Daňová vratka pro školkové děti schválena

Roztoky se na konci měsíce srpna letošního roku na pár desítek minut proměnily během zasedání zastupitelstva na francouzské Lurdy, kdy došlo ke kolektivnímu zjevení Ducha Liberalismu. Náš vrcholný orgán, který je ve své většině ideově spíše středo-levicově až levicově orientován, podlehl tlaku okamžiku a podpořil daňovou vratku pro rodiče dětí, které nenavštěvují obecní mateřskou školu, mají trvalé bydliště v obci a jsou starší 3 let.

Daně
Daně | ilustrační foto | mF

Tato daňová vratka ve formě příspěvku reaguje na skutečnost, že ačkoliv za poslední 4 roky se nám v koalici podařilo společně zajistit 75 nových míst v obecních školkách, přesto to nebylo dostačující.

Je časově omezená a má za úkol alespoň částečně kompenzovat náklady spojené s péčí o ratolest od 3 do 5ti-6ti let věku (předškolní péči rok před nástupem do ZŠ, opět ze zákona zajišťuje obec). Mohou o ni samozřejmě požádat i rodiče dětí, které se do MŠ vůbec nehlásily, neb všechny formy péče o děti předškolního věku jsou si v principu rovny.

Rada Města dne 15.9. rozhodla o pravidlech pro podání žádosti:

  1. Trvalý pobyt dítěte a jeho zákonného zástupce (žadatele) v Roztokách,
  2. Dosažení věku 3 let dítěte,
  3. Podání vyplněného formuláře „Žádosti“ na podatelnu MÚ,
  4. Zaevidovaná žádost bude předána finančnímu odboru, který žádosti připraví ke schválení Radě. Poté dojde k vyplácení na žadatelem uvedený účet, v mimořádných, odůvodněných případech v hotovosti.

Postup je následující:

  1. Rodič mající zájem o příspěvek si formulář k žádosti stáhne z webových stránek obce (http://www.roztoky.cz/userfiles/file/forms/zadost-o-prispevek-pro-rodice-deti-neumistenych-v-ms-1.doc) nebo osobně vyzvedne na Odboru Financí městského úřadu
  2. Vyplněnou žádost zašle jako skenovaný dokument na adresu mu@roztoky.cz nebo předá osobně do podatelny
  3. Doručenými žádostmi se na svém nejbližším zasedání bude zabývat rada města
  4. Schválené žádosti budou následně zpracovány tak, aby rodiče získali příspěvek za všechny celé kalendářní měsíce, ve kterých jejich dítě bylo již starší 3 let. Tzn. pokud vaše dítě dosáhlo 3 let věku v září a je jedno, zda 1. či 30., první příspěvek splatný bude za měsíc říjen

Daňově se jedná o jednorázový příspěvek, který je oproštěn od zdanění na obou stranách (Zákon č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, část první – Daň z příjmu fyzických osob, §4)

Přejeme tímto rodičům, kteří si požádají o daňovou vratku, aby jim byla k užitku.

Tomáš Pařízek
člen rady města za ODS

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

ad sociální dávka na školku

Dobrý den, Pane Pařízku. Je velmi sympatické, že Vaše strana pomohla zavést tuto sociální dávku (nezáleží na tom, že jste ji pojmenovali jinak). Mám k tomu jen dvě připomínky.
1) Mají nárok na na tuto dotaci rodiče všech dětí, které nechodí v létě do školky? Jedná se o dva měsíce, kdy školka z části nefunguje a z části funguje jen pro některé děti (před prázdninami jsme byli informováni, že z důvodu že manželka je na mateřské, tak nemáme nárok na prázdninovou návštěvu MŠ). Vycházím- li z toho, že dávku budou dostávat rodiče na každé dítě a měsíc v roce, pak by na ni měli mít nárok i rodiče dětí, kteří mají ratolesti přijaté do MŠ, ale je jim znemožněno na dva měsíce /nebo alespoň část prázdnin z důvodu uzavření/ toto zařízení navštěvovat.
2) Podle mě nelze souhlasit s tím, že "Mohou o ni samozřejmě požádat i rodiče dětí, které se do MŠ vůbec nehlásily, neb všechny formy péče o děti předškolního věku jsou si v principu rovny", znamená to totiž že je rovna krom péče i jakákoliv nepéče! Tedy například nechá-li rodič, třeba narkoman, své dítě o hladu- hrát si v odpadcích, byť by mělo možnost chodit do školky, dostane tuto sociální dávku také. Ze školkovného, se tak lehce stane například drogovné. Nebylo by rozumnější, kdyby dávku dostávali jen rodiče dětí, které byly z kapacitních důvodů nepřijaté do MŠ a k tomu navíc ty děti, které dovršili 3 let v době po posledním zápisu, proti potvrzení že navštěvují navštěvují jiné předškolní zařízení, nebo kroužek, v minimální hodnotě této sociální dávky?

Já chápu, že se Vám název

Já chápu, že se Vám název "sociální dávka" nelíbí, ale to nic nemění na tom, že když to není vázáno na vrácení žádné daně (vždyť ani rodiče ani dítě nemusí být plátci daní), tak to nemá s vrácením daní nic společného. Oficiálně zní název (podle zápisu zastupitelstva) "finanční kompenzace", takže to beru tak, že jste tomu dali jen takovou přezdívku, aby to ve vašich uších znělo pravicově. O nic nejde, říkejte tomu jak chcete. Třeba "Jandíkovné", nebo "předvolební porcování medvěda".... Je to fuk. K druhé části otázky: Děkuji, pochopil jsem z Vaší odpovědi, že péči i nepéči považujete za rovnocenou a o děti Vám zas tak až nejde.

Pane Holý, v téhle zemi platí

Pane Holý, v téhle zemi platí všichni minimálně DPH, což je ranec jako blázen a uniknout jí lze obtížně. Ale souhlasím s Vámi, že na té nálepce zase až tak moc nesejde. To máte jak s tím poplatkem ze psa: v zákoně je "poplatek", aby to znělo jako že je to "za něco", přitom podle všech definičních znaků, které nám dává daňová teorie, je to normální sprostá spotřební daň.
Nesouhlasím ale s tou Vaší "péčí nepéčí". Proč používáte tak extrémní příklady? Kolik takových rodičů-narkomanů je? Kolik jich je v Roztokách? A když někdo pošle děti do školky, je tím zaručeno, že ta konkrétní rodina není dysfunkční? Naopak existuje tisíc důvodů, proč rodiče mohou nechtít poslat děti do veřejné školky. Dítě může být introvertní, nemusí mít zájem o kontakt s vrstevníky. Může být mimořádně nadané, přičemž průměrní vrstevníci by jej brzdili. Rodiče mohou mít zájem o speciální výuku, např. jazyků. Dítě může být nemocné a pro návštěvu školky nezpůsobilé, může mít speciální dietu, kterou není školka schopna zajistit nebo prostě rodiče nemusí mít z jakéhokoliv důvodu v roztocké veřejné školky důvěru. Ve všech těchto případech nastává situace, kdy rodiče platí daně na školkovou péči o cizí děti, ale sami musí ještě nějakým způsobem navíc financovat péči o děti vlastní. A proto je podle našeho názoru nutné, aby se daňová vratka týkala všech.

Mějte se

Vratka nemůže být dávkou, už z definice

Dobrý den pane Holý,
než odpovím na Vaše dotazy, nejdříve trochu terminologického cizelérství:
Dávka státní sociální podpory mají obligatorní charakter, hlavním kritériem pro její přiznání je příjmová situace rodiny.Dávky nejsou náhradou příjmů, ale k vlastní práci nedemotivující pomocí řešení sociální situace. Ani jeden z výše uvedených principů není předmětem schválené vratky. Nevím z čeho byste chtěl "dávat", když Vám ty peníze nepatří. My si jsme naopak plně vědomi toho, že peníze daňovým poplatníkům vracíme. Ale to tak už je mezi pravicí a levicí odnepaměti.
Teď k Vašemu dotazu:
Ad 1) Vratka je určena na školní rok 2014/2015. Školní rok je od září do konce června. Letní měsíce tedy při projednávání záměru nebyly řešeny, jelikož se ze strany MŠ jedná o službu s přidanou hodnotou, která je nenároková. Nemohu, ale vyloučit, že nové Zastupitelstvo toto projedná. Pokud budete zvolen, můžete to navrhnout.
Ad 2) Protože se ve svém dotazu stále točíte v "bludišti" sociálních dávek, musím Vás odkázat k preambuli mé odpovědi. Nicméně krátce - úkolem vratky není kastování a kádrování obyvatelstva. O peníze může požádat každý, kdo splňuje podmínky. Obec totiž také za každého takového občana dostává peníze ze státního rozpočtu - taktéž bez jakýchkoliv podmínek.
S přáním hezkého dne
Tomáš Pařízek

Vážený pane Pařízku, ne

Vážený pane Pařízku, ne všechny "Dávky státní sociální podpory" jsou vázány na příjmovou situaci rodiny, mýlíte se, tedy je Vaše definice sociálních dávek špatná. Z toho asi pramení i chybné pojmenování, které používáte. Nevadí.
To že by se měla dávka vyplácet i o prázdninách jsem pochopil z Vašeho článku. Jde- li jen o školní rok, pak chybu opravte, protože stejně jak mě Váš článek uvedl u omyl, může poplést i ostatní. O školním roce v něm totiž nikde nepíšete, zato píšete:"Schválené žádosti budou následně zpracovány tak, aby rodiče získali příspěvek za všechny celé kalendářní měsíce, ve kterých jejich dítě bylo již starší 3 let. " Pod pojmem "všechny" moje tomistické myšlení chápalo skupinu "všech", nikoliv skupinu jen "všech-2". Logicky mě napadlo, že touto větou myslíte spíš: "za všechny ,kalendářní měsíce mimo července a srpna, kdy bylo dítě již straší 3 let ".
Hezký den
M.H.

Implikace podstaty

Vážený pane Holý,
ano, ne explicitně všechny dávky jsou vázány na příjmovou situaci rodiny, ale hovoříme-li o "státní sociální podpoře", není vratka ani státní, ani sociální.
"Sociální" ve Vašem vyjádření totiž implikuje smysl podpory, což ve spojení s výrazem "státní" pojmoslovně vyjadřuje organizovanou solidaritu mezi občany sloužící k překonání nepříznivých důsledků sociální události. Takže bohužel musím konstatovat, že ne moje, ale Vaše definice je špatná, což mne u člena strany, jež si výraz "sociální" přímo vetkla do názvu, trochu zaráží. Nevadí.

Ve věci školní vs.kalendářní rok bych nechal na případných žadatelích, jakým způsobem se s mojí domnělou nepřesností vypořádají. Považuji je za kompetentní. Úřad města jim v tomto jistě rád poskytne plnou součinnost.
Přeji úspěšný den.
S pozdravem
Tomáš Pařízek

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.