Jací jsme hospodáři

Když jsem se dozvěděl o záměru města směnit pozemky bývalého sběrného dvora, ke kterému náleží sklady a dílna, měl jsem za to, že jde pouze o žert. No, a ejhle - on to žert není! Viz roztocký Odraz 1/2014 str. 12 a 13.

Jedná se o pozemek, dílnu a sklady, které v současnosti obhospodařují technické služby našeho města. Technické služby města využívají pozemky se skladem a dílnou pro úschovu elektromateriálu na opravu a provoz veřejného osvětlení, uskladnění mechanizace na údržbu chodníků, parků a silnic v letním i zimním období. Dále jako umývárnu pro zaměstnance, zázemí pro údržbu vozového parku a další věci, které nemohou být ponechány venku z důvodu ať už povětrnostních podmínek, či možného odcizení.

V případě, že město uskuteční svůj záměr o směně (prodeji) pozemků (a to za vcelku směšnou částku zhruba 2 800 000 Kč), vyvstává otázka: „Kde tedy budou mít technické služby nezbytné zázemí pro svůj provoz?“ Ano, takové zázemí bude chybět a bude se muset vytvořit nové! Výstavba takového zázemí bude zcela jistě dražší, než je již zmíněná částka. Proč takový obchod? Proč prodávat něco funkčního a postačujícího pro provoz našeho města? Nebo je to jen záměr pana Pohla, jak doběhnout občany města Roztok?

Dobrý hospodář přece neprodává dobře fungující věc, aby ji následně stavěl novou, a to za bezesporu více, než zač původní prodal.

Stanislav Čáslavka
předseda ČSSD Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.