Jak šel čas v roce 2014

29. 1.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu v lokalitě Panenská II s cílem upřesnit vymezení veřejně prospěšných staveb, nezbytných komunikačních propojení a rozsah veřejné zeleně v tomto území

5. 2.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení regulačního plánu na Dubečnici

12. 3.

Rada města jmenovala nového vedoucího městské knihovny

23. 4.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

15. 4.

Krajský soud zrušil pro procesní pochybení regulační plán Tichého údolí

19. 5.

Rada města jmenovala novou ředitelku MŠ Havlíčkova

19. 5.

Po přívalovém dešti vznikla lokální povodeň na Žalovském potoku

28. 5.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového regulačního plánu pro Tiché údolí

11. 6.

Rada města jmenovala nového ředitele ZŠ

1. 9.

Slavnostní otevření nové školní budovy

10.-11. 10.

Proběhly volby do zastupitelstva města

5. 11.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města byl zvolen starosta a dva neuvolnění místostarostové

12. 11.

Rada města vyhlásila novou stavební uzávěru v Tichém údolí, časově omezenou do 31. 12. 2016

10. 12.

Zastupitelstvo města přijalo změny ve vyhlášce o místních poplatcích - osvobození třetího a dalšího dítěte z platby za odpady, snížení poplatku za psy

10. 12.

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje provoz loterií a jiných podobných her na území obce

Přehled investičních akcí dokončených v r. 2014

Akce

Termín dokončení

Náklady v tis. Kč bez DPH

Dokončení rekonstrukce ulic Dobrovského a Máchova

květen 2014

4 000

Dokončení oprav a rekonstrukcí chodníků a ploch na Školním náměstí,

červen 2014

1 150

Dokončení přístavby ZŠ, vč. vybavení ICT, nábytkem a divadelní technikou

září 2014

75 000

Opravy chodníků v ulicích Třebízského, Olbrachtova, 17. listopadu, Spěšného, park Tyršovo náměstí

prosinec 2014

1 704

Oprava levé komory vodojemu Žalov

prosinec 2014

3 330

Oprava vnějších izolací vodojemu Sokolovna

listopad 2014

500

Vodohospodářská opatření v ulici U Zastávky

listopad 2014

245

Úprava vodoteče Potoky v Žalově

říjen 2014

385

Rekonstrukce komunikací a výstavba kanalizace v ulicích Pod Řivnáčem a Na Valech - před dokončením

prosinec 2014

6 085

Dokončení víceúčelového hřiště na Obránců míru

červen 2014

1 081

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 286

listopad 2014

745

Celkem

94 225

Jaroslav Drda, Ivan Goll

Divadélko Kvítko v roce 2014

Náš spolek loutkářů Kvítko prozatím hrál v pronajatých prostorách sportovně vzdělávacího centra Sokol Roztoky. Když už si diváci zvykli na nový prostor a začala být návštěvnost pro nás velice povzbudivá, museli jsme se na podzim z technických důvodů přesunout s ranečkem pohádek do přísálí tělocvičny. No, naše divadlo to není, ale jsme za tento prostor velice vděční. Sice nám vznikají komplikace s přenášením rekvizit, loutek a světel, ale doufáme, že je to na nějaký čas a třeba se nám podaří vrátit zpět do rekonstruovaných prostor Divadélka Kvítko v Nádražní nebo někam, kde to bude pro loutková představení jako dělané. Podařilo se nám získat do našeho spolku nové mladé náctileté členky a i náš program se snažíme směrovat na věkovou skupinu nejen těch nejmenších, ale i náctiletých. Bez finanční pomoci města Roztoky by asi spolek po 37 letech živořil, až by zanikl, a tak velice děkujeme za každou „kačku“, kterou věnuje město na projekty spolku roztockých loutkařů Kvítko.

Marie Bartulíková

Ohlédnutí za činností MC Rožálek v roce 2014

Za úspěšné, co se činnosti roztockého mateřského centra týče, považujeme, že se nám stále daří udržet aktivity nízkoprahové - naše aktivity či kroužky může navštívit kdokoli, pokud má zrovna čas a chuť za příznivý příspěvek a nemusí se zavazovat předplatným či jinými administrativními překážkami. Toto se nám daří především díky dobrovolníkům a podpoře města Roztoky. Za další úspěch považujeme, že jsme po delší době dostali na sklonku roku kladné vyjádření k žádosti v rámci Dobrého sousedství a v roce 2015 se snad prostory mateřského centra Rožálek dočkají úprav sociálního zařízení.

Václava Bromovská za celý tým MC Rožálek

Roztoky - město pro život v roce 2014

Čtrnáctá sezona našeho působení byla nepochybně vydařená, a to díky neutuchajícímu zájmu diváků a návštěvníků našich akcí. Uspořádali jsme čtyři představení pro děti, tři divadelní představení pro dospělé, večer francouzských šansonů, maškarní ples, dětský den na Tyršově náměstí a Mikulášský karneval. Úspěšně se rozvíjí činnost dětského sboru Roztocké děti, který navštěvuje téměř šedesát dětí. Sbor absolvoval sedm veřejných vystoupení, z nichž jmenujme aspoň zpívání při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a pásmo koled v Domově Alzheimer.

Akce a činnost našeho spolku podpořily město Roztoky, Letiště Praha a Přemyslovské střední Čechy, kterým velice děkujeme, stejně jako řadě místních drobných sponzorů, které pro nedostatek místa nemůžeme všechny jmenovat, ale bez nichž by naše činnost nebyla možná.

Vlaďka Drdová

Junák - bilancování roku 2014

Loňský rok jsme zahájili třetím ročníkem úspěšného roztockého Skautského plesu. Kromě pravidelných schůzek zažili naši skauti a skautky výpravy na mnoho zajímavých míst naší republiky a o letních prázdninách strávili několik týdnů na táborech v srdci přírody. Pro naše vedoucí jsme uspořádali zdravotnický kurz.

Lukáš Hejduk
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Roztoky, z. s.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.