Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Účty za komunikace

Druhou středu v červnu se rada sešla opět v šestičlenné sestavě (bez Martina Štiftera) a od obvyklého startu v půl páté se prokousávala více než čtyřiceti body až skoro do půl jedenácté.

K nejdůležitějším bodům podal zprávu přímo šéf OSRMŽP dr. Polák. Šlo o definitivní účet za první skupinu ulic (Na Valech, Pod Řivnáčem, Wolkerova a Třebízského). Dodavatel odvedl kvalitní práci, méně kvalitní byl projekt, v němž se na pár věcí zapomnělo. Celkové náklady nad vysoutěženou cenu se pohybují kolem 2,5 milionu korun bez DPH. Je to asi 17 % ceny, v níž firma Eurovia, a.s., vyhrála soutěž. Ale je to stále méně než cena, s níž počítal projekt.

Vícenáklady začínají nabíhat v důsledku špatných podložních vrstev také v rekonstrukci ulice Jana Palacha. Rada odsouhlasila zhruba 400 tisíc navíc za dokončené dílo v rámci prvního úseku, celkem budou vícenáklady ovšem podstatně vyšší a jejich hodnota bude záviset hlavně na tom, s jakým podložím se dělníci setkají v dalších částech ulice.

K investicím patří ještě jedna důležitá technická změna - podruhé se letos radní vrátili ke směrnici na zadávání veřejných zakázek, a protože první úprava vlastně nic nevyřešila, znovu zvýšili limity zejména pro „nejnižší“ skupinu zakázek, o níž rozhoduje přímo šéf odboru (s vědomím věcně příslušného radního či představitele města). Pro služby to bude 100 tisíc, pro stavební práce do čtvrt milionu. Velkou část agendy tvořily příspěvkové organizace města (školy, mateřské školy a Technické služby) a jejich hospodaření. Základní škola pracovala loni s půlmilionovým přebytkem, který bude využit na drobné rekonstrukce starých částí školní budovy. Výrazně se proti předpokladům ušetří také na venkovním školním hřišti, z úspory bude pořízena mimo jiné lezecká stěna a oprava nebezpečného schodiště ke školní jídelně.

Svatojanská noc nad územním plánem

Noc vypadá v titulku efektně, ale o noc vlastně nešlo. Zastupitelstvo se v nejvýše 17členné sestavě vypořádalo se všemi body do půl desáté, tedy ještě za denního světla.

Těch bodů nebylo mnoho, jeden však v sobě skrýval skoro tři desítky usnesení - vypořádání návrhů na pořízení nového územního plánu, které přišly od občanů. Zastupitelstvo v principu rozhodovalo o každé z připomínek, zda se bude o ní v dalších fázích zpracování územního plánu vůbec jednat. Velká většina podnětů sítem jednohlasně neprošla - šlo vesměs o podněty ke změně nějaké plochy na stavební parcelu. Do dalšího projednání se dostaly jen podněty k upřesnění využití pozemků, například zahrádkářských kolonií, a také nové zvážení, jak vyřešit konec Palachovy ulice (v platném územním plánu prochází nemovitostí průtah na Solníky).

Druhý bod, který trochu pozdržel jednání, byly kompenzace rodičům, kteří neumístili dítě v městské mateřské škole, ač takové dítě mají (navštěvuje školku jinde, soukromou školku anebo je prostě doma). Zastupitelstvo před necelým rokem přijalo usnesení, jímž rozhodlo o tom, že rodičům, kteří mají dítě ve věku 3-6 let, jež nechodí do městské mateřské školy, bude vyplácena „kompenzace" ve stejné výši, jakou město dává na jednoho žáka v mateřské škole - tedy kolik vychází z nákladů na provoz MŠ po odečtu školkovného na jedno dítě. Podpora byla však termínována do konce školního roku 2014/2015, a navíc částka, kterou jsme již vyplatili, přesáhla vyčleněných 800 tisíc korun. Zastupitelé odsouhlasili zvýšení částky potřebné k doplacení kompenzací do konce června, ale návrh v kompenzacích pokračovat výraznou většinou neprošel, mimo jiné i proto, že další milion není v rámci rozpočtu odkud vzít -v rozpočtové rezervě už tolik peněz není. 

