Informace ze SČVK

Vážení zákazníci,

dbáme na Vaši bezpečnost i bezpečnost našich zaměstnanců.

Proto jsme od 2. 1. 2013 přistoupili k úpravám platebního hotovostního styku na našich zákaznických centrech, a to následovně:

• Platbu v hotovosti přijímáme pouze v pokladních hodinách, které jsou od 9 do 12 hodin v provozních dnech.

• Maximální částka přijímaná v hotovosti je 20 000 Kč.

Máte-li zájem o platbu v hotovosti, lze ji provést následovně:

NA TERMINÁLECH SPOLEČNOSTI SAZKA pomocí čárového kódu na faktuře nebo plánu záloh.

VKLADEM NA ÚČET SČVK V KOMERČNÍ BANCE,

č. ú. 3507501/100, s uvedením variabilního symbolu.

POŠTOVNÍ POUKÁZKOU NA ČESKÉ POŠTĚ.

Poukázku je nutné si vyzvednout a vyplnit na pobočce České pošty. Veškeré údaje pro její vyplnění naleznete na první straně faktury nebo plánu záloh.

SOUČASNĚ NABÍZÍME MOŽNOST SJEDNAT SI PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ PLATBU PROSTŘEDNICTVÍM SIPO.

A. Mutňaský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.