Co bude dál s duchem žalovského hřiště?

Z hřiště u žalovské školy podle pana Klinkery, viz Odraz č. 1/2012, prý zmizel dobrý duch! Dobrý duch hřiště nezmizel, dobrým duchem hřiště jsou naše děti, které se na něm pohybují a využívají ho. Do jisté míry chápeme rozladění pana Klinkery, neboť před 12 lety zde spolu s dalšími rodiči vykonal kus dobré práce. Hřiště však musí být pro děti naprosto bezpečné a dostatečně kreativní, nejen pro radost z pohybu, ale také proto, aby mohly prvky na hřišti využívat jak v hodinách tělocviku, tak v odpoledních hodinách v rámci družiny či o víkendu s rodiči.

V dnešní době přísných norem a požadavků EU není myslitelné umisťovat na dětská hřiště prvky bez platných a velmi přísných certifikátů, a už vůbec ne volně stojící stavby a kameny tak, jak se to dělo v roce 2000. Právě tyto již značně poškozené stavby, lépe řečeno torza staveb z roku 2000, byly v prosinci ze žalovského hřiště odstraněny, a to z důvodu bezpečnosti dětí. Torzo „kašny“ již bylo velmi nebezpečné svými ostrými hranami, vzniklými opadáváním mozaiky. Totem, který byl rovněž ve velmi špatném stavu (dřevo bylo prohnilé a napadené houbou), byl odstraněn spolu s kašnou. Vzhledem k tomu, že jsme již nějakou dobu hledali prostředky na obnovu prvků na žalovském městském hřišti a tato možnost se objevila v podobě programu „Dobré sousedství“, vyhlášeného dárcem Letiště Praha, a.s., připravili jsme jednoduchý projekt v součinnosti s odbornými poradci (učiteli - tělocvikáři) z přilehlé školy a zaslali Letišti Praha. Bylo nutné pracovat efektivně, abychom mohli projekt předložit včas. V prosinci jsme dostali dobrou zprávu o schválení našeho projektu a přidělení žádaných financí na rok 2012, a protože v zimním období je pohyb dětí na hřištích přece jen menší, provedli jsme přípravné práce za pomoci pracovníků a techniky Technických služeb, abychom v jarních měsících mohli začít s instalací herních prvků.

Pevně věříme, že za náš dobrý úmysl a snahu o bezpečnější pohyb dětí na tomto hřišti nebudeme pranýřováni „duchem hřiště“, že se nám obnovu hřiště povede přivést do zdárného konce, ale hlavně, že naše děti budou mít ze všeho nového radost a užitek.

Eva Maršíková
vedoucí odd. ŽP Odbor SRMŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.