Jak se dotují autobusy?

Nejprve, co taková jízda autobusu stojí. Dopravci mají vyčísleny náklady v tzv. vozo-kilometrech. Jsou to náklady na jeden kilometr jízdy autobusu. Promítá se sem zejména cena nafty, platy zaměstnanců a amortizace vozového parku. Tato částka se v současné době blíží 40,- Kč. Linka 340 má celkovou délku 21 km. Jedna cesta autobusu z konečné na konečnou tedy stojí téměř 840,- Kč.

Pokud by tedy v autobuse sedělo 35 cestujících a každý z nich zaplatil za jízdenku 24,- Kč a cestoval výhradně tímto autobusem, je tedy autobus rentabilní. Autobusy ale jezdí ve špičkách v protisměru téměř prázdné. Rentabilitu spoje by tedy zajistilo téměř dvojnásobné množství cestujících. Pokud jede v autobuse více než 60 cestujících, je považován za přeplněný. Naprostá většina cestujících ale platí za přepravu zcela jinou cenu. Co si vlastně zakoupíme při koupi jízdenky v ceně 40,- Kč? Dvě hodiny cestování v pásmech PID P, O, B a 1. O těch 40,- Kč se tedy musí tento „náš“ spoj podělit s metrem a tramvajemi, na které na Dejvické přesedneme. Naprostá většina cestujících ve špičce si ale nezakupuje jednosměrné jízdenky. Cestující, který si kupuje roční jízdenku MHD po Praze a čtvrtletní kupony pro vnější pásmo (celkem 7 790,- Kč), tak za jednu cestu do práce, kdy mj. využije i náš autobus, zaplatí (při čtyřtýdenní dovolené) jen necelých 17,- Kč. A to už by se muselo, aby byl autobus rentabilní, sedět i na střeše.

Ztrátu autobusů na území Prahy dotuje Praha. Tady je třeba vysvětlit jeden obecně oblíbený omyl. Praha nedotuje náklady na jízdu našich autobusů po svém území z nějaké lásky k okolním obcím či jejím obyvatelům. Ani tak nekompenzuje to, že se tyto obce musí ze zákona postarat o školní docházku dětí těchto přespolních zvyšovatelů hrubého produktu vznikajícího na území Prahy prostřednictvím zaměstnavatelů i plátců daní. Dělá to ve svém vlastním zájmu. Do těchto autobusů cestou nastupují i občané Prahy. Především tak ale reguluje počet automobilů přijíždějících ze Středočeského kraje na její území.

O ztrátu na území kraje se dělí kraj a obce. Počítá se od poslední zastávky v Praze a u linek 350 a 604 do poslední zastávky v Roztokách. Zde se pracuje s termíny „základní“ a „ostatní“ dopravní obslužnost. Základní obslužnosti je doprava do škol, k lékaři a na úřady. Tu by měl platit kraj. Protože není možné určit, kdo jede do práce, kdo k lékaři a kdo jede do Prahy za jiným účelem, dělí se kraj a obce o dotace odhadem. Roztoky zálohově dotují autobusy částkou 1,3 milionu ročně. Platíme si tedy 32,5 tisíce kilometrů. Jeden spoj linky 340 jede po území Roztok z konečné do první zastávky v Praze či opačně 11 km denně a jezdí-li denně, pak 4 015 km za rok. Jeden spoj linek 350 a 340 ujedou mezi poslední zastávkou v Praze a poslední zastávkou v Roztokách kilometrů 9. Linka 350 tedy 3 285 km. Platíme si tedy zhruba 10 spojů denně.

Jaká by tedy byla reakce na to, že by naše město odmítlo dotovat autobusy? Rozhodně by touto odpovědí nebylo to, že by cestující v linkách 340, 350 a 604 platili za každou jízdu o 0,82 Kč více. Odpověď by zněla: „A které autobusy tedy škrtneme?“ Linka 604, která je celá v „ostatní“ obslužnosti, by se zrušila úplně. Já jsem touto linkou nikdy nejel, jsou ale mezi námi tací, kterým by docela chyběla. Těch spojů by se ale muselo zrušit ještě víc, protože jen část cestujících by se ze zrušených spojů přemístila do spojů provozovaných.

