Jak dál s mateřskou školkou za úřadem?

Kompletní sestava sedmi členů rady měla před sebou 10. února vcelku útlý svazek materiálů a ani svazek materiálů dodaných "na stůl" nezakládal důvod k dlouhé noční směně. Přesto se jednání protáhlo na slušné čtyři hodiny.

Zásluhu na tom měly především dva body. Prvním z nich byla prezentace městského architekta pana Slavíka, který je ve spolupráci s odborem správy a rozvoje města připraven zadat příslušnému odboru obce s rozšířenou působností zadání tří studií, jejichž zpracování by bylo pro město užitečné a je možné jej podpořit evropskou dotací (kde pouze ORP je oprávněným žadatelem). Zpracovány tak budou po souhlasu rady studie na celkové napojení ulic Legií, Jungmannovy, serpentiny, Nádražní a pěších propojení z dolních Roztok nahoru, dále pěšího a cyklistického spojení od hranic žalovského katastru po hranice Prahy a konečně trasy od Přemyslovské ulice k Levému Hradci. Pan architekt má připraveno také řešení několika drobných lokalit ve městě a i tato území budou postupně upravována.

Druhým bodem byl další postup ve výstavbě chystané školky v sousedství městského úřadu. Výstavba MŠ byla již vysoutěžena a město podepsalo smlouvu o dílo s vybranou firmou, majitel sousední nemovitosti však přišel s návrhem, aby školka byla zřízena v jeho dosud nedokončeném objektu, kam by se vešlo více dětí (45 místo 25), čímž by tato školka měla i slušné zázemí právě na pozemku, který by jinak byl novou montovanou školkou zastavěn. Návrh však spočíval v dlouhodobém pronájmu, navíc poměrně vysokém. Rada města proto většinou hlasů pověřila starostu vyjednáváním o koupi sousedního objektu, což by - na rozdíl od pronájmu - bylo možné pokrýt dotací. Pak by ovšem muselo následovat druhé kolo - jednání s dodavatelem, který by měl nárok na nějakou kompenzaci. Není třeba ponechávat občany v napětí - možnost koupě padla, a tak se nic nemění na záměru postavit školku jako montovaný objekt pro 25 dětí.

Z mnoha dalších bodů běžné agendy (nájmy, věcná břemena, sociální podpory na doporučení sociální komise aj.) je třeba zmínit ještě původně vlastně informační podklad o dalších možnostech rozšíření kapacity ČOV. VUAB Pharma, a. s., svou smluvně danou kapacitu ČOV nevyužívá a v nejbližších letech využívat nebude a souhlasí s tím, že část kapacity by bylo možné využít jinak - k pronájmu jiné obci a k odprodeji. Starosta a pověřený radní Martin Štifter budou proto jednat s vedením obce Statenice o několikaletém pronájmu části kapacity ČOV - do doby, než si Statenice postaví novou, vlastní čističku.

Dlouhá debata nad krátkým programem

Několik absencí, pouze asi 15 bodů programu a žádná "kardinální" otázka, kterou by bylo nutno řešit. Vypadalo to na velmi krátké zasedání. Skutečnost byla jiná: skončili jsme ve 22.30.

Jen nepodstatné a velmi příjemné prodloužení znamenala prezentace firmy Eaton, která nás znovu přesvědčila, že tento investor může být pro město významným přínosem.

Dlouhá debata se vedla kolem dvou bodů. Prvním byla možnost koupě pozemků poblíž přívozu. Město vyjednávalo o dvou pozemcích. Menší z nich, navíc z poloviny vlastněný nedohledatelnou osobou, je již patrně možností teoretickou, neboť vlastník má údajně výhodnější nabídku, než mu dává město. O větším z pozemků, o rozloze asi 6000 metrů čtverečních, přiléhajícím k ochrannému valu kolem penicilinky (v sousedství byla donedávna dráha pro cyklisty), jednalo město se spoluvlastníky, kteří postupně snížili své požadavky až na skoro stejnou cenu, za kterou jsme nedávno prodali kus pozemku při řece v k. ú. Žalov obci Úholičky. Ale co s tím pozemkem? Ani studie pro revitalizaci území kolem přívozu s ním takřka nepočítá. Potřebných 11 hlasů se dohromady nedalo, ale nedá se vyloučit, že se možnost na stůl ještě vrátí, pokud se vlastníci nedohodnou zatím s někým jiným.

Při projednávání rozpočtových opatření a zápisu z finančního výboru se dostalo opět na výstavbu mateřské školky za úřadem a vlastně na mateřské školky obecně. Hodinová diskuse žádné vyústění neměla (kromě toho, že zastupitelům bude předložena smlouva o dílo s dodavatelem stavby) a projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí se připravuje podle původního záměru.

A ještě jedna zatím nevýznamná drobnost. Město přistoupilo do zakládaného spolku Svatá Ludmila 1100 let, iniciovaného obcí Tetín, kde spolu s městem Mělník a dvěma územně příslušnými farnostmi jsou zatím spíše ve vizích připravovány oslavy výročí úmrtí této významné osobnosti českých dějin.


Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.