Chcete v Roztokách masivní výstavbu?

Každý občan žijící v našem městě zajisté slyšel o stavební uzávěře v Roztokách, která je platná od roku 2006 do současnosti. Bezpochyby rozumně vydaná uzávěra, nutná do doby, než se město znovu nadechne a bude schopné pojmout další nárůst občanů vyplývající z pokračující neudržitelné masivní výstavby. Cítíme, že už dnes je město a jeho okolí přelidněné, infrastruktura je na hraně nedostatečnosti, dopravní zácpy v denních špičkách jsou pravidlem. Je třeba se zamyslet nad budoucností města a vytvořit návrh budoucí zástavby v Roztokách tak, aby se občanům přinejmenším jejich životní úroveň nezhoršovala.

Toto vše by měl mít za úkol Regulační plán budoucí zástavby lokality Dubečnice, jehož čtyři varianty návrhu byly občanům města Roztok prezentovány dne 17. 9. 2015.

Zjednodušeně:

1. varianta: Doplnění (zastavitelné plochy 42 procent), 2. varianta: Revize (zastavitelné plochy 58 procent), 3. varianta: Naplnění (zastavitelné plochy 74 procent), 4. varianta: Plán (zastavitelné plochy 80 procent). Všechny čtyři varianty je možné stále vidět na stránkách města: www.roztoky.cz.

Poměrně vysoká účast občanů na této prezentaci a spousta připomínek svědčila o tom, že osud města není občanům lhostejný. Za všemi připomínkami stála především oprávněná obava z nárůstu obyvatel do nepřipraveného města a umenšení přírody jako celku.

Občané byli ujištěni některými přítomnými zastupiteli města, že celý proces je teprve na začátku a že jej bude možné nadále sledovat a připomínkovat v celém jeho průběhu.

Ale, jak se říká sliby chyby, slíbené se nestalo. Dne 18. 11. 2015 se konalo jednání zastupitelstva, které na oficiálních webových stránkách města nebylo vyvěšeno, natož aby bylo známo, co je opravdu na pořadu dne. Pod záludným bodem: „Územní studie Dubečnice - právní stanovisko a žaloba společnosti Ekospol, a. s.“, který byl na začátku jednání rozšířen o další materiál dodaný tzv. na stůl, se nakonec hlasovalo pro jednu ze čtyř variant výstavby Dubečnice, které spol. DGGG (zpracovatel územní studie Dubečnice) dále rozpracuje.

Občané se tedy informaci o projednávání zástavby Dubečnice dozvěděli buď pozdě, nebo vůbec, a tak se stalo, že přišli jen v malém počtu a nepřipraveni. Přestože zazněly pádné argumenty, především ze Strany zelených a sdružení Sakura (zastoupeného předsedou stavební komise), proč nezvolit čtvrtou variantu návrhu zastavěnosti území Dubečnice, zastupitelé nakonec, přesvědčováni opakovaně starostou pro takovou volbu, snad také ze strachu z možných soudních tahanic se společností Ekospol, která pozemky na Dubečnici v majoritní většině vlastní, zvolili pro město nejvíce zatěžující, variantu č. 4. Od zastupitelů, kteří absolvovali předchozí setkání s občany a s jejich připomínkami, se kupodivu na zastupitelstvo nepřenesla jediná informace.

Odhlasovaná varianta č. 4 počítá s příchodem téměř 900 nových obyvatel jen na Dubečnici! Objektivně je nutné říci, že jako jediná je, bohužel, v souladu se současným platným Územním plánem. Proč bohužel? Zastupitelé totiž nevyužili jedinečnou příležitost, která se nabízela, jasným způsobem hájit zájmy současných i budoucích občanů a upravit nevyhovující stávající stav.

Zbývá nyní jen doufat, že v následném rozpracování čtvrté varianty zůstane alespoň někde a částečně něco z původní myšlenky města v zeleni, v němž převládají velké soukromé zahrady, veřejné parky a aleje jako například původně navrhovaná alej v celé délce Zeyerovy ulice (podél celého pole).

Čím končit? Apelem, aby si občané více pohlídali, co se děje s jejich městem, jaké nevratné změny skryté pod zástupnými body jednání, bez povědomí veřejnosti o takovém jednání, se v zákoutích zasedaček, pod osobními ambicemi některých volených zastupitelů města, odhlasují.

Mgr. Diana Tobiášová
občanka města Roztok

Pozn.: Pozvánka na jednání zastupitelstva byla vyvěšena na elektronickou úřední desku 10. 11. 2015 a byla tam až do 19. 11. 2015. V tomto bodě se paní Tobiášová mýlí.

Jaroslav Drda
tajemník MÚ

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Topáci a ódéSSáci by to tu

Topáci a ódéSSáci by to tu chtěli vybetonovat. Kdopak je asi platí?

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.