Cenzura v Odrazu? Spíš jen hloupost...

Do minulého čísla Odrazu jsem poslal text, ve kterém jsem se pokusil za pomoci ironie a nadsázky na případu školného, které si nechal proplatit starosta Jakob, rekonstruovat myšlenkové pochody guru místního neoliberalismu pana Šalamona. Místo zveřejnění jsem se dočkal dopisu od p. Tajčmana, že můj článek porušuje ústavou dané právo (pana Šalamona) na svobodu projevu. Pan Tajčman a redakční rada jsou patrně amatérskými vykladači ústavy našeho státu a osobují si právo na jediný správný výklad. Co naplat, článek si v Odrazu nepřečtete. Je tím sice porušeno moje ústavní právo vyslovit názor na to, jakým způsobem uvažuje pan Šalamon (tím se snažím jen uvažovat ve stejné myšlenkové linii jako redakční rada), ale alespoň na tom lze demonstrovat, jak demokraticky a necenzorsky tato instituce postupuje. Mohli napsat třeba jen: neotiskneme Váš text, protože přesahuje počet znaků, který je povolen. Hned by to vypadalo jinak. Jenže ouha, to bych se mohl ohradit, že články pana Šalamona jsou delší... Tak tedy rovnou vytáhnou nejtěžší kalibr: „.předjímá názory a stanoviska jiné osoby. De facto tím porušujete princip nezadatelnosti ústavního práva svobody projevu.“

Můj článek měl za úkol jen si trochu udělat legraci z toho, že pan Šalamoun vášnivě bojuje za rovnostářský přístup ke školství jen tam, kde není tou zvýhodňovanou skupinou starosta Roztok (kterému bylo proplaceno školné na rozdíl od ostatních občanů města), a také jsem chtěl ukázat, jak asi mohou vypadat neoliberalistické koncepty uvažování. Vlastně jsem si z celého jen dělal trochu legraci.

Stejně, jak jsem byl rozesmutněn z nekompetentnosti redakční rady, která text patrně nepochopila (v horším případě pochopila a pro narážky na starostu p. Jakoba a p. Šalamona zamítla), tak mě potěšil jeden člen této rady. Ozval se mi p. Calta (člen r. r.), že mu přístup rady vadí a rád by můj text zveřejnil na svém webu. Zjevně se nebojí ústavních problémů nebo mu nevadí, že můj článek míří tam, kam míří. Děkuji mu a text na jeho stránkách nechám rád zveřejnit. Stejně tak ho pošlu s prosbou o zveřejnění na stránky Roztoky.com (které prý patří panu Šalamonovi a on tím bude mít možnost ukázat, že snahami redakční rady Odrazu také opovrhuje).

Závěrem bych chtěl navrhnout, aby se Odraz přejmenoval například na „Šalamonoviny“ s podtitulem „orgán českého neoliberalismu, pod vedením ochotnických vykladačů ústavního práva“.

V. Horyna

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Cenzura?

Dobrý den pane Horyno,

nechci se nyní vyjadřovat k Vašemu původnímu textu, přinejmenším proto, že tu není. Převzetí Vašeho článku na Roztoky.com jsem Vám laskavým prostřednictvím Vítka Calty nabídl. Jenom bych chtěl podotknout, že Vaše interpretace, že tím "opovrhuji snahami RR Odrazu", je poněkud svévolná. Odraz je veřejnoprávní sdělovací prostředek a jeho redakční rada je v odlišné situaci než editoři soukromého média. Co zveřejníme a co ne, je na naši odpovědnost a naše dobré jméno. Odraz naproti tomu svým způsobem reprezentuje město a jeho redakční rada to má proto o dost složitější.
Roztoky.com obecně stojí na myšlence, že by se spíše mělo dát slyšet všem hlasům. Jako věčný optimista věřím, že lidé nejsou hloupí a blábol rozpoznají.

V dokonalé úctě Váš nadšený čtenář

Tomáš Šalamon

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.