Dary, nedary

I když se konečně začíná po dlouhých letech plánování dařit investovat do oprav a rekonstrukce komunikací a infrastruktury, obecně majetku města, jsou a budou privátní investoři stále těmi zásadními zhod-nocovateli katastru obce. O veřejné prostory je však nutné pravidelně pečovat. A o to tady jde.

Projekty na výstavbu domů a bytů jsou logicky propojeny s přístupovými komunikacemi, chodníky, parky, podzemními rozvody sítí. Je obvyklou praxí, že tyto stavby jsou po dokončení výstavby nabídnuty městu formou daru, případně jako věcné břemeno za jednorázovou úhradu.

Háček se podle mne skrývá ve dvou bodech. Za prvé: Další plocha komunikací a zeleně si vyžaduje pravidelnou údržbu, kterou dnes zajišťují přímo, nebo subdodavatelsky Technické služby (dále jen TS). To přirozeně zvyšuje nároky na obecní pokladnu, jelikož TS je organizace zřízena městem, a tedy z městského rozpočtu dotována. Za druhé: po kolaudaci příslušné stavby a jejím darování obci přechází odpovědnosti plynoucí z případných závad na město. Někdy to bývá ve smlouvě darovací ošetřeno klauzulí o garancích, ale není to příliš obvyklé.

Dar je obecně vnímán jako něco pozitivního, výraz dobré vůle, dobrovolnosti. Zastupiteli zjihne výraz v obličeji a zadrhává se mu hlas dojetím, když má převzít takový „velkorysý“ dar. Očekává se od nás, že zajásáme, slušně poděkujeme a dar převezmeme, neboť jak se říká: „Darovanému koni na zuby nehleď!“? To je ale jen
na první pohled. Jak to tedy s tím darem vlastně je? Ze strany investora se samozřejmě o žádný dar nejedná. Náklady na jeho pořízení jsou započteny v prodejní ceně m2 stavebního pozemku či bytu. Darem se pouze převede odpovědnost za jeho udržovaní na město. A město platí a ručí. Pro investora velice výhodná strategie. Je tedy zřejmé, že vedení města musí již v procesu vyjadřování se k plánovaným investičním záměrům trvat na určité kompenzaci budoucích nákladů ze strany investora.

Buďme tedy aktivní a smělí v našich požadavcích a nepřijímejme pasivně pravidla hry na dary, když se v podstatě o žádné dary nejedná.

Mgr. Tomáš Pařízek
zastupitel a radní města za ODS

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.