Horizont - denní stacionář pro seniory

V Suchdole se nachází malý denní stacionář pro seniory. Je dobře dostupný nejen pro občany této městské části, ale i pro případné zájemce z okolních obcí.

Denní stacionář je služba, které má umožnit osobám s různým druhem postižení co nejdéle zůstat doma, v jejich přirozeném prostředí a vztazích. Klienti stacionáře jsou většinou lidé, kteří nemohou zůstávat sami, potřebují stálou a průběžnou péči, pozornost a přítomnost další osoby, zároveň však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou péči. Náš stacionář využívají nejčastěji senioři se syndromem demence.

Ve stacionáři najdou bezpečné a klidné prostředí, přiměřené množství podnětů i společenský kontakt s personálem i ostatními klienty v době, kdy se jim nemohou věnovat jejich pečující příbuzní.

Pobyt ve stacionáři pomáhá uživatelům udržovat denní režim. Den i týden má ustálenou strukturu. Personál pomáhá v celkové orientaci, snaží se udržovat je v realitě (která se jim stále více rozvolňuje), stará se o přiměřený přísun podnětů (které si uživatelé už nedovedou hledat sami), pomáhá se sebeobsluhou atd.

V poskytování péče dbáme na to, aby co nejvíce běžných činností vykonávali klienti sami, zvláště pokud jde o sebeobsluhu a péči o vlastní osobu. Personál je klientům k dispozici pro případ, kdy některou (pro zdravé lidi běžnou až banální) činnost opravdu nezvládají. Snažíme se však vyvarovat toho, abychom tyto činnosti dělali za klienta, když např. vidíme zaváhání, nejistotu atd. Pomoc se snažíme stupňovat úměrně tomu, jak u konkrétních klientů postupuje nemoc. Často je to náročnější a zdlouhavější, než klienta v těchto oblastech zastoupit. Snaha o zachování co nejvíce schopností (zvláště těch, které mají lidé běžně zautomatizovány, ale u osob s demencí přestávají být samozřejmé) je však jedním z mála nefarmakologických prostředků, kterými se dá postupující nemoc zpomalovat. Kromě neformální komunikace ve stacionáři společně pročítáme denní tisk, cvičíme mysl i tělo, zpíváme, chodíme na procházky, staráme se o kočky a křečka, dochází sem za klienty slečna se psem, se zájemci jezdíme na výlety, pečeme koláče, věnujeme se výtvarným činnostem atd. Dále využíváme různé podpůrné terapeutické metody (fyzioterapii, dramaterapii, muzikoterapii), které sem chodí vykonávat odborné lektorky. Stručně řečeno snažíme se, aby program byl dostatečně zajímavý a rozmanitý. Zároveň však dbáme na to, abychom klienty stacionáře nezahlcovali podněty a aktivitami (pokud je jich moc, může to pro někoho být stresující) a aby bylo dost času na odpočinek. Všichni se zapojují podle svých možností a zájmu. 

(Redakčně kráceno)

Jiří Přeučil
DS Horizont

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.