Informace z jednání zastupitelstva a rady města

O vilách rozhodne zastupitelstvo až v květnu

Velmi dlouhé jednání rady města muselo být 15. dubna rozděleno na dvě části. V té první, dopolední, odsouhlasila rada spoluúčast města na třech dotacích, o které bude usilovat z fondů Středočeského kraje. Pokusíme se sehnat podporu na ozelenění ulice Jana Palacha (jde zhruba o 1,4 milionu korun včetně laviček a košů), na repasi výjezdového vozidla dobrovolných hasičů (cena díla je asi 950 tisíc korun) a na drobné vybavení do městské knihovny (celková hodnota je asi 100 tisíc korun).

Hlavní blok začal pak po přerušení v obvyklou dobu v půl páté a skončil před jedenáctou, protože, jako už tradičně, byl původní program posílen desítkou dalších materiálů dodaných na stůl.

Rada odsouhlasila několik drobných majetkových záležitostí, nájmů a pronájmů, rozhodla na doporučení stavební komise o povolení (či nepovolení) rekonstruovat několik soukromých domů a přístaveb, na popud sociální komise přidělila několik dávek a musela sáhnout několikrát i do obecní kasy při schválení víceprací na investičních akcích ve městě a požádat zastupitelstvo o pokrytí nákladů na havárii vody v čp. 21 v Nádražní ulici, kde nás prasklou trubkou opustilo 2000 kubíků vody.

U několika bodů se rada zastavila na delší dobu. Prvním z nich byla situace s dětskými lékaři. Nefungují špatně, jen se velmi často střídají. Jednoduché řešení neexistuje, protože se dávají dohromady striktní požadavky „gestora“ lékařské péče, tedy zdravotní pojišťovny, podmínky pro činnost lékařů (například možnost mít zde zázemí v bytu), a do toho vstupují i životní osudy a problémy jednotlivých lékařek. Nejlepším receptem je dialog s lékařkami, které zde tuto nesmírně potřebnou práci provádějí, a hledání možností, jak jim vyjít vstříc, aby měly co nejméně důvodů Roztoky opouštět.

Druhým bodem, opět teprve rozehraným, je správa bytového fondu města. Nová správcovská firma MIVA předložila zprávu o své činnosti za první rok svého působení a má zájem o rozšíření svých služeb i na objekty, které město vlastní, ale nejsou určeny k bydlení (školy, školky, úřad apod.). O tom se bude teprve jednat. Již dubnové zastupitelstvo by však mohlo na doporučení rady zahájit první krok k odprodeji části bytového fondu, a to půdních vestaveb v Braunerově ulici, pouze těm nájemníkům, kteří o koupi projeví zájem. 

Nejdelším bodem jednání bylo rozhodování, jak postupovat dál v rekonstrukci vil čp. 110 a 125. Město si nechalo zpracovat studii, jaké možnosti v obou objektech má, jak by se daly vily využít a přibližně s jakými náklady. Nutno dodat, že studie za mírný peníz je zpracována excelentně a velmi věrně popisuje možnosti, jaké město má. V radě zazněl jednoznačný hlas vily nyní neprodávat, pokusit se v prvním kroku rekonstruovat tu, která to naléhavě potřebuje (čp. 125), a hledat možnosti pro postupnou rekonstrukci druhé, zachovalejší vily čp. 110. Převážil názor, že do rozhodování, na jaký účel by měla být větší z vil využita, by bylo vhodné vtáhnout veřejnost, a proto bude rozhodnutí odsunuto na květnové zasedání zastupitelstva a ještě před ním proběhne veřejná diskuse. 

Na závěr jedna dobrá zpráva pro všechny přátele piva: Roztoky budou mít svůj malý červnový Oktoberfest. Starosta převezme nad soukromou iniciativou záštitu a 6. června poteče pivo plným proudem.

Regulační plán budou mít i Solníky

Dubnové zasedání zastupitelstva mělo nezvykle krátký program a neobsahovalo žádné body, o nichž se v kuloárech vedou již delší dobu diskuse, ale optimistický předpoklad „v osm jsme doma“ se ani zdaleka nenaplnil. Možná nejdůležitější rozhodnutí - o pořízení regulačního plánu na zbylou část rozvojového území V Solníkách - prošlo prakticky okamžitě. Pořízení regulačního plánu je nejen odpovědí na dva konkrétní podněty občanů, je to i nezbytný krok ve vztahu ke stále trvající stavební uzávěře, kterou je třeba tímto způsobem uzavřít.

Jen první krok provedlo zastupitelstvo ve věci možnosti prodeje obecních bytů v půdních vestavbách v Braunerově ulici. Tím krokem bude oslovení současných nájemníků s cílem zjistit, zda by o odkoupení bytů do vlastnictví měli vůbec zájem. Přesný proces, jak by prodej případně probíhal, bude určen až po vyhodnocení odpovědí.

Vůbec nejdelší rozprava byla kolem bodu, který se dostal do programu „na stůl“ -o tom, jakým způsobem by mělo město vytvářet či spíše připravovat položení sítě optických kabelů. Již několik dní před zasedáním probíhala na internetu diskuse „zasvěcených“, která pak pokračovala za mírně nechápavého přihlížení méně znalých i na zasedání. Po dlouhé debatě, zda je lepší pokládat chráničky pro budoucí vedení všude, kde je rekonstruována ulice, anebo se v této fázi soustředit jen na propojení objektů v držení města (školy, mateřské školy, úřad, knihovna, Technické služby, městská policie), dospěli zastupitelé k snad rozumnému kompromisu - položit chráničky jen v krátkém úseku Palachovy ulice od Tyršova náměstí po Školní náměstí a celou koncepci přijmout patrně v červnu, až ji kolegové Macoun a Hadraba ve spolupráci se šéfem OSR-MŽP řádně připraví.

V závěru zasedání uvolnili zastupitelé z rozpočtové rezervy půl milionu korun na to, aby mohly pokračovat záchranné práce v ulici Potoky. Nelze přesně odhadnout, na kolik dalších prahů v korytu potoka a zpevnění podemletých úseků v břehu silničky to bude stačit, ale měly by být odstraněny aspoň ty úseky, kde bezprostředně hrozí havárie. Zároveň je třeba prověřit možnosti, jak omezovat přítok dešťových vod do údolí, konkrétně prověřit funkčnost poldru, který by měl zachycovat proud z prostoru Na Panenské, aby se omezila pravděpodobnost dalších škod v korytu potoka.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.