Vít Calta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Jak dál s linkou 359? | Vít Calta
Slovo starosty | Jan Jakob
Doprava | Tomáš Petschnigg

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Jak je to s kilometry <

Pane Calto,
díky za obsáhlé a věcné vysvětlení výpočtu ceny autobusové dopravy. Bohužel máte ve výpočtu hned na začátku chybu: uvádíte délku linky 340 z konečné na konečnou jako 21 km. Ve skutečnosti jde zhruba o délku linky z konečné na konečnou a ZPĚT (když to tedy jezdí normálně přes Sedlec). Ve Vašem modelovém příkladu, pokud by si 35 cestujících koupilo jízdenku za 24 Kč, zaplatí tím i cestu úplně prázdného autobusu zpátky - není tedy pravdivé tvrzení "rentabilitu by zajistilo téměř dvojnásobné množství cestujících".
Ještě by mě zajímalo, odkud jsou Vámi uváděná čísla o vzdálenosti na první zastávku v Praze 11 resp. 9 km ? Podle jízdního řádu ROPIDu je vzdálenost z Levého Hradce na zastávku Sedlecký přívoz zhruba 6 km.

Děkuji

Jiří Běhounek

re

Ahoj Vítku,
a to stejně připlácíme na autobusy do kterých se vejdeme i na autobusy (350), které přijedou ve špičce od Uholiček a Přílep plné a do kterých se vejde možná někdo na rozcestí v Žalově, ale pak už ne? Nebylo by tedy lepší si místo nich připlatit víc 340 tek a neplatit autobusy které nevyužíváme (protože to nejde)?

Mám to fakt blbě.

Po přestěhování autobusů zpět do původní trasy mohu konečně kousnout do toho kyselého jablka. Ty kilometry mám fakt blbě. Je tomu tak, jak píše pan Běhounek. Celková dékla trasy je 15 km. Náklady na celou trasu jsou tedy cca 600,-Kč. Autobus by tedy zaplatilo cca 25 cestujících s jízdenkou za 24,-Kč, pokud by s touto jízdenkou cestovali jen tímto spojem. Po našem území jezdí autobusy jen 6 km, jeden spoj tedy ujede ročně 2190 km. Platíme si tedy z městského rozpočtu cca 15 spojů denně. Děkuji za upozornění a moc se stydím.
Teď k druhému příspěvku. Dotujeme z městského rozpočtu skutečně i linku 350. SPRD (Spolek přátel roztocké dopravy) již druhé volební období (myšleno volební období zastupitelstva) marně usiluje o to, aby se linka 350 pro Roztoky stala plně základní dopravní obslužností výměnou za to, že linka 340 bude plně v ostatní dopravní obslužnosti. V dotacích na linku 350 je totiž stále skryto dotování ztrát, které vznikají jízdou této linky za naše území, z našeho městského rozpočtu.

Calta

Takže to není tak jednuduché

Takže to není tak jednuduché jak si to představuji: Rada města či zastupitelstvo rozhodne, že nebude konkrétní spoje linky 350, které již přijíždějí plné, platit a místo nich objedná víc spojů 340, aby tím zajistila svým obyvatelům obslužnost? Proč dotovat dopravu jen obyvatelům okolních vesnic?
Možná jen vedení města neví jaká je realita hromadné dopravy, možná jezdí auty, nebo nikam necestují....

Není

Tak to není. Měnili bychom peníze za peníze za stejného počtu spojů. Platili bychom cca stejnou částku, ale bylo by jasné, že platíme nadstandart (ostatní dopravní obslužnost) vlastním. Ztráta na lince 350 vzniká jízdou prázdných či poloprázdných autobusů od Roztok do cílové stanice toho kterého spoje či opačně. Ztráta se dotuje podle počtu ujetých kilometrů na území té které obce, přičemž Úholičky přispívají ostatním více. Jsme rádi, že se nám podařilo dojít alespoň sem, předtím to bylo ještě horší. I v tomto systému ale platíme za jiné. Navíc linka 340 původně vznikla jako ostatní obslužnost. K základní lince se stále přidávaly nové spoje jen do Roztok či z Roztok až z toho vznikla linka 340. Pak by bylo skutečně možné regulovat počet spojů linky 340 pouze po dohodě s Prahou. Mělo by to být pro nás o to zajímavější, že nevíme, co udělá se zájmem o linku 350 plánované posunutí konečné linky 316 do Veleslavína (v souvislosti s prodloužením metra).

