Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Informační blok o jednání rady a zastupitelstva je třeba začít omluvou. V minulém Odrazu jste se dočetli, že investor obytného komplexu Nádražní získal na svůj záměr územní rozhodnutí. Není to pravda. Krajský úřad vrátil záměr k doplnění a novému projednání na náš stavební úřad. Je však třeba dodat, že pokud investor v rámci doplnění podkladů, na které má půl roku, neprovede v projektu zásadní změny, nebudou se k záměru již dotčené osoby znovu vyjadřovat, tedy například souhlas správce vodovodů a kanalizací mu zůstane v platnosti.

Milion za minutu

Ten trochu divný titulek bych měl vysvětlit. Zastupitelstvo se 14. ledna sešlo k projednávání rozpočtu na rok 2015, který byl předložen v celkové výši na straně příjmů (posílených o převod z předchozího roku) i výdajů zhruba 156 milionů korun -a skutečně za asi 156 minut byl rozpočet schválen.

Pokud jste se seznámili s rozpočtem v té podobě, jak byl vyvěšen, víte skoro všechno. K žádným zásadním změnám na jednání zastupitelstva nedošlo. Rozpočet je mimořádný nejen celkovou výší, ale hlavně tím, že víc než 50 milionů město investuje. Je pravda, že velká část z toho by měla jít do staveb, které jsme odložili z roku 2014 (ulice Jana Palacha a Puchmajerova, dokončení ulic Wolkerova, Pod Řivnáčem, Na Valech a Třebízského včetně technické infrastruktury a rekonstrukce žalovského vodojemu). Asi nejdiskutovanějším bodem programu bylo právě to, zda je město vůbec schopno tolik investic utáhnout, nikoli finančně, ale „papírově“ a s řádnou kontrolou. Ale - ubrat můžeme vždy a byl by stále čas přesměrovat peníze jinam.

Z dalších investic se připravuje stavba venkovního hřiště ve škole, několika dalších již vyprojektovaných ulic, dokončit by se měla také celková rekonstrukce městského domu čp. 286 v Jungmannově ulici a také městský úřad by měl dostat novou fasádu.

Hodně peněz půjde i do projektů a územních a regulačních plánů, byť v současné době si hlavně město musí vyjasnit, do jaké míry pokračovat v regulačních plánech, anebo zda se hlavně soustředit na přípravu zcela nového územního plánu.

Pamětníci bojů o rozpočet mě možná opraví, když prohlásím, že druhý největší rozpočet města (po loňském, posíleném dotací na školu) byl schválen za nejkratší dobu. A navíc 17 hlasy ze 17 přítomných. Veřejnost by to mohla vzít jako dobrý signál pro příští časy. Tedy kromě těch, pro které to bude jen důkaz, že „je to všechno jedna pakáž“.

Pokračují přípravy na školní hřiště a nové školky

První lednové jednání rady města, uspořádané netradičně v pondělí, mělo na programu několik záměrů, které město chce realizovat v letošním roce anebo o nich uvažuje. Rada schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stavby venkovního dětského hřiště a potvrdila výběr firmy, která by měla stavět „modulární" mateřskou školu, která by měla nahradit školku v ulici Palackého - pokud bude ovšem vypsána dotace a získali bychom ji.

Schváleno bylo také zadání zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci objektu u sportovního areálu na „mateřskou školu“, správně na dětskou skupinu.

Naopak rada potvrdila názor komise životního prostředí, která projednala studii na vybudování městské kompostárny a takovou investici městu nedoporučila. V sousedství kompostárny firmy JENA bychom měli málo „přispěvatelů“ a hlavně v právním stavu, který provozovateli přikazuje velmi přísná pravidla pro nakládání s produktem, by tato stavba byla nákladná nejen při pořízení, ale i v provozu. Město dává občanům několik možností, jak bioodpad likvidovat, a v těchto způsobech bude i nadále pokračovat.

V letošním roce nebudeme usilovat ani o získání dotace na výstavbu dvou bytů v podkroví v Nádražní ulici čp. 22. Projekt není připraven a také dotace by pokryla jen asi třetinu odhadnuté pořizovací ceny. Přednost budou mít rekonstrukce stávajících městských bytů (Jungmannova 286, případně i právě v Nádražní čp. 22) a případně se připravíme na příští rok.

Rada se odhodlala také k novele směrnice, která stanoví pravidla a limity pro vypisování veřejných zakázek malého rozsahu. Limity by se měly výrazně zvednout, a tak se snad nebude opakovat situace z loňského roku, kdy se rada dopustila víc než třiceti výjimek. Konečné slovo má ještě zastupitelstvo, neboť schvalovalo i směrnici původní (5/2012).

Ve čtrnácti to šlo náramně rychle

Vypadalo to, že se možná brzy rozejdeme. Vlna chorob navštívila totiž i roztocké zastupitele, a tak před druhým letošním jednáním zastupitelstva bylo sedm omluvených. Zbylí však disciplinovaně dorazili skoro na čas, a tak pár minut po šesté starosta mohl zahájit, i když s minimálním počtem zastupitelů potřebným ke schválení programu.

Postupně se dostavilo skutečně všech čtrnáct neomluvených - a šlo to nějak nezvykle snadno. Na úvod by se slušelo navázat na předchozí jednání rady, taky proto, že to byl asi nejdéle diskutovaný bod programu. Nová směrnice pro veřejné zakázky byla podrobena sice umírněné kritice z řad některých zastupitelů i veřejnosti, ale nakonec se všech třináct přítomných zastupitelů staré směrnice vzdalo a umožnilo tak verzi schválené radou, aby vešla v platnost. 

Zastupitelstvo diskutovalo také o několika návrzích na prodej či koupi pozemků, z nichž je asi nejzajímavější pozemek mezi vedlejší budovou úřadu a knihovnou či spíše pozemkem, kde našel nové sídlo Roztoč. Zastupitelé měli před sebou návrh na koupi tohoto pozemku, kde by mohl být „výběh“ soukromé školky. Rada současného nájemníka pozemku sice vypověděla, ale nikoli s úmyslem se tohoto pozemku zbavit, je totiž využitelný městem a nebylo by rozumné prodat pozemek, který je mezi objekty města a může být potřebný pro budoucí přestavbu provizorií knihovny a vedlejší budovy úřadu.

Zastupitelé dokončili podarování neziskových organizací (čtyři z nich dostávají příspěvek větší než 50 000 korun, což musí schválit zastupitelstvo) a vytvořili pracovní skupinu pro dopravu. Dostala hned několik podnětů pro diskusi a může začít pracovat.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.