e-Aukce elektrické energie a plynu končí 23. dubna

Dne 23. dubna končí doba, do kdy se mohou občané Roztok připojit k druhému kolu projektu elektronické aukce elektrické energie a plynu, které připravila společnost eCENTRE ve spolupráci s městem Roztoky.

Kdy a kde můžu k e-aukci připojit?

E-aukce elektřiny
E-aukce elektřiny | ilustrační foto | CC3

Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinesete potřebné podklady na kontaktní místo v přízemí MÚ Roztoky.

od 26. března 2014 do 23. dubna 2014

každou středu

13:00 - 17:00 hod.

Jak se zapojit do aukce?

1. krok:  Na MÚ Roztoky podepíšete smlouvu s organizátorem e-aukce – společností eCENTRE, a.s. a předáte potřebné podklady:

  • Kopie stávající smlouvy na elektřinu / plyn včetně všech dodatků a obchodních podmínek (smlouva o dodávkách).
  • Kopie vyúčtování elektřiny / plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).

2. krok:  Organizátor sesbírá podklady od všech domácností.

3. krok:  Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně.

4. krok:  Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci.

5. krok:  V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu komoditní složky elektrické energie nebo plynu.

6. krok:  Organizátor služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce.

7. krok:  Je-li cena z e-aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis dvouleté smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem.

Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo potřebujete více informací, kontaktujte zástupce společnosti eCENTRE:

Pavel Ciprys
T: 724 132 579
E: ciprys@ecentre.cz

Jak elektronická aukce funguje?

Výhodných cen je dosaženo spojením poptávky více domácností či firem do jednoho velkého balíku, který je pak soutěžen najednou v elektronické aukci, kde dodavatelé znají v reálném čase nabídky konkurence a mohou tak upravit své nabídkové ceny, aby získali celý balík zákazníků. Klient má bezplatně zajištěn veškerý administrativně-právní servis. Do aukce se můžete zároveň přihlásit i s jiným odběrným místem než na území našeho města (chata, chalupa, apod.), stejně tak se můžete přihlásit i s odběrným místem na území města, i když zde nemáte trvalý pobyt. Konečná vysoutěžená cena závisí nejen na množství občanů, kteří se soutěže účastní, ale zejména na ceně komodity na kapitálovém trhu v době soutěže. Uvidíme, zda se druhé kolo povede stejně dobře jako kolo první.

Ing. Roman Jandík
místostarosta města

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.