Jak zlepšit výuku angličtiny

I když mám dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny, dobře vím, že je vždy potřeba sledovat nové
trendy ve výuce a shánět nové nápady a inspiraci.

Proto brzy poté, co loni roztockým školákům nastaly prázdniny, jsem do školních lavic opět po letech
usedla já. Vybrala jsem si k tomu školu St. Giles College v jihoanglickém městě Brighton.

Naši „třídu“ tvořila skupina sedmi učitelek angličtiny ze Španělska, Jižní Koreje a z Čech. Přijely jsme
sem na dvoutýdenní kurz metodiky pro učitele angličtiny. Kurz vedly dvě zkušené a nesmírně vstřícné
lektorky, které nejen že vyučují metodiku výuky, ale hlavně na plný úvazek učí angličtinu jako cizí
jazyk. Ale stejně důležité jako výuka lektorek byly příspěvky do diskuse a workshopy všech
zúčastněných. Velmi zajímavé a poučné bylo srovnání problémů v jazykovém vzdělávání v různých
zemích a konkrétně v různých školách. A na tomto místě musím s potěšením říci, že roztocká základní
škola na tom není vůbec špatně. Pro ilustraci: průměrný počet žáků v hodinách angličtiny na vyšším
stupni španělské „základní školy“ (věk 13 až 16 let) je 28!

Během dvou nabitých týdnů jsme diskutovaly o současných metodách a trendech ve výuce angličtiny,
o zajímavých pomůckách a zdrojích učebních materiálů, o použití her, divadla a písniček při výuce.
Také o tom, jak udělat výuku angličtiny zábavnější a hlavně o tom, jak přimět naše studenty, aby byli
schopni to, co se v hodinách naučí, co nejlépe použít v praktickém životě. K prospěchu a k potěšení
všech účastnic byla každý den zařazena hodina, kdy se z nás učitelek staly opět na chvíli studentky
angličtiny a s nadšením jsme pracovaly na vylepšení vlastních jazykových dovedností. Motivující byla
i lekce o možnostech profesionálních růstu učitelů.

V současné době se většina studentů neučí angličtinu proto, aby mohli žít v anglicky mluvících
zemích, ale kvůli osobní a profesní komunikaci s lidmi z celého světa. Z vlastní praxe však vím, že
použití angličtiny v praxi je dost složité i pro dospělé studenty, kteří v lepším případě občas použijí
angličtinu v práci nebo jednou či dvakrát ročně na dovolené. Pro děti jsou možnosti použít angličtinu v opravdových situacích ještě menší. Ráda bych s pomocí kolegyň, se kterými jsem se setkala v Anglii,
dětem pomohla navázat alespoň on-line přátelství s podobně starými studenty v zahraničí, aby žáci
a studenti mohli pocítit hrdost nad tím, že to, co se dosud naučili, jim už teď k něčemu je.

Účast na kurzu mi byla umožněna díky grantu z programu Comenius (Další vzdělávání pedagogických
pracovníků). Děkuji roztocké agentuře Proud Training za pomoc při výběru jazykové školy v Anglii.

Na všechny své žáky a studenty se už moc těším v novém školním roce.

Mgr.Kateřina Souza de Joode
lektorka angličtiny, k.souzadejoode@gmail.com

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Pozvánka pro děti | Jarmila Kučerová
