Jak to vidím

Po delší úvaze o tom, zda mám, či nemám část plochy v Odraze vyplnit svým názorem a vyjádřením konkrétního zjištění v roztockém terénu, jsem nakonec zvolila variantu „mám“. Chci se veřejně podělit s ostatními spoluobčany, čtenáři tohoto měsíčníku, o některé skutečnosti, které nás obklopují a překvapují v kladném i záporném směru.

Jsem dlouholetou roztockou občankou, a tak si dovolím říci, že vnímám asi jako většina starousedlíků docela velkou změnu ve vnějším i vnitřním obraze Roztok, od mnohatisícového nárůstu počtu obyvatel po roce 1989 a jejich věkového i etnického složení po rozšířené plochy zastavěného území města včetně pestré architektury staveb.

Nejsem odborník na stavby, ale poněvadž mne vždy zajímalo prostředí, které nás obklopuje (dá se též nazvat životní prostředí), všímám si nebo čtu zrovna v tomto časopise, co se v rámci investic města buduje, staví, opravuje, mění atd. Přestože Roztoky jsou u Prahy, ve Středočeském kraji, mnohé ulice ve staré zástavbě měly donedávna prašný povrch, o chodnících, pokud vůbec byly odděleny, nemluvě.

Je pravda, že v posledních letech se situace postupně mění k lepšímu, v rozpočtu se s rekonstrukcemi silnic počítá.

Jedna z posledních ulic - ulice Vidimova, která je téměř v centru města nedaleko Tyršova náměstí, byla donedávna tou špatnou vizitkou města. Povrch prašný, chodníky neschůdné, v době deště „malá řeka vody“ od Lidické po Zaorálkovu ulici.

Od 23. 9. 2015 je konečně v rekonstrukci. Vzhledem k postupu prací i počasí je však malý předpoklad dokončení v termínu 1. 12. 2015, který byl městem i firmou stanoven. Pro všechny občany bydlící v této ulici je přinejmenším nepříjemná špatná schůdnost po rozkopaném i mnohdy blátivém terénu, problémy mají zde bydlící rodiny s malými dětmi a kočárky, jakož i všichni, kteří nemohou těžká břemena a nákupy dovézt k domu autem. Kromě toho upozornění o provádění stavebních prací v této ulici dostali obyvatelé této ulice pouze jeden až dva dny před zahájením prací. Co kdyby někdo měl objednané nějaké větší práce v nemovitosti, například zateplení... Jak by se to řešilo? Občané rovněž reagovali ústně i písemně na výzvu radnice svými náměty a připomínkami na projekt (závěrečné uspořádání) silnice, chodníků, parkovacího prostoru i veřejné zeleně. Doufají, že budou vzaty v úvahu. V současné době, kdy vyjde Odraz č. 12, už by měla být ulice Vidimova rekonstruovaná se vším všudy. Vzhledem k postupu prací to tak však nevypadá, i když zaměstnanci prováděcí firmy jednají s obyvateli v ulici vždy slušně.

Jen se ptám v rámci všeobecné informovanosti občanů: Kdo stanovuje, určuje a rozhoduje o pořadí rekonstrukcí jakýchkoli komunikací, chodníků atp.? Ano, mohu dostat odpověď, že ve hře je finanční i časová náročnost stavby včetně opravy vody, kanálů atp., ale přesto by přece měla existovat nějaká pravidla, která stanovují priority. Jsou přece místa frekventovaná, jsou ulice slepé, neprůjezdné, jsou oblasti okrajové i centrální. To ale asi nebyly v posledních letech ty hlavní parametry. A tak jsem se už dávno ptala na patřičném místě radnice, kdo vlastně rozhoduje o pořadí obnovy ulic a chodníků? Odpověď zněla: rada města. Předpokládám, že rada bere v potaz u těchto a všech veřejně prospěšných staveb a rekonstrukcí současných i budoucích také vyjádření poradních orgánů, jimiž jsou komise stavební i ŽP. Nebo že by to takto nefungovalo?

Všichni roztočtí občané mají stejný nárok na sjízdnou komunikaci, schůdný a bezpečný chodník i příjemné prostředí. Částečně se o to mohou přičinit sami, ale největší díl musí však řešit město, obec, za jasných a srozumitelných pravidel, nejlépe veřejně známých.

V Odraze č. 10/2015 jsem se dočetla o přípravě investic na příští rok v oblasti Žalova. Nebyla tam však zohledněna ulice Husova, která je vlastně druhá největší a nejdelší komunikační „tepna" v Žalově, ale bohužel bez chodníku. Proto na závěr svého příspěvku takto veřejně podávám návrh, aby v rámci připravovaných investičních činností pro zlepšení životního prostředí, ale především pro bezpečnost chodců (děti tudy chodí do školy) bylo v novém rozpočtu města počítáno s vybudováním chodníku pro pěší alespoň po jedné straně celé délky ulice Husova.

Přeji šťastný rok 2016 všem lidem dobré vůle.

Ing. O. Veselá

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.