Jak je to s tím šetřením

V minulém Odraze na můj předchozí článek reagovali tři autoři polemickými články. Budu krátce reagovat jen na jejich nepřesnosti a spekulace, které uvedu na pravou míru.

Je zřejmé, že místostarosta Jandík doposud nemá praktické zkušenosti se sestavováním městského rozpočtu. Ve svém článku se zabývá rozpočtem na rok 2012. Píše, že „většina návrhů na snížení, které tehdy rada města dne 30. listopadu 2011 schválila, byly návrhy ODS.“ To je skutečně pravda. Celková výše úspor odsouhlasených radou města oproti předloženému návrhu byla téměř 600 tisíc Kč (z toho např. 170 tisíc Kč se škrtlo škole, 40 tisíc Kč z péče o zeleň, 40 tisíc Kč dobrovolným hasičům). Sám pan Jandík v témže článku píše, že provozní náklady se snížiliy o celých 7 milionů Kč (dle mých výpočtů ještě více). Kde se tedy vzala úspora téměř 6 a půl milionů Kč? Samozřejmě při samotné přípravě návrhu rozpočtu. To však kolega Jandík patrně nezaznamenal, protože v této fázi na rozpočtu ještě nepracoval, začal se jím zabývat až před samotným jednáním rady města. Návrh rozpočtu byl vypracován pod mým vedením ve spolupráci s jednotlivými správci kapitol. Sám jsem se pečlivě zabýval každou rozpočtovou položkou. Jinými slovy má přípravná práce (samozřejmě s přispěním úředníků a tehdejších místostarostů, za což jim opět velmi děkuji) přinesla více než 90 % z uspořených peněz. Pozměňující návrhy kolegů z ODS pouze zbývající část. Nejsem samolibý, proto za tyto výborné výsledky ještě jednou děkuji všem, kteří se na nich podíleli.

Ve dvou článcích byla místní (i celostátní) TOP 09 osočena z toho, že navrhuje zvyšování daní. Není tomu tak. Po diskusi v rámci naší místní organizace jsem otevřel tolik propírané téma zvýšení daně z nemovitosti, které by však bylo kompenzováno zrušením většiny místních poplatků. Nikdy před tím jsme žádné zvyšování daní nenavrhovali. K diskusi o zvýšení daně z nemovitosti jsme byli ochotni přistoupit jedině v případě, že by nedošlo k navýšení příjmů města díky změně rozpočtového určení daní. K tomu nakonec díky celostátní TOP 09 naštěstí došlo.

K účelové manipulaci s čísly v článku paní zastupitelky Roškotové uvedu jedinou skutečnost. Započítáme-li i plán rozpočtu na rok 2013, tak se v souhrnu za naše funkční období oproti funkčnímu období bývalému (v radě města DOST a ODS) již na provozních nákladech ušetřilo víc než 20 milionů Kč.

Mohl bych vyvracet postupně většinu argumentů paní Roškotové, ale dnes již ne, možná někdy příště.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.