Emoce kolem školy

Jedním z účelů časopisu Odraz je být odrazem toho, co se ve městě děje. Emoce kolem vypsaného výběrového řízení na funkci ředitele základní školy v Roztokách vedly ke shodě členů Redakční rady Odrazu - zařadit zcela výjimečně tento článek i po uzávěrce.

Rodičovská iniciativa svolala na 29. 4. veřejnou diskuzi o základní škole. Program měl mít tři základní body - hodnocení školy, budoucnost školy a otazníky kolem výběrového řízení na post ředitele školy. Pan Jiří Běhounek přednesl velmi pečlivě připravenou prezentaci ukazující pozitivní výsledky školy v několika rovinách, přesto se středobodem diskuzí stalo výběrové řízení a okolnosti s ním spojené. Na jedné straně učitelský sbor a cca tři desítky rodičů rozhořčené nad tím, proč je vypsáno výběrové řízení na ředitele školy, když škola má pod vedením paní ředitelky Aleny Gabalové v posledních letech dobré výsledky. Na druhé straně obhajování legitimity a způsobu vypsání výběrového řízení ze strany zástupců vedení města (diskuze se zúčastnili Jan Jakob - starosta, Robert Pejša - člen zastupitelstva a bývalý předseda Školské komise, Jaroslav Drda - radní pro školství, později se dostavil i Stanislav Boloňský - místostarosta a člen Školské komise). Z pohledu nestranného redaktora jsem měla dojem, že oběma stranám v racionální diskuzi brání zbytečně vyhrocené emoce a tak trochu neporozumění druhé straně. Požádala jsem dva z hlavních aktérů o jejich názory dodatečně v písemné formě.

Za rodiče: Jiří Běhounek

V posledních dnech jsem inicioval veřejnou diskusi o základní škole. Můj motiv byl jediný - dostat k jednomu stolu všechny strany a řešit názorové rozdíly v dialogu. Důvodů bylo víc a bohužel z velké části přetrvávají i teď:

• Vedení města nepředložilo hodnocení školy podložené věcnými argumenty. Tvrzení jsou neurčitá, subjektivní a není ani jasné, kdo všechno se k nim hlásí.

• Chybí základní informace: jaké vzdělání dnes děti v ZŠ Roztoky získávají a jak jsou pak schopny obstát na dalších školách a v životě.

• Předložené vize pro budoucnost by měly být diskutovány s námi rodiči, ne zakončeny větou „doufáme, že se nám podaří najít ředitele, který to dokáže naplnit“. Opravdu to všichni chceme? Jak konkrétně se to projeví na fungování školy a dnes vyučovaných předmětech?

• Je nešťastné, pokud předseda výběrové komise publikuje své teze v průběhu konkursního řízení.

• Podmínky výběrového řízení by měly být nastaveny před jeho zahájením.

• Jde-li panu Pejšovi o dobro školy, měl - jako předseda školské komise - sdělit své výhrady škole už dávno.

• Je neobvyklé, že se proti způsobu vypsání konkursu ostře vymezila i školská komise (poradní orgán vedení města).

Během diskuse jsem představil informace získané z veřejně dostupných zdrojů: zprávy České školní inspekce, výsledků srovnávacích testů za posledních 8 let, úspěšnost v získávání grantů (silné téma pro zřizovatele). Ze všech těchto informací vychází naše ZŠ velmi dobře.

Byl bych rád, kdyby vedení města opřelo své hodnocení o podobně věcné argumenty, o subjektivních dojmech se těžko diskutuje.

Děkuji všem, kdo se zúčastnili, názor jste si jistě udělali. Děkuji všem, kdo jste mi pak napsali, jen prosím nepište o „mojí“ prezentaci - byla to prezentace práce desítek jiných lidí, ke které já jsem nijak nepřispěl.

Výběrové komisi přeji šťastnou ruku při výběru nového ředitele.

Vedení města prosím, aby v souladu se školským zákonem stanovilo pravidla pro hodnocení školy, příště si ušetříme zbytečné emoce.

Jiří Běhounek

Za Radu města: Jaroslav Drda

Kolem vyhlášení konkurzu na místo ředitele základní školy v Roztokách se vyrojilo množství spekulací a domněnek. Pokusím se je uvést na pravou míru a vyložit postoj Rady města, která vykonává funkci zřizovatele základní školy Paní ředitelka Gabalová nebyla odvolána. Paní ředitelce vypršelo funkční období stanovené zákonem. To je přinejmenším důvod pro to, aby předložila svou koncepci rozvoje školy na další funkční období. A každá koncepce se nejlépe prověří v konfrontaci s koncepcí, kterou předloží jiní uchazeči. Domnívám se, že ustanovení školského zákona o periodickém obhajování pozice ředitele má hluboký smysl, a zastávám názor, že vypsání konkurzu by mělo být spíše pravidlem než výjimkou. Proto jsem z titulu funkce radního pro školství předložil návrh na vypsání konkurzu, který rada jednomyslně přijala.

To zvedlo vlnu emocí příznivců paní ředitelky, kteří to považují za osobní útok proti ní. Cílem rady není odstranit paní ředitelku Gabalovou. Účelem konkurzu je jen a pouze zajistit pro roztockou základní školu nejlepšího dostupného ředitele. Paní Gabalová má stejné vstupní podmínky jako každý jiný uchazeč, dokonce má výhodu „domácího prostředí“ a může se opřít o své nepopiratelné výsledky. Jediný, kdo by ji mohl připravit o šanci obhájit mandát, by byla ona sama, kdyby se byla do konkurzu nepřihlásila.

Na setkání s rodiči dne 29. 4. nám bylo vyčítáno, proč jsme se nejprve neporadili s učitelským sborem a s rodiči. Ano, neprovedli jsme dotazníkové šetření mezi kantory a nezorganizovali jsme veřejné hromadné jednání s rodiči. Aspoň pokud mohu hovořit za sebe, běžně komunikuji s učiteli a rodiči nejen jako člen školské rady a městské rady, ale i jako absolvent školy a jako rodič. Všechny získané informace jsem samozřejmě bral v úvahu a nepochybuji o tom, že podobně postupovali

i další členové rady města. Na nich totiž v konečném důsledku je rozhodnutí a odpovědnost. Ředitele nevolí ani učitelé, ani rodiče. Zmíněné setkání s rodiči se mělo věnovat budoucnosti školy. Pohříchu se soustředilo na minulost. Proto jsem navrhl, aby se podobné setkání zopakovalo po ukončení konkurzu a jmenování ředitele, který bude moci veřejně prezentovat svou koncepci rozvoje školy v příštích letech. Vedení školy a školská rada taková tematická setkání v uplynulých třech letech zkoušela pořádat, bohužel za mizivého zájmu rodičů. Doufejme, že nově probuzená vlna zájmu rodičům vydrží. Byl by to příjemný vedlejší produkt vyhlášeného konkurzu.

Materiál sestavila Eva Frindtová.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
SIovo starosty | Jan Jakob
Kocourkov u Prahy | Lukáš Křístek
Březnové zastupitelstvo | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.