Takže by to stálo stejně, ale

Takže by to stálo stejně, ale pro změnu bychom se vešli do autobusu. Myslím že to za to stojí. Proč platit za průjezd plného autobusu našim městem peníze, když roztocké nepojme. Týkalo by se to jen několika málo spojů ve špičce, jinak by zůstalo vše postaru.

Nezlobte se, ale odkud máte

Nezlobte se, ale odkud máte ta čísla ? Podle jízdních řádů (viz např. http://pid.idos.cz) je délka trasy Dejvická - Levý Hradec 10,1 km, ne 15 km. Takže náklady na 1 cestu z Dejvické jsou cca 400 km, ne 600.
Jestli dobře rozumím tomu, co píšete, pro nás je ale zásadní úsek Sedlecký přívoz - Levý Hradec, což je necelých 6 km. Při ceně 40 Kč/km je to 240 Kč - to je částka, o které bychom se měli bavit.
Budu-li si kupovat kvartální kupon MHD na 1.pásmo (to jsou přesně ty peníze, které nás zajímají a které lze alokovat na část trasy za hranicemi Prahy), zaplatím 4x ročně 760 Kč. Při 4týdenní dovolené, pokud nebudu nemocný, udělám za rok asi 230 cest do práce a 230 cest zpět. Jedna jízda tedy vyjde na (4x760)/(230+230) = 6,61 Kč. Pojede-li nás takových v autobuse dvacet, vynese to 132 Kč. Pojede-li s námi ještě 8 lidí na jednorázovou jízdenku 24 Kč, tak (pokud se částka rozpočítává podle kilometrů), si na cestu za hranicemi Prahy zaplatí 8 x 6 km/10 km x 24 Kč = 115 Kč. Celkem tedy výnos z 20 openkarťáků + 8 jednorázových cestujících je 132 + 115 Kč = 247 Kč, což pokryje těch 240 Kč na 6 km cestu až na Levý Hradec.
V reálu je samozřejmě nutné počítat s tím, že oba směry nebudou rovnoměrně vytížené, a taky s dětmi, které jezdí levněji, ale nezdá se mi, že by to s výnosy z jízdného bylo až tak tragické.
Pokud je potřeba k dorovnání výnosů z jízdného těch 1.3M ročně, tak jestli opravdu ROPID zdraží jízdné, potom pro zachování současné dopravní obslužnosti žádné dotace nebudou potřeba. Kdyby se jízdné zdražilo byť jen o 1 Kč, tak při odhadem 40 000 jízdách ročně by na pokrytí těch 1.3M stačila průměrná obsazenost autobusu 30 lidmi. Ve skutečnosti by zdražení bylo určitě vyšší, takže ani těch 30 lidí nebude potřeba (zase ale možná pár lidí přesedne do aut)

Jiří Běhounek

Je to zakleté

S těmi kilometry máte bohužel zase pravdu. Je to prostě zakleté. Ale k tomu zdražování jízdného. Jízdné PID je již delší dobu na stejné výši. Není důvod ho zdražovat, protože stagnují platy a ceny pohonných hmot, tedy vstupy. Jeho výši nestanovuje ROPID, ale krajské orgány samosprávy. V případě PID tedy dva. (S výší dotace MHD má v současné době problém Praha, takže není vyloučené zdražení pražské tramvajenky.) ROPID pak realizuje jejich požadavky do systému. Snaží se také reagovat na poptávku po autobusech zavedením sezónních jízdních řádů. Výše jízdného má především regulační funkci. Drží se na takové úrovni, aby se rozhodl jet MHD a nikoli soukromými vozidly takový počet cestujících, aby se Praha nezahltila auty. Dalším regulátorem je v případě velkých měst rezidenční parkování, ke jehož rozšíření Praha dříve nebo později přistoupí. Pak se nám rentabilita autobusů mimo špičku zlepší a budeme muset přidat další spoje ve špičce.
Calta

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.