Co Roztokům přinesl rok 2015 a co můžeme čekat v roce 2016

Rok 2015 skončil. Přinesl nám věci dobré i horší. Z celospolečenského pohledu byl předchozí rok především ve znamení uprchlické krize.

Její pokračování nás bohužel nepochybně čeká i letos. Válčí se v Sýrii i na Ukrajině a nezdá se, že by tyto konflikty vedly ke zdárnému vyřešení. Na druhou stranu roste česká ekonomika, což je způsobeno především přetrvávajícím růstem Německa, nepopulární měnovou politikou České národní banky, nepopulární fiskální politikou předchozích vlád, ale i vládou současnou, které se naštěstí klíčové ekonomické zákony nedaří prosazovat. Snad se jí to nepodaří ani v roce letošním. Na podzim nás čekají krajské volby, v nichž rozhodneme o složení středočeského krajského zastupitelstva. Snad zde bude pro Roztoky přívětivější konstelace.

Pro naše město byl minulý rok bezpochyby také velmi zajímavý. Souhrn toho nejdůležitějšího Vám přináším níže. Zároveň připojuji i přehled toho, co nás čeká v roce 2016. Výčet je sice poměrně dlouhý, ale samozřejmě neobsahuje úplně všechny drobnosti a podrobnosti. Je také možné, že jsem na něco zapomněl, za což se dopředu omlouvám.

Nový povrch ulice Třebízského.

Silnice

2015: Byla dokončena výstavba kanalizace a nových silnic v ulicích Pod Řivnáčem, Wolkerova, Na Valech a Třebízského. Další velikou investicí byla rekonstrukce ulic Jana Palacha a části ulice Puchmajerovy. Řešení těchto dvou ulic vyvolalo kontroverzní reakce, ale doufám, že čas ukáže, že jejich oprava byla velkým posunem vpřed. Byla opravena i žalovská ulice Řadová.

2016: Zkraje roku bude dokončena nově jednosměrná ulice Vidimova, na jaře ulice Sedláčkova a konec ulice Smetanovy. Další velkou investiční akcí bude celková rekonstrukce žalovských ulic Krásného, Mühlbergerova, Pilařova a Příčná. V letošním roce stihneme první etapu této rozsáhlé rekonstrukce. Patrně se bude jednat o ulice Krásného, Pilařovu a část Příčné. Ostatní spolu s novým chodníkem v ulici Husově budou dokončeny v roce 2017. Dojde i na opravu ulice Svojsíkovy sady, na kterou přispěli i její obyvatelé, za což jim děkuji. Budeme řešit bezpečnost křižovatky Masarykova, Bernáškova, Čáslavského. Čeká nás i celá řada oprav chodníků (např. Braunerova u bytového domu, Kostelní, Nad Čakovem či část Lidické - od ulice Na Panenské k autobusové zastávce).

Vodohospodářská infrastruktura

2015: Byla dokončena revitalizace druhé komory našeho vodojemu a rekonstrukce přečerpávací nádrže. Před rokem byla ve spolupráci s VÚAB kompletně vyměněna kalová koncovka. Jak jsem psal výše, byly vystavěny nové úseky kanalizace.

2016: Letos budou dokončeny projektové dokumentace na všechny části, kde nám ještě kanalizace chybí tak, abychom mohli s její výstavbou počítat v letech následujících. Letos nás čeká ještě rekonstrukce akumulační komory vodojemu. Začneme vypracovávat projektovou dokumentaci pro intenzifikaci čistírny odpadních vod.

Školství

2015: U základní školy bylo postaveno nové venkovní hřiště a u školní jídelny bezbariérový vstup. Bohužel se nepodařilo zajistit otevření dětské skupiny. Na konci roku rezignoval ředitel základní školy. Mateřské školy i ZUŠ fungovaly perfektně.

2016: Bude postavena nová školka pro 25 dětí za městským úřadem. Pokud získáme dotaci, bude postavena nová budova školky v Palackého ulici, která by nově pojala 50 dětí. Proběhne rekonstrukce zbývající části půdního prostoru ZUŠ. Protože výhledově nebude kapacita naší školy pořád stačit, připravíme v příštím roce studii a snad i projektovou dokumentaci na další rozšíření. Věřím, že se nám podaří vybrat výborného nového ředitele základní školy.

Kulturní památky

2015: Byla vypracována studie o využití městských vil v Tichém údolí. Zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude ani jedna z památkově chráněných vil prodávat, ale že se je postupně pokusíme opravit. Ve vile č. 125 by měla vzniknout školka, případně prostory pro volnočasové aktivity. Byla opravena dlažba u vchodu na Levý Hradec. Byla vypracována studie na rekultivaci prostor u hřbitova na Levém Hradci s rozptylovou loučkou. Církev opravila část střechy kostela na Levém Hradci.

2016: Bude pokračovat příprava projektové dokumentace na opravu vily č. 125 a všichni doufáme, že se podaří zahájit i samotnou rekonstrukci. Bude realizována první etapa revitalizace u Levého Hradce.

Kultura, sport a dětská hřiště

2015: Náš dotační a grantový systém poprvé fungoval odděleně pro kulturní a sportovní spolky. Zároveň byla jeho podpora navýšena o 400 tisíc korun. Byl doplněn roztocký skatepark.

2016: Podpora grantového systému bude ještě navýšena na celkovou částku 1,6 milionu korun. Bude vypracována studie a projektová dokumentace (pro 1. etapu) revitalizace sportovního areálu Sokola. V letech následujících by tak mohlo dojít k jeho postupné opravě. Bude dokončena projektová dokumentace na revitalizaci parku v Tichém údolí a bude zahájena první etapa samotné realizace. Budou vypracovány projektové dokumentace na obnovu sportovního areálu na Žalově a na dopravní hřiště. Na dětském hřišti v ulici Obránců míru bude vystavěno pítko. Bude zřízena nová naučná stezka o vilách v Tichém údolí. Samozřejmě se bude konat nespočet kulturních a sportovních akcí.

Bezbariérový vstup do školní jídelny

Územní plánování

2015: Pokročili jsme v práci na novém územním plánu. Mezi zastupiteli panuje všeobecná shoda o tom, že v novém územním plánu nedojde k rozšiřování zastavitelných ploch. Padlo rozhodnutí o tom, že tam, kde v budoucnu dle platného územního plánu hrozí další zástavba, budou vypracovány regulační plány. Byla vypracována územní studie pro lokalitu Dubečnice.

2016: Bude pokračovat práce na novém územním plánu a všech regulačních plánech (Tiché údolí, Dubečnice, Panenská, Solníky, Horní Žalov). Bude vypracovaná územní studie lokality u přívozu, která bude směřovat k její celkové revitalizaci.

Bytové a nebytové hospodářství

2015: Došlo k první fázi rekonstrukce bytového domu v Jungmannově ulici. Byla například opravena márnice, fontána na náměstí či zasedací místnost městského úřadu.

2016: Bude dokončena celková rekonstrukce bytového domu v Jungmannově ulici a plynofikace bytového domu v Nádražní ulici. Bude upraven tzv. likusák k vhodnému využití pro město.

Bezpečnost

2015: Pracovalo se na projektové dokumentaci protipovodňových opatření. Bylo schváleno rozšíření kamerového systému.

2016: Na základě dokončené projektové dokumentace bude možné požádat o dotaci na vystavění protipovodňových opatření. Bez dotace nejsme schopni tuto záležitost sami ufinancovat. Městská policie bude mít nové vozidlo. Kamerový systém bude rozšířen.

Sociální věci

2015: Byla zavedena služba senior taxi.

2016: Do městského mobiliáře budou pořízeny dva defibrilátory. Budeme jednat o možnostech budoucí výstavby domova pro seniory.

Poděkování

Závěrem bych rád velmi poděkoval všem, kteří v minulém roce udělali pro Roztoky něco dobrého. Je Vás tady opravdu mnoho a moc si Vaší práce vážím. Děkuji také všem úředníkům městského úřadu, kteří přiložili ruku a mysl k dílu, děkuji všem zaměstnancům naší školy a školek, děkuji pracovníkům technických služeb, děkuji městským policistům i dobrovolným hasičům.

V neposlední řadě děkuji za práci všem zastupitelům a členům výborů a komisí.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

V seznamu chybí zdražení vodného a stočného

Po návratu Severočeských vodovodů a kanalizací do městečka ta zpráva dorazí co by dup.

Zdražení vody - jistota

Když lidi spotřebovávají hodně, zdražuje se, protože je velká poptávka a když spotřebovávají málo, tak aby se zaplatily trubky.

trubky patří městu, které vedou trubky

bližší je jim podnikatel než občan
Domu s pečovatelskou službou vloni napočítali i spotřebu cirkusu Severočeští lupiči si navíc k jejich vodnýmu a stočnýmu tučnou přirážku v rozporu s vyhlášenou cenou a tedy i vyhláškou.
Staral se o to náš Jaroušek Huků. A myslíte, že ten asociální psychopat o tom něco napsal do (P)Odrazu? Nene, obsah je stále sluníčkově pozitivní, cenzurovaný.
A teplo Domu s pečovatelskou službou nová frma zdražila o 100% bez udání důvodu. Předpis říká že max 10% bez odůvodnění.
Za posledních 15 let má tady tenhle trouba na sobě krytí nejedný zlodějny.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.