Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Rychle a zběsile

Je pravda, že stejnojmenný akční trhák má už sedm pokračování a protagonisté v něm vystupují přece jen poněkud razantněji než členové městské rady, ale jako titulek pro večer 13. května se docela hodí. Svazek papírů, potištěných podklady pro páté jednání rady města, měřil 16 mm (zkuste si spočítat papíry), program měl 43 bodů „řádných“ a dalších 11 na stůl, ale šest přítomných radních se s ním vypořádalo průměrnou rychlostí 16 bodů za hodinu do osmé hodiny. Večerní klid, o němž se také diskutovalo a který možná ve městě vstoupí v platnost, tak ani nemohl být narušen.

Bod „Návrh obecně závazné vyhlášky O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“ byl asi také nejdelším bodem jednání. Kromě nočního klidu (od 22.00 do 6.00), který platí již podle současné vyhlášky, má být „ticho“ taky od 20 hodin v pracovní dny a všechny neděle a svátky po celý den a noc. Výjimkou jsou novoroční oslavy, hudební produkce (do 22 hodin) a akce, kde si pořadatelé vyžádají výjimku. Protinávrh posouval vypnutí sekaček a cirkulárek na 21. hodinu, zastánce měl i návrh neregulovat víc, než už je dosud, a neprovokovat spory mezi znepřátelenými sousedy, ale ochránci uší měli navrch a rada čtyřmi hlasy návrh vyhlášky posunula s doporučením zastupitelstvu ve znění, v němž byl předložen.

Ještě před diskusí o návrhu OZV musela rada splnit nepříjemnou povinnost vyplývající ze změny zákona: schválit směrnici pro zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a následně také návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace města pro sociální oblast. Stručně řečeno: všechny dotace spolkům, organizacím i jednotlivcům (včetně sociálních příspěvků v sociální oblasti) se budou poskytovat na základě smlouvy. Papírování navíc, snad, věřme, i víc odpovědnosti.

Starosta informoval radu o dalším postupu rekonstrukce objektu pro dětskou skupinu.

Projektová dokumentace je připravena, návrh smlouvy se Sokolem taky. Rekonstrukce objektu bude ale mnohem nákladnější, než jsme předpokládali, a tak starosta jako správce rozpočtu dostal za úkol navrhnout zastupitelstvu, kde potřebné skoro dva miliony korun ušetříme. Samotné stavební práce by měly být hotovy během prázdnin, nejasný je jen termín, kdy úřední šiml dětskou skupinu schválí (zápis do registru, schválení pravidel fungování či plánu vzdělávání), aby mohla skutečně sloužit.

Z mnoha dalších bodů jednání, zápisů komisí a informačních materiálů je pro občany nejzajímavější asi to, které chodníky se budou ještě letos rekonstruovat. Předpokládá se, že by se měly opravit chodníky v Braunerově (jen chodník, nikoli vozovka), dva nedokončené kousky v ulici Havlíčkova, dolní část uličky Kostelní a kousky v ulicích Vrchlického a Jeronýmova. Na levohradeckém hřbitově se bude jednat o vybudování mlatových chodníčků, štěrkový posyp se neosvědčil a chůze po něm není hlavně pro starší lidi snadná.

Na vilu čp. 125 zkusíme nejdřív velkou dotaci na MŠ

Na zasedání zastupitelstva 27. května byly na rozdíl od předchozí rady „noty“ velmi útlé a počet bodů sotva dvacet, přesto jsme vyčerpali řádný čas až do 23. hodiny. 

Zásadní podíl na tom měl jediný bod - rozhodnutí o tom, jak naložíme dál s historickými vilami čp. 110 a 125. Diskusi uvedla prezentace studie arch. Eflera, kterou někteří zastupitelé již znali z veřejného slyšení ve škole. Pak se rozvinula dlouhá debata. Jednalo se v podstatě pouze o vilu větší, čp. 125, k vile čp. 110 přijalo zastupitelstvo jednohlasně jen usnesení, kterým pověřilo radu dalším vyjednáváním s Federací židovských obcí, která projevila zájem podílet se na rekonstrukci tohoto objektu a využít jej pro účely muzea dokumentujícího stopy židovského obyvatelstva a jeho staveb v našem území.

Zastupitelstvo se rovněž, byť deklaratorně, shodlo v tom, že projevuje vůli zachovat obě vily v majetku města. Předmětem diskuse bylo hlavně to, zda jsme už nyní schopni rozhodnout ze dvou variant, které z předchozích jednání vykrystalizovaly jako ty, které mají největší podporu. Podle první z nich by byla celá vila vyhrazena pro mateřskou školu s dvěma třídami, podle druhé by bylo v přízemí jedno oddělení MŠ a v patře prostor pro neziskové organizace. Na oba záměry, jak ověřil místostarosta Tomáš Novotný, by bylo možné žádat o evropskou dotaci, v případě kombinovaného využití ovšem na dotaci přiměřeně zredukovanou na část objektu vymezenou pro mateřskou školu, a to byl patrně nejsilnější argument, který rozhodl ve prospěch první varianty. Projekt bude ovšem zpracován tak, abychom v případě, že dotace nám nebude přidělena (a to budeme vědět nejspíš až na podzim roku 2016, projekt je nutno podat do března 2016), mohli po mírných úpravách patro budovy čp. 125 využít pro neziskové organizace.

O návrhu obecně závazné vyhlášky „O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“ bylo napsáno dost již ve zprávě z jednání rady. Přidejme proto verdikt: 13 hlasy z 18 aktuálně přítomných byla vyhláška schválena ve znění předloženém radě i zastupitelstvu.

Zastupitelstvo schválilo také pravidla třetího pokusu vybrat koncesním řízením provozovatele vodohospodářské infrastruktury, doplnilo sestavu finančního a kontrolního výboru namísto odstoupivších členů, odsouhlasilo razantní zvýšení nákladů na výstavbu domku pro dětskou skupinu a vyžádalo si podrobný rozpis budoucích nákladů a způsobu provozování.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

než o tom doschůzujete, budou z oněch dětí školáci

...a další silné ročníky díky protipopulační asociální politice ODS a POT09 nejsou a nebudou.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.