Dubnové zastupitelstvo

Zastupitelé se sešli k jednání dne 24. dubna 2013.

Agenda spíše naznačovala poměrně svižné jednání, ale opak byl nakonec pravdou. Oč méně bylo agendy, o to více bylo diskuse. Na straně druhé je třeba přiznat, že obšírná diskuse o některých ožehavých tématech, která hýbají roztockou veřejností, nebyla na škodu.

Hned na začátek vyslechli zastupitelé pozvání pana Běhounka na veřejnou diskusi o základní škole (v kontextu s konkurzním řízením na místo ředitele).

„Kostlivec ze skříně“

Po formálních záležitostech (zápis z jednání a plnění usnesení) se naplno rozjela agenda. ZM vzalo na vědomí informaci o zahájení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s městem kvůli poptávkovému řízení na IT služby radnice v roce 2007. Jak říká lidové rčení, vypadl nám „kostlivec ze skříně“.

Starosta informoval zastupitele o snížení státního příspěvku našemu městu na výkon státní správy, a to téměř o 3 mil. Kč ročně. Vedení města na to reaguje dalšími úspornými opatřeními, zejména snížením stavu zaměstnanců MÚ. V souvislosti s touto realitou přijalo ZM několik rozpočtových opatření na příjmové i výdajové stránce rozpočtu.

ZM také schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě na investiční akci Dostavba ZŠ v souvislosti se změnou velikosti tělocvičny (aby vyhověla možnosti soutěžních utkání ve volejbale).

V souvislosti s vícepracemi (a překročením rozpočtu) při interiérových úpravách přízemí radnice navrhl kontrolní výbor soubor opatření, která by v budoucnu eliminovala možnost podobných pochybení v budoucnu. Ačkoliv jednoznačný výsledek hlasování tomu nenapovídá, oproti obvyklé praxi se rozvinula čilá debata i o smlouvách na zřízení věcných břemen na umístění podzemních kabelových vedení pro PRE.

Opozice proti složení konkurzní komise

Atmosféra v sále vygradovala při projednávání výzvy opozičního sdružení DOST, aby zastupitelé Pejša, Drda a starosta Jakob rezignovali na účast v konkurzní komisi pro výběr ředitelky ZŠ Roztoky (pro upřesnění, starosta Jakob není členem komise). V diskusi vystoupilo celkem 11 účastníků, stanoviska pro i proti byla poměrně vyrovnaná, vzhledem k tomu, že konečné slovo při jmenování do funkce má Rada města, možná až příliš emotivní (konkurzní komise jen doporučuje).

Protože není v kompetenci zastupitelstva členy konkurzní komise jmenovat a odvolávat, zůstalo jen u výzvy, na kterou nikdo ze jmenovaných již dále nereagoval, mj. i proto, že měnit složení konkurzní komise v průběhu konkurzního řízení je velmi neobvyklé, pokud je to vůbec právně možné.

Kraj nám dotaci na dostavbu ZŠ neposkytne

V závěru jednání vzalo ZM na vědomí informaci o úpravách projektové dokumentace pro provedení stavby - dostavby ZŠ Roztoky, vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, že neobdržíme žádnou dotaci na tuto investiční akci, a v závěru jednu zprávu optimistickou - MÚ zajistí zprostředkování elektronické aukce pro domácnosti na dodávku elektřiny a plynu. Výsledkem by mohlo být zlevnění těchto energií pro spotřebitele (více na webových stránkách města).

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.