Co Roztokám přinesl rok 2014

Předchozí rok skončil. Přinesl nám věci dobré i horší. Pro mě osobně to byl rok, který mi přinesl spousty báječných změn v osobním životě, mnoho zážitků, pracovního nasazení i životních zkušeností. Pro naše město to byl bezpochyby také velmi zajímavý rok.

Nová škola

Nej důležitější investicí let 2013 a 2014 byla výstavba nového křídla naší základní školy. Tato stavba byla plánována vlastně od třicátých let minulého století, kdy byla postavena hlavní budova naší školy. Jedná se tedy o dílo nejen dlouho očekávané, ale co se výše investice týče, i o dílo, které je jedno z největších v historii Roztok. Přípravy na stavbu probíhaly posledních deset let. Vznikaly různé plány a nerealistické projekty. Před čtyřmi lety jsme museli začít od začátku a vše se podařilo stihnout. Prvního září 2014 bylo otevřeno nové křídlo naší základní školy včetně tělocvičen. Většina obyvatel Roztok se v nové škole již byla podívat, proto ji nebudu popisovat. Jsem přesvědčený, že bude dobře sloužit roztockým školákům po dlouhá desetiletí.

Kanalizace v Žalově

Další zlomovou událostí minulého roku bylo zahájení prací na výstavbě kanalizace v žalovských ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. Jedná se také o nemalou investici města, na kterou obyvatelé těchto ulic čekali dlouhá desetiletí. Jedná se sice o poměrně zapadlé ulice čítající několik desítek domků, ale je důležité, že i v této části našeho města budou moci lidé žít jako v jednadvacátém století.

Investice

I v opravách ostatní městské infrastruktury jsme nezaháleli. Byla opravena Máchova ulice a stovky metrů chodníků. Kvalita roztocké vody nebude ohrožena, protože byla renovována první komora našeho vodojemu, na tu druhou dojde v roce 2015. Byl opraven i vodojem u sokolovny. Sportovce zajisté potěšilo vystavění nového sportoviště u křižovatky ulic Obránců míru a Masarykovy. Děti určitě uvítají nový vodní prvek na Školním náměstí. To mimochodem postupně také prodělalo hodně změn. Již to není park bez komunikací, ale opravdové zelené náměstí nejen s hezky opraveným pomníkem.

Služby

Byla zavedena nová autobusová linka 359, na kterou si všichni pomalu, ale jistě zvykáme. Začíná být čím dál využívanější. Na konci roku byla ve špičkách posílena i autobusová linka do Prahy.

V minulém roce jsme posílili městskou policii o jednoho strážníka. Snad to bude jeden z prvních kroků ke zvýšení bezpečnosti v našem městě. Plánů v tomto směru máme hodně.

Byly posilovány služby pro naše seniory včetně rozšíření nabídky tísňového volání.

Kultura a sport

Naše město i nadále žilo svým bohatým kulturním životem. Tradiční akce doplnilo několik nových. Je dobře, že v Roztokách není téměř žádný víkend, kdy by se něco zajímavého nedělo.

Roztoky žijí i rozmanitým sportovním životem. Významné úspěchy ve formě postupu o ligovou úroveň výše či v boji o příčky nejvyšší zaznamenaly nejen některé oddíly Sokola a fotbalový klub, ale i mnozí jednotlivci.

Ředitelé

V předchozím roce do svých pozic nastoupili dva noví ředitelé. Je to nová ředitelka MŠ Havlíčkova a nový ředitel základní školy. Do své práce se pustili s vervou. Doufám, že jim elán vydrží a že s jejich prací budeme všichni spokojení.

Volby

Zažili jsme také supervolební rok. Nejdříve jsme na konci jara zvolili europoslance. Následně jsme volili naše zastupitele místní. Jsem rád, že voliči dokázali ocenit naši práci let předchozích, za což jim děkuji. V neposlední řadě jsme volili našeho senátora, kterým paradoxně není ten, kdo získal v Roztokách nejvíce hlasů. Vloni i předloni jsme chodili k volebním urnám více než často, proto asi všichni uvítáme jistý odpočinek, který nám v tomto směru přinese rok nový (neměly by se konat žádné volby).

Poděkování

Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří v minulém roce udělali pro Roztoky něco dobrého. Je vás tady opravdu mnoho a moc si vaší práce vážím. Děkuji také všem úředníkům městského úřadu, kteří přiložili ruku a mysl k dílu, děkuji všem zaměstnancům naší školy a školek, děkuji pracovníkům technických služeb, děkuji městským policistům i dobrovolným hasičům. V neposlední řadě děkuji za práci všem zastupitelům a členům výborů a komisí.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Postřehy (zaujatého) pozorovatele | Stanislav Boloňský
Vůdčí role politiky, nebo práva? | Stanislav Boloňský
Na prahu nového roku | Jaroslav Drda
ČSSD v tom nejede | Vít Calta
Jak šel čas v roce 2014 | Jaroslav Drda

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.