt miliardy Kč a protože by škola musela být na celý rok uzavřená, stál téměř 12 milionů Kč. Další opravdu nákladné, a tudíž nerealizovatelné projekty, které paní Vavřínová nechala zpracovat, stály další statisíce až miliony Kč. Jedná se např. o projekty na stavbu školky či na revitalizaci Školního náměstí. První jsme zvládli třikrát levněji a druhé bude ještě levnější. A aby toho nebylo málo, tak bývalá starostka Vavřínová uzavřela opravdu nevýhodné smlouvy s firmou Aldera na správu městské počítačové sítě a vedení městského účetnictví. Této firmě se celkem zaplatilo více než 6,5 milionu Kč. Jenom těmito nesmyslnými kroky paní Vavřínové v minulosti město přišlo o 20 milionů Kč. Neuvádím tady všechno, ale je zjevné, že toho bylo DOST. Takovýto způsob nehospodárnosti je mi opravdu cizí.
PS: Je smutné, že se zastupitelé za DOST ze svých chyb nedokážou poučit. Přijde mi minimálně nevhodné, že paní zastupitelka Roškotová (za DOST) bez mého vědomí a v mé nepřítomnosti navštívila mou zamknutou kancelář, kterou jí odemkla zaměstnankyně ve výpovědi. Neupozorňoval bych na to, kdyby to paní zastupitelka sama neuvedla při zasedání zastupitelstva. Myslím, že tyto způsoby některých zastupitelů celou situaci a jejich výpady trefně dokreslují.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

všeho do času

ono se něco najde u každého,myslím.....

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.