Informace k výměně průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Výměnu stávajících průkazů pro osoby se zdravotním postižením bude ÚP ČR, územní pracoviště Praha-západ, Dobrovského 1278/25, Praha 7, provádět od dubna 2015 průběžně do konce roku 2015. Stávající průkazy s platností trvale či neomezeně jsou stále platné, a to až do 31. 12. 2015.

K výměně je nutné vyplnit Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, doložit fotografii (rozměr 35x45 mm v barevném nebo černobílém provedení), dále pak původní průkazku, popř. rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením či rozhodnutí k mimořádným výhodám. Dále vyplní žadatel o výměnu tzv. dodatečný formulář k podkladům pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, opatří vlastnoručním podpisem. Na tento formulář se nalepí foto. 

Vyplněné formuláře budou ÚP zpracovány a zaslány k výrobě nového průkazu s tím, že po vyhotovení bude žadatel vyzván k jeho vyzvednutí a zaplacení administrativního poplatku ve výši 30 Kč. Při následné ztrátě nového průkazu pro vydání náhradního se pak bude hradit poplatek ve výši 200 Kč. Zhotovení bude trvat cca jeden měsíc.

Oddělení sociální a DPS OVSV MěÚ Roztoky zajistilo pomoc pro občany, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů osobně dostavit nebo nemají příbuzné, kteří mohou tuto výměnu pro ně zabezpečit. Sociální oddělení má k dispozici potřebné formuláře a zajistí podání žádostí přímo na pracovišti ÚP v Praze 7.

Na odd. sociální a DPS (pí Kalinová - tel. 220 400 228, pí Kocourková - tel. 220 400 229, mobil 733 123 658) přinese zájemce o výměnu potřebné doklady: foto, stávající průkaz nebo rozhodnutí. Žádost o výměnu a doplňující formulář pomůžeme občanovi vyplnit (po telefonické dohodě můžeme navštívit žadatele i doma). Je možné též dohodnout následné vyzvednutí nového průkazu a předání klientovi.

V případě, že platnost průkazu osoby se zdravotním postižením končí v průběhu roku 2015, nejedná se o výměnu, ale musí dojít k novému posouzení zdravotního stavu. Na ÚP se uplatní Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Miroslava Kalinová
vedoucí oddělení sociálního a DPS
Odboru vnitřních a sociálních věcí

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.