Dočkají se Žalovští pod Řivnáčem kanalizace?

V ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem není kanalizace a její vybudování je místním občanům „slibováno“ dlouhé desítky let. Jsem velmi rád, že radní při schvalování plánu investic do vodohospodářské infrastruktury nakonec jednomyslně podpořili můj návrh, aby hlavní prioritou byla právě tato kanalizace.

Problematika těchto ulic má ovšem několik rovin.

Vlastnictví pozemků pod komunikacemi

Situace je komplikována tím, že město nevlastní pozemky pod výše zmiňovanými komunikacemi. Dobrá zpráva je, že se poměrně komplikovaný spletenec dědických vztahů podařilo rozmotat. V tuto chvíli probíhají nezbytné právní úkony. Konkrétně již proběhlo zapsání vlastnického práva na prvního dědice. Toto ovšem podle zákona musí proběhnout ještě dvakrát na další dva následující dědice. Tím se dostaneme k současnému vlastníkovi. Ihned poté s ním zahájíme jednání o odkupu jeho pozemků městem. Věřím, že jeho přístup bude rozumný a že se brzo dohodneme ke spokojenosti všech. Vyřešení těchto majetkových vztahů je potřebnou podmínkou pro investice města v této lokalitě.

Vodovodní řad a kanalizace

Již dříve jsme se v rámci koalice dohodli, že v příštím roce dojde k výměně havarijního stavu vodovodního řadu. Do rozpočtu na příští rok navrhujeme finanční prostředky na jeho komplexní opravu (výměnu). Je logické, aby se vybudování kanalizace uskutečnilo současně s opravou vodovodního řadu. Dojde tak k významné úspoře na výkopových pracích. Proto upřednostňuji v příštím roce investovat do obou těchto infrastruktur. Jsem rád, že tento návrh podpořili i ostatní členové rady a že jsou tyto investice zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2013.

Oprava silnic

Místní si také často stěžují na neutěšený stav zdejších prašných komunikací. Logickým faktem je skutečnost, že nové silnice nemá smysl dělat před realizací kanalizace. Proto v plánu na příští rok nejsou. Jejich oprava, respektive vybudování se bude odvíjet od toho, o čem jsem psal výše.

Pevně věřím, že se podaří vypořádat majetkoprávní vztahy a že zastupitelé na prosincovém zasedání zastupitelstva podpoří při schvalování rozpočtu na příští rok také tyto dvě klíčové investice. To jsou nezbytné předpoklady, aby se Žalovští v oblasti nedaleko Řivnáče konečně po dlouhých desetiletích dočkali v dnešní době již tak samozřejmé věci, jako je kanalizace.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.