Investice ve volebním období 2014 - 2018

V minulém volebním období měla v gesci investice a jejich realizaci roztocká ODS. Po zkušenostech, které jsme načerpali, a které jsou snad ve městě vidět, bychom rádi pokračovali v nastaveném trendu. Ještě nikdy Roztoky nezažily tolik opravených chodníků a silnic, ale stále je na čem pracovat, protože dluh z předchozích let je obrovský.

Oprava silnice
Oprava silnice | ilustrační foto | mF

Finanční prostředky:

Prošli jsme postupně všechny položky rozpočtu obce a připravili nejprve finanční plán. Bez započítání nejistých dotací jsou běžné příjmy rozpočtu města 116 mil. Kč a při troše dobré vůle lze mandatorní výdaje stlačit na 79,2 mil. Kč, což umožňuje na investice kalkulovat v následujících čtyřech letech minimálně 147 mil. Kč. Klíčová otázka bude, do jakých projektů finanční prostředky efektivně investovat. Zde je plán ODS:

Komunikace

V minulém volebním období byly rekonstruovány některé významné úseky roztockých ulic a v dalším volebním období bychom chtěli rekonstruovat ty zbývající, které jsou zanedbané nebo prašné. Zde je jasný výčet našich priorit pro další volební období:

Investice 2014-2018

V kalkulaci byl použit hrubý odhad nákladů vypočítaný dle prosté délky komunikace, přesto jsou roční investice necelých 18 mil. Kč finančně i procesně realizovatelné. Oprava některých silnic bude ale problematická kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům na pozemcích dotčených ulic. Zapomenout nesmíme ani na průtah městem, což je sice krajská komunikace, ale město bude při této investici muset kooperovat.

Vodohospodářská infrastruktura

V nadcházejícím volebním období bychom chtěli napojit na městskou kanalizaci zbývající roztocké domácnosti, což se týká ulice Za Cihelnou, části ulice Přemyslovská, Na Vyhlídce a bude-li to technicky možné, tak i U Zastávky. Zapomenout nesmíme ani na špatný stav kanalizace v Tichém údolí. Do vodohospodářské infrastruktury plánujeme investovat v příštích čtyřech letech minimálně 25 mil. Kč.

Školky

Mateřské školky považuje ODS jako jednu z možností předškolního vzdělávání, proto vedle návrhu našeho konceptu „daňové vratky“ na děti, jenž se v městské školce neumístí, budeme pokračovat v budování dalších vlastních kapacit. Objekt v lokalitě Na Panenské bychom rádi nechali čistě pro účely mateřské školky, čímž bychom zvětšili původně plánovanou kapacitu o 25 míst na celkem 100 míst. Další objekt, který se nabízí k využití, je obecní vila v Tichém údolí. Opravu a případné přizpůsobení na mateřskou školku nebo pro potřeby dětských skupin bychom rádi hradili z prodeje druhé sousední obecní vily.

Zeleň a veřejná prostranství

Větší péči a investice si zaslouží i obecní zeleň a veřejná prostranství. V příštím volebním období chceme zvýšenou péči věnovat parku na Tyršové náměstí a obnově roztockých alejí, které potřebují zejména průběžnou zahradnickou péči. Tyto investice jsou dalším pilířem našeho programu pro „Roztoky bavorského střihu“.

Ing. Roman Jandík
Předseda ODS Roztoky a místostarosta města

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.