Co všechno „narveme“ do popelnic!

V současné době u nás ve městě probíhá zásadní politická a ideová diskuze na téma daní a poplatků. Z jedné i z druhé strany létají argumenty pro zvýšení či snížení toho či onoho poplatku. Faktem zůstává, že Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo navýšení poplatku na odpady na osobu z 500 na 600,-Kč. Jedním z hlavních argumentů podporovatelů tohoto rozhodnutí bylo tvrzení, že město nemůže hospodaření s netříděným komunálním odpadem dotovat. No, město může dělat leccos, záleží na úhlu pohledu, zda je tady město pro jeho obyvatele, nebo naopak. Jak to tedy s odpadovým hospodářstvím v Roztokách je a co všechno do těch popelnic, obrazně řečeno, narveme?

Komunální odpad
Komunální odpad | ilustrační foto

Netříděný odpad

Jednoduše řečeno, komunál. V roce 2012 byly náklady obce na sběr a svoz komunálního netříděného odpadu ve výši 4,1 mil Kč, z toho 3 mil Kč svoz odpadu fakturovaný městu společností Regios, zbytek náklady Technických služeb.

K výši nákladů na osobu se dopracujeme tak, že podělíme náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu počtem obyvatel evidovaných k 31.12.2012. Do výpočtu tedy v první řadě vstupují skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Otázka:  V kalkulaci je též zahrnut náklad 0,5 mil Kč na úklid města a odpadkové koše, což provádějí Technické služby. Jsou však peníze vynaložené na úklid města, tedy zametání, kropení apod. nákladem na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu? Jsem přesvědčen, že nikoliv. 

Jediným příjmem, který jde proti nákladům, je pak výběr poplatků od obyvatel města, kde jen za rok 2012 evidujeme neuhrazené poplatky ve výši cca 900 tis Kč.

Tříděný odpad

Druhotné upotřebení tříděného odpadu je dobrý byznys. Proto máme v našem městě místa pro ukládání tříděného odpadu a sběrný dvůr, kde se veškerý tříděný odpad shromažďuje a překládá pro další odvoz. Náklady spojené s tříděným odpadem jsou především v nákladech na jeho svoz Technickými službami města a na provozování kontejnerových stání na tříděný odpad. Tyto náklady se dnes pohybují přibližně ve výši 2,8 mil Kč/rok, z toho jen za BIO odpad včetně fakturace za svoz BIO popelnic společností Regios platíme cca 1 mil Kč. Na druhou stranu jsou zde i zajímavé příjmy a to především příspěvek od společnosti EKO-KOM na každou tunu tříděného odpadu a to ve výši cca 1 mil Kč/rok a dále příjmy z prodeje tříděného odpadu k dalšímu zpracování ve výši cca 400 tis Kč/rok.

Otázka: Proč jsou náklady na tříděný odpad stále řádově vyšší než příjmy? Domnívám se, že v odpadech máme jednoznačně potenciál navýšit příjmy města jednak zefektivněním provozu Sběrného dvora (přesná evidence, platby od „přespolních“ apod.) a jednak získáním lepších podmínek prodeje tříděného odpadu, zejména plastů, dřeva a BIO odpadu a to přesoutěžením stávajícího odběratele spol. Regios. Navýšením příjmů touto cestou tak zvyšujeme finanční nezávislost na poplatcích od obyvatel Roztok.

Teze k poplatkům

 • Poplatek, tak jak je dnes nastaven, je z čistě ekonomického pohledu daní z hlavy, jelikož:
  • Je povinný – musí platit každý
  • Je neekvivalentní – objem vytvořeného odpadu nemá vliv na výši platby
  • Je nenávratný
  • Je neúčelový – je to normální součást příjmové stránky rozpočtu
 • Zvyšováním paušálního poplatku na hlavu se nedobereme vyššího výběru. Již dnes máme v systému kumulovaný dluh za několik předchozích období. Zvýšením poplatku nezvýšíme ochotu lidí jej zaplatit.
 • Výši svého poplatku řídím svým chováním. Jinými slovy, důsledně třídím, a vytvářím málo netříděného komunálního odpadu = platím minimum či nic, Je-li mi to jedno, platím významné částky.
 • Jediným zdrojem příjmů v odpadovém hospodářství, které nejdou přímo z našich kapes, jsou příjmy z tříděného odpadu. Větší objem a kvalita třídění znamená větší finanční soběstačnost celého odpadového hospodářství, což umožňuje se příjmů z poplatků zcela vzdát.

ODS v Roztokách bude podporovat takovou strukturu a systém výběru poplatků, který jednak z daně opět učiní poplatek, jehož výši řídíme především svým chováním, a jednak bude adresný, efektivní a snadno vymahatelný. Není možné, aby poctiví plátci dopláceli na různé místní šibaly. Naším dlouhodobým cílem bude učinit systém finančně soběstačným, který se odpovědně třídícím spoluobčanům prostě vyplatí.

Domnívám se, že pokud bychom postupovali cestou návrhu pana starosty, tzn. zvýšit paušálně jednu daň jako kompenzaci za jinou daň, tak veškerou snahu na uřízení nákladů na odpadové hospodářství „narveme do popelnic“ ...

Stejně tak zbrusu nový sběrný dvůr pro tříděný odpad za mnoho miliónů Kč taktéž „narveme do popelnic“…

A konečně i ochotu obyvatel podílet se na nákladově neutrálním systému sběru, svozu a třídění odpadu v našem městě „narveme do popelnic“…

Tomáš Pařízek
člen MS ODS Roztoky a člen rady města

Kam dál

Vzdušné zámky roztocké | Stanislav Boloňský
Odpady na modro | Tomáš Pařízek
Nakládání s odpady | Radan Kaderka
Chaos jako program | Olga Vavřínová
Šalamonské rady | Jan Jakob

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Přesně! Konečně už to

Přesně! Konečně už to starostovi snad dojde. Raději zvyšte počet míst s tříděným odpadem, ať jsou dostupnější a přidejte Technickým službám pracovníky. To bude mít daleko větší smysl. A než zvyšování poplatků víc lidem vysvětlujte proč odpad třídit, že to nemá jen ekologický smysl, ale i ekonomický. Dobrá je myšlenka, aby vybrané poplatky za komunální odpad byly účelově v rozpočtu zase vráceny do úklidu města, nákladů na Technické služby atp. a ne obecně rozpuštěny v příjmové stránce rozpočtu. Ať si starosta na své hrnečky se znakem města a vystřihovací Betlémy sežene peníze jinde, z rozpočtu města je potřeba platit důležitější věci. Navrhuji vyhlásit soutěž o největšího třídiče odpadu. Motivací bude hlavní cena, a to odznáček "jsem z Roztok", který výherci osobně připne na hruď starosta a na čelo mu může k tomu nalepit samolepku se znakem města.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.