Informace o změně ve výplatách sociálních dávek

V polovině letošního roku dochází k zásadní změně vyplácení většiny sociálních dávek. Na začátku července začaly úřady práce vydávat karty sociálních systémů, tzv. sKarty, na které budou občané přijímat všechny dávky s výjimkou důchodů a nemocenské. Změny výplaty dávek prostřednictvím sKarty se týkají:

 • osob se zdravotním postižením,
 • dávek pomoci v hmotné nouzi,
 • rodičovského příspěvku,
 • přídavku na dítě,
 • příspěvku na bydlení,
 • podpory v nezaměstnanosti a řady dalších dávek státní sociální podpory.

Funkce karty:

 • Platební - lze vybrat peníze z bankomatu nebo platit v obchodě.
 • Identifikační - kartou se občan bude prokazovat na úřadech práce, slouží jako průkaz osoby zdravotně postižené.
 • Autentizační - umožní v budoucnu vyřizování záležitostí s úřady veřejné správy z domova.

Čerpání sociální dávky bude od převzetí sKarty klientem (nejpozději do konce roku 2012) probíhat vždy prostřednictvím této karty. Způsob výplaty si určí klient sám následujícími způsoby:

Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:

 • výběrem z bankomatu (hotovost),
 • platbou u obchodníka,
 • výběrem hotovosti u obchodníka (cash back), pokud kartou zároveň klient zaplatí nákup,
 • převodem na jiný účet (svůj nebo osoby blízké). Příkaz lze zadat přímo na ÚP nebo v bankomatu. Příkaz může být trvalý či jednorázový.

Dávky, které byly doposud vypláceny třemi různými způsoby (bezhotovostně - na účet, na složenku a hotovostně), začnou být postupně vypláceny právě prostřednictvím sKarty. sKarty budou distribuovány občanům v průběhu celého druhého pololetí roku 2012. O tom, že je karta pro klienta na úřadu práce připravena k vyzvednutí, bude klient písemně s dostatečným předstihem úřadem práce informován. Každému klientovi bude zároveň ke kartě přidělen PIN, který bude zaslán poštou.

V případech, že klient bydlí jinde, než na adrese trvalého bydliště, může úřadu, který mu vyplácí dávky, nahlásit tzv. korespondenční adresu, na níž se zdržuje a kde přijímá poštu. Je možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP, které je pro klienta dostupné. V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se nemůže dostavit na kontaktní pracoviště ÚP, pak může postupovat následovně:

 • bude určen opatrovník - vhodné v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence klienta vážně omezeny,
 • pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně klientovi předá,
 • ÚP může zabezpečit předání sKarty v místě, kde klient žije (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence).

Všichni klienti obdrží příručku k používání sKarty. Zde je podrobný návod, jak kartu aktivovat, co je PIN, jak se karta používá, co dělat při její ztrátě či krádeži.

Karty budou vydávány ve dvou variantách:

 • základní,
 • speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/P.

U speciálních karet, které jsou určeny pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P, bude nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii, která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci tedy získají od úřadu práce nejprve informaci, že na úřad práce mají dodat svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má držitel tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty. Pokud příjemce dávek nebude chtít se sKartou nakládat a bude například chtít i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout, jsou dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR nebo samostatně prostřednictvím bankomatu České spořitelny sKarta bude vydána i občanům, kteří mají kartu TP, ZTP nebo ZTP/P doposud platnou. V okamžiku vydání sKarty je klient povinen původní průkaz vrátit.

Z dávek pro osoby zdravotně postižené se změny týkají všech příjemců příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcky.

Občanům našeho města nabízí Městský úřad Roztoky, Odbor sociální a DPS pomoc při převzetí sKarty formou pověření sociálních pracovnic Miroslavy Kalinové a Mileny Schul-zové plnou mocí úředně ověřenou k převzetí sKarty od úřadu práce a její předání do rukou občana a její aktivaci. Úřední ověření plné moci lze provést na matrice Městského úřadu v Roztokách nebo na poště. Poplatek činí 30,- Kč. Po domluvě se sociálními pracovnicemi je v odůvodněných případech (občané těžce nemocní, ležící či špatně pohybliví) možno zajistit ověření plné moci přímo v bydlišti občana.

Zpracoval Odbor sociální a DPS
MÚ Roztoky, M. Kalinová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.