Co bude s regulačním plánem Horní Žalov?

Spolu s memorandem o spolupráci při výstavbě VTP Žalov byla na zářijovém zastupitelstvu schválena též změna zadání RP Horní Žalov, spočívající ve vyjmutí území potřebného pro výstavby VTP a ZŠ z regulačního plánu. Následně bude městskou radou vydána výjimka ze stavební uzávěry.

Mohlo by se zdát, že těmito kroky bude celá myšlenka regulačního plánu přeměněna v trosky a celý RP bude totálně pohřben. Ale není tomu tak. Zadání RP počítalo s územím Barumu víceméně v podobě, v jaké byl navržen Trigemou na veřejné prezentaci. Tedy 3 VTP a 3 bytové domy. Území bylo do regulačního plánu zahrnuto nikoli se záměrem výstavbu v Barumu nějak dramaticky zregulovat nebo zlikvidovat, ale proto, aby bylo možné dořešit nutné infrastrukturní vazby s dalšími zastavitelnými pozemky, tedy s pozemky mezi Barumem a Řivnáčem, chcete-li, s pozemky na bývalém zemníku. Chtěli jsme hlavně definovat inteligentní a funkční systém inženýrských sítí a systém dopravní.

V současné době je již vysoutěžen zpracovatel regulačního plánu. Zástupci Trigemy přislíbili na proběhnuvších jednáních a koneckonců i na městském zastupitelstvu (jehož jednání je nahráváno), že budou požadavky města v tomto směru respektovat. Předpokládáme tedy, že po dalším jednání mezi architekty Trigemy a zpracovatelem RP dojde ke stanovení koncepce infrastruktury, čímž bude prvotní myšlenka naplněna. Jedná se zejména o vyřešení odtoku dešťových vod, dopravní napojení "zadních" pozemků, včetně pěšího a cyklistické propojení směrem na Řivnáč. Potřebné návaznosti budou zapracovány do projektu pro územní řízení na výstavbu VTP a ZŠ Žalova též do plánovací smlouvy, která v souvislosti s touto lokalitou určitě vznikne, neboť to požaduje platný stavební zákon.

Výstavba VTP a tím pádem též ZŠ se tím významně urychlí, přibližně o rok - to je střízlivě odhadovaná doba na vytvoření regulačního plánu (tentokrát na rozdíl od Dubečnice v normálním režimu).

Ing. Michal Hadraba
pověřený zastupitel pro regulační plány, předseda komise stavební a rozvoje města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.