Napodruhé zastupitelstvo schválilo odprodej nádob na tříděný odpad firmě EKO-KOM, když tato firma souhlasila s úpravami smlouvy, v níž bude zapracována možnost odstoupení ze strany města (jinak je smlouva podepsána do roku 2019) a možnost zpětného odkupu nádob za „zbytkovou“ cenu. Konkurenční firma Interseroh zatím certifikaci obdobnou jako EKO-KOM nezískala, tyto pojistky ve smlouvě jsou však užitečné pro případ, že by se na trhu konkurence objevila a nabídla lepší podmínky než EKO-KOM.

A ještě aspoň jedna potěšující zpráva: účetnictví města prošlo bez větších problémů auditem za rok 2014, zůstala již jen dvě nápravná opatření. Zastupitelé proto mohli schválit jak závěrečný účet za rok 2014, tak výsledek auditu, byť s výhradou oněch dvou nedostatků. V porovnání s dobou, kdy město „outsourcovalo“ činnost finančního odboru soukromé firmě, je to výsledek velmi uspokojivý.

Rada rozhodla, kdo bude stavět ulice a domek pro dětskou skupinu

Šest radních zasedlo 8. července, hned po svátcích a vlně veder, a během prvních dvou hodin prošlo většinu programu i s několika důležitými body.

Těžkou roli měli radní v rozhodování, kdo bude rekonstruovat objekt pro dětskou skupinu. Odbor SRMŽP oslovil 21 firem, došly pouhé tři nabídky, a to ještě jedna napsaná amatérsky, kterou hodnotící komise jako neúplnou vyřadila. Dvě zbylé se takřka nelišily cenou (přes 1,7 mil. Kč plus DPH), rozhodla deklarovaná doba provedení stavby. Ta přisoudila zakázku Stavební firmě Pastyřík, spol. s r. o.

V soutěži o stavitele ulic, které by se měly ještě v letošním roce rekonstruovat (Vidimova, Sedláčkova, Řadová, křižovatka Třebízského a Žirovnického, konec ulice Smetanovy) došlo nabídek pět, jedna vypadla kvůli ceně nad stanovený limit. Dodavatelem díla bude firma IPPOS Bohemia, s. r. o., která dala výrazně nejnižší nabídku a stavěla v Roztokách už několik ulic v nedávné minulosti (Haškova, Vošáhlíkova aj.).

Pohnulo se konečně také koncesní řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací, které město bylo nuceno v předchozím řízení zastavit. Tentokrát se přihlásily naštěstí už dvě firmy, do vlastního řízení postupují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

Nejdelší diskusi, která se postarala o to, že program se natáhl na obvyklých pět hodin, vyvolal zápis ze školské komise, kde se projednávala kritéria pro výběr dětí do dětské skupiny. Komise navrhla, aby hned po základním požadavku (dítě a aspoň jeden rodič s trvalým pobytem v Roztokách) vstoupilo do hry kritérium sociální. Všichni uchazeči by měli být „vyhodnoceni“ z hlediska své sociální situace a přednost v umístění dítěte do dětské skupiny dostanou rodiče sociálně slabší. Návrh prošel 5 : 1 a praxe ukáže, zda to bude fungovat.

Hostem jednání byl velitel městské policie Petr Vevera, s nímž radní diskutovali o věcech, které oprávněně dráždí veřejnost: nepořádek kolem nádob na tříděný odpad, parkování v protisměru, noční řádění opilců (většinou mladistvých) v některých lokalitách města. Některé případy již strážníci řeší nebo vyřešili, v dalších by měly pomoci nové kamery a posílená evidence záznamů a také zostřený dohled strážníků v problémových místech. Jen tak mimochodem se velitel strážníků zmínil, že státní policií stíhaný recidivista, který po honičce, do níž byl nasazen i vrtulník, zmizel v Roztokách z auta z ulice Nad Vinicemi, je už dopaden. Policii ČR ho předali naši městští policisté.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.