Co se děje zvířatům, stane se i lidem...

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy si Vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem

Co se děje zvířatům, stane se i lidem...

Chráněné druhy obratlovců středních Čech

Je dobře si občas připomenout, že nestojíme nad životem na Zemi, ale jsme jeho součástí. Život se na Zemi vyvíjí už miliardy let, má mnoho podob, ale ani o jediné z nich nelze říci, že je nevýznamná, či dokonce zbytná. Bohužel,

o významu některých forem života jsme se dozvěděli až poté, co z planety Země naším přičiněním nevratně zmizely. Dnes už víme, že pro život na Zemi je důležitá existence co největšího počtu jeho forem - druhová pestrost. Proto také státy, kterým leží na srdci udržení optimálního životního prostředí pro člověka, chrání planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy zákony. U nás je to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Druhy rostlin a živočichů, které jsou jakkoliv ohroženy, jsou pak označovány jako zvláště chráněné a k nim chceme obrátit vaši pozornost.

Tato výstava představuje zvláště chráněné druhy obratlovců (mihulí, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) rozmnožujících se v současné době na území středních Čech, které byly zařazeny do kategorií kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené a jsou uvedeny v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se zákon

o ochraně přírody a krajiny provádí. Doprovodná výstava: „Nástrahy, pasti a železa na škodnou“, kterou připravila Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, je věnována nebezpečím, jež pro ptáky a především pro dravce a sovy představují některé lidské aktivity. Všechny ohrožené druhy obratlovců, rozmnožující se aktuálně na území středních Čech, jsou na výstavě zastoupeny modely a dermoplastickými preparáty s výjimkou vrápenců a netopýrů, kteří jsou představeni na fotografiích. Výstavu též doplňují fotografie obojživelníků, plazů, ptáků a savců, jejichž autorem je Ladislav „Kovi“ Kovács, a fotografie rostlin a hmyzu autora Jiřího Žalmana - nejen zvláště chráněných, které mají alespoň v náznaku připomenout nezbytnost komplexní ochrany přírodního prostředí, nemají-li se z druhů ohrožených stát za nějaký čas vymizelé a z druhů dnes ještě běžných druhy ohrožené. Zachování druhové pestrosti, tak důležité pro zdravé přírodní prostředí, totiž nelze omezit pouze na ochranu druhů již nějak ohrožených pomocí zákonů. A ještě něco chce výstava připomenout. Účinnost ochrany přírody je v mnohém závislá na vnímání přírody širokou veřejností jako hodnoty etické a estetické, bez níž není myslitelný plnohodnotný život, a proto je naší povinností ji zachovat pro příští generace.

Vernisáž výstavy 9. února 2012 v 17 hodin. Výstava potrvá do 13. května 2012.

Eva Koktová
Programové oddělení SM

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.