Co s nezodpovědnými majiteli psů?

Jde o zcela banální, leč zřejmě neřešitelnou situaci. Jsme velikými milovníky zvířat, a psů obzvláště, což nás vedlo před pár roky k myšlence zřízení chovatelské stanice. Pravidelně platíme nemalé částky za poplatek ze psů do městského rozpočtu. Své psy chováme v domě, s občasným výběhem na vlastní oplocený pozemek, a většinou pod stálým dohledem s maximální snahou neobtěžovat svým koníčkem své okolí. Při procházkách městem používáme vždy vodítka a svým psům zamezujeme volně pobíhat po veřejném prostranství.

Jelikož chováme výhradně fenky vzácného a finančně nákladného plemene, snažíme se s maximální péčí zamezit nevhodnému páření s ostatními jedinci, většinou volně pobíhajícími psy v okolí našeho domu, zejména v době, kdy se fenky hárají. I přes oplocení našeho pozemku se bohužel ne vždy podaří zamezit vynalézavým psům znenadání se ocitnout uprostřed naší zahrady. Pes za takové chování opravdu nemůže, je to zcela přirozené, avšak majitel volně pobíhajícího psa by zasloužil pořádně za vyučenou. Táži se, jaké jsou postihy takových nezodpovědných majitelů zvířat a co je možné ze strany města učinit, aby se podobné excesy nestávaly?

Jako příklad uvedu opakovaně a prakticky neustále obtěžujícího černého pejska malého vzrůstu plemene zřejmě „pouliční směs“, jak se říká, který nás takto usurpuje zcela pravidelně několikrát do roka, dle toho, jak se střídá cyklus našich fen. Nejsme školeni na odchyt toulavých zvířat a také si myslíme, že při vybírání tak tučných poplatků ze psů, jaké jsou v našem městě nastoleny, by měla minimálně městská policie při zavolání buď umět relevantně reagovat, nebo alespoň vědět, kam se případně obrátit o kvalifikovanou pomoc. Bohužel, ani jedno, ani druhé při naší nedělní anabázi dne 11. května t. r. nezafungovalo. Příslušníci městské policie na naše zavolání sice skutečně přijeli, avšak po dvou marných pokusech o odchyt pejska zase zmizeli. Problém přetrvával, takže jsme byli nuceni volat později znovu. Po našem konkrétním dotazu, zdali by nebylo vhodné se obrátit např. na útulek v Troji, bylo váhavě odpovězeno, že snad, že je možné to zkusit, ovšem bez jakékoli iniciativy, že by tak učinila městská policie sama. Prosím za prominutí, ale to je pro mne zcela něco nepochopitelného a nepřijatelného. Přesto jsme tak s manželem učinili a do zmíněného útulku zatelefonovali. Překvapující byla jejich reakce, že nesídlíme na území Prahy, a tudíž oni odchyt provést nemohou, a doporučili nám obrátit se na městskou policii, která má být údajně k této činnosti v našem městě příslušná a zcela kompetentní. Ocitli jsme se v kruhu, takže zřejmě nezbývá než dát na radu příslušníka městské policie, a to zkoušet psa nalákat a odchytávat sami, po odchytu by snad bylo možné realizovat odvoz zvířete městskou policií. Kdoví?

Na závěr bych ráda upozornila, že pejska jsme opakovaně viděli zaběhnout do jisté zahrady, jejíž polohu jsme jasně udali městským strážníkům. Opakovaně a ještě před příjezdem městské policie jsme se snažili do příslušného domu dozvonit či dovolat. Na volání pan majitel vyšel až na několikátý náš pokus. Údajně již před tím ho kontaktovali námi přivolaní městští strážníci. Zřejmě jim, stejně jako nám, pán odpověděl, že pejsek není jeho a že se tam občas potuluje a i k nim prý občasně zavítá. Mé zkušenosti z chovu psů mi napovídají, že tento pejsek není klasický tulák, jak pán uváděl. Pes není zanedbaný ani vyhladovělý, dokonce vlastní i obojek, bohužel bez známky, která by ho mohla blíže identifikovat. Co si o majiteli tohoto zvířátka myslím, nemusím snad ani říkat...

Pro budoucnost bych ráda znala odpověď na zásadní otázky:

1. Kam se obracet v podobných případech, avšak s jistotou, že budou skutečně řešeny, a to bez ohledu na to, zdali je víkend, svátek či všední den?

2. Jak je postižitelný majitel psa, který ho nezabezpečí a nezabrání jeho volnému pobíhání až za úrovní využití cizího majetku?

S hárající fenou mě pochopitelně čeká její veterinární vyšetření. Toto vyšetření a další péče bude stát nemalé peníze, které se domnívám, by měly jíti k tíži nezodpovědného majitele psa, který na našem pozemku nemá co pohledávat. Myslím, že v tomto případě je asi zcela zbytečné se ptát, jestli mám šanci na nějakou náhradu. Pán, o kterém jsme se domnívali, že je majitelem, neboť uvedený psík na jeho pozemek zabíhá vždy, když jde ze záletů od nás, se k jeho vlastnictví nehlásí. Více k tomu není co dodat.

Od poslední víkendové návštěvy jsme psíka ale již nezahlédli. Co se s ním nakonec stalo, když předtím byl u našich vrat takřka denně, nevíme. Lze se jen domnívat, že pokus o zásah městskou policií mohl vyprovokovat skutečného majitele, který si psa poté odvolal a zřejmě zajistil, i když samozřejmě jistota tu není a není vyloučeno, že za pár dní se nebude problém opakovat.

Bohužel, je mezi námi více takových nezodpovědných majitelů psů, kteří si zvířátko pořídí a dále se příliš nestarají. Toulavá zvířata, jak je známo, bývají nositeli různých chorob, infekcí a parazitů, a v neposlední řadě mohou takto volně a bezprizorně pobíhající zvířata napadnout nejen ostatní psy, kteří jsou vedeni řádně na vodítkách nebo pod přímým dozorem majitele, ale také například malé děti či ostatní občany města. Myslím, že s tímto problémem by mělo město Roztoky cíleně něco dělat, minimálně tím, že by např. průběžně byla taková zvířata odchytávána. V případě identifikace a dohledání majitelů by poté tito měli být výrazně sankcionováni tučnými pokutami. Kéž by tyto pokuty výrazně převyšovaly výši poplatků, které my, slušní majitelé, musíme do městského rozpočtu každoročně odvádět. Snad jedině tak by v našem městě zavládl pořádek, alespoň co se volně pobíhajících zvířat týká. Věřím, že můj názor budou sdílet všichni slušní majitelé domácích mazlíčků, kteří si svých zvířátek hledí a starají se o ně stejně jako my. Těm nezodpovědným bych ráda vzkázala, aby si napříště raději žádné zvíře nepořizovali, pokud nejsou schopní se o něj řádně postarat a zabezpečit ho např. i proti útěku z vlastního pozemku.

Ing. Milada Papíková
Chovatelská stanice Poklad Tibetu

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.