Evropské projekty na ZŠ Roztoky

Jeden z velkých projektů financovaných z Evropského sociálního fondu - Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání v červnu skončil, ale další - Informační centrum pro moderní školu - pokračuje.

V jarních měsících se mladí autoři seznamovali s různými literárními styly a zpracovali svá první literární dílka.

Mladí fotografové získali základní dovednosti práce se zrcadlovkou i digitálním fotoaparátem a různými typy fotografie -přes focení detailů a kompozic k dokumentární fotografii. Své záběry se učili zpracovat na počítači s využitím specializovaných fotografických SW.

Mladí novináři nahlédli do tajů novinářské práce, seznámili se s jednotlivými novinářskými žánry a zahájili práci na úkolech, jejichž cílem je najít bývalé absolventy roztocké základní školy a dnes zajímavé osobnosti - vzory pro mladé, tyto oslovit a udělat rozhovor, který pak zpracují do písemné podoby. Vzdělávání bylo obohaceno o setkání se zajímavými profesionály, např. s velkým vzorem mladých - sportovním komentátorem panem Zárubou. Cílem bylo podpořit tvořivého ducha mladých a setkáními se zajímavými lidmi ukázat, že za každým úspěchem je obvykle mnoho úsilí.

V novém školním roce naše práce vyvrcholí velkou vernisáží fotografií mladých fotografů ze života Roztok a naší základní školy, kde se budou prezentovat i práce našich mladých tvůrců a novinářů shrnutých v reprezentativních publikacích. Výsledky naší práce doplní a obohatí oslavy 80. výročí budovy ZŠ v Roztokách, které proběhnou v listopadu tohoto roku. Většina aktivit projektu Škola pro všechny - EU peníze školám financovaného z ESF a Státního rozpočtu ČR skončila v červnu -individualizace výuky, tvorba digitálních učebních materiálů, programy primární prevence naplnily své cíle, pokračuje jenom práce speciálního pedagoga financováním do konce října.

Nyní jsou v procesu hodnocení žádosti o finanční podporu dalších dvou projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který v průběhu léta připravila ZŠ Roztoky. Jsou zaměřeny jak na podporu žáků se specifickými poruchami učení, tak na rozšířenou výuku jazyků a přírodovědné aktivity. Výsledky hodnocení očekáváme začátkem příštího kalendářního roku.

(redakčně kráceno)

Ing.
Silvia Jirásková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.