Dřevinová vyhláška

V červenci letošního roku vstoupila v platnost nová tzv. „dřevinová“ vyhláška č. 189/2013.

V § 1 vyhlášky je vymezen pojem zahrada. Pro účely této vyhlášky se rozumí pozemek u bytového či rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

§ 3 vyhlášky pak říká ke kácení, jakých dřevin není třeba povolení:

a) Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) Pro zapojené porosty dřevin (např. křovin), pokud celková plocha nepřesahuje 40m2,

c) pro dřeviny pěstované na plantážích,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Z tohoto vyplývá, že pokud se jedná o jiný pozemek, než je zahrada pro účely této vyhlášky, je nadále třeba povolení (např. pozemky mimo intravilán obce, neoplocené pozemky či pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří - předzahrádky, kde dřeviny rostou). To se týká jak právnických, tak fyzických osob. Ve výše zmíněných případech je i nadále povinnost žádat městský úřad o povolení kácení dřevin.

Bc.
Radka Reváková, OSRMŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.