Den otevřených dveří ve Vědeckotechnickém parku

Dny otevřených dveří, které proběhly ve dnech 21.-23. 10. a 29.-30. 10. 2014, uspořádala společnost VTP Roztoky a.s. ve spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility (www.cvum.cz), které spadá pod Fakultu strojní ČVUT v Praze. Počet osob na tuto akci byl z bezpečnostních důvodů omezen na 15 na jednu denní skupinu. I přes toto omezení byl o akci velký zájem a ze 75 volných míst jich bylo obsazeno 51.

Společnost VTP Roztoky a.s. má 4 zaměstnance, kteří se starají o chod budovy a spokojenost nájemců, jako je třeba Fakulta strojní ČVUT, Eaton Elektrotechnika, TUV SUD Czech a v neposlední řadě Inovacentrum ČVUT. Prozatím je tedy v budově téměř 100 lidí, kteří se věnují aplikovanému výzkumu a vývoji se širokým spektrem podpůrných služeb poskytovaných provozovatelem parku. Budova VTP je tvořena jedním suterénním a čtyřmi nadzemními patry. V suterénu je technické zázemí pro provoz budovy a laboratoří. V prvním a druhém patře je v současné době převážná část VTP připravena pro výzkum spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných strojů. Zbylá dvě poslední patra jsou vybavena jako kancelářské prostory.

Provoz budovy je pro okolí naprosto neškodný. Šíření hluku z laboratoří je díky konstrukční technologii, takzvanému „domu v domě“, eliminováno a hluk je zcela uzavřen v laboratořích. V laboratořích, kde jsou pro zkoušení motorů využívány pohonné hmoty, je několik detekčních systémů pro zamezení vzniku požáru. Pokud by však k požáru v motorových laboratořích přece jen došlo, pak je zde samočinné hasicí zařízení, které je schopné případný požár do 1,5 minuty uhasit. Zásoba pohonných hmot je v dvouplášťové nádrži, kde je hlídán případný pokles tlaku a sebemenší rozdíl oproti standardnímu tlaku toto palivové hospodářství okamžitě odstaví z provozu. Vše je tedy dokonale hlídáno a pravidelně se provádějí všechny servisní činnosti a revizní kontroly.

Budova taky zachycuje dešťovou vodu, a to jak z celé plochy střechy objektu, tak i z asfaltových ploch a všech parkovacích stání v areálu VTP. Voda je následně využívána, ta, která se zachytí na střeše budovy, je následně používána na splachování na toaletách v celém objektu. Dešťová voda z asfaltu a parkovacích stání je sváděna do velké retenční nádrže a slouží pro Hasičský záchranný sbor pro případ požáru. 

Exkurze zaznamenaly u návštěvníků velký úspěch a s ohledem na to plánuje společnost VTP Roztoky a.s. opět ve spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility další akce nejen pro místní obyvatele.

Petra Hollá

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.