Duben - měsíc bezpečnosti

V    době, kdy píšu tento článek, jsou teploty pod nulou a jaro v nedohlednu. Snad v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, na které se všichni těšíme. Budeme chodit na procházky, jezdit na výlety a užívat si sluníčka. Ale pozor, duben má své záludnosti. Víme o něm, že je měsícem bezpečnosti a měli bychom si dát pozor na svou jízdu autem nebo jiným dopravním prostředkem. Dopravní policii budeme vídat na silnicích či vedle nich častěji než kdy jindy a také víc než kdy jindy bychom měli sledovat dopravní značky, dodržovat povolenou rychlost a řídit se předpisy silničního provozu, abychom se vyvarovali pokut.

U nás v Žalově se vše odehrává kolem dvou hlavních silnic, tj. Přílepská, s návazností na Lidickou, a Přemyslovská. Dopravní situace zde by se mohla zdát velmi klidná a bezpečná. Opak je pravda. Obě dvě nejsou zrovna v dobrém stavu, a proto by tudy měli projíždět řidiči s opatrností. Máme zde mnoho křižovatek s předností zprava, přechody, školku i dětská hřiště, kde by měli řidiči zpomalit svá vozidla.

V    těchto místech může být nepřiměřená i rychlost 30 km/h, ale často vidíme, že to řidiči ignorují. Nepřiměřená rychlost není jen překročení povolené rychlosti, ale především nepřizpůsobení rychlosti na konkrétní silnici. Nejvíce se nedodržuje rychlost na Přílepské při vjezdu do obce. Tam se auta dostanou na povolenou rychlost většinou až na křižovatce s Přemyslovskou a někdy ani to ne! Doufejme, že se brzy dočkáme rekonstrukce této páteřní silnice i se slíbeným kruhovým objezdem, který by zpomalil auta při vjíždění do obce.

Nejrizikovější skupina jsou však cyklisté, pro které jízda na kole po Roztokách či Ža-lově je přímo životu nebezpečná. Musím s velkou lítostí říci, že se stále nedaří prosadit více cyklostezek. Bylo by dobré, aby při rekonstrukci páteřní silnice města bylo počítáno s cyklostezkou podél této silnice, a navázat ji na síť cyklostezek, které by propojily všechny oblasti Roztok a Žalova. Ubylo by mnoho aut, která jezdí krátké vzdálenosti po Roztokách, aby si řidiči například koupili krabičku cigaret na náměstí nebo léky v lékárně.

No a v neposlední řadě tu máme přednost zprava. Je to jedno ze základních pravidel silničního provozu a právě proto, že v Žalově máme jen dvě výše jmenované hlavní silnice, musíme všude jinde dát přednost zprava. V tom však velmi často chybujeme. Nedávno jsem stála na křižovatce ulic Masarykova a Nerudova. Bylo ráno a provoz byl velký. Sledovala jsem auta, která projížděla touto křižovatkou. Kolik řidičů z deseti si myslíte, že se podívalo vpravo do Nerudovky, aby případně dalo přednost přijíždějícímu vozidlu zprava? Z deseti aut jen dva řidiči! Jiní projeli, aniž si uvědomili, že tady nějakou přednost mají dát. Z toho byly tři maminky, které vezly na zadním sedadle své ratolesti, a dvě z nich stihly ještě telefonovat. Je to velmi smutné konstatování. Tomuto jednání napomáhá široká Masarykova ulice se zeleným pásem uprostřed, kde má řidič pocit, že je na hlavní. Jako řidička si myslím, že by tato ulice mohla být hlavní a bezpečnosti provozu by to prospělo.

Prospěly by všechny dobré nápady a připomínky od vás občanů, protože jak v Roztokách, tak v Žalově máme hodně co vylepšovat. Vy občané nejlépe víte, kde schází značka, kde přechod, kde zrcadlo nebo kde je díra na silnici. Proto byste měli přispět svým podnětem k zlepšení roztocké dopravy. Vaše reálné podněty určitě podpoříme. Přeji hodně ujetých kilometrů po hezkých silnicích bez nehod a bez pokut.

Eva Sodomová

členka dopravní komise

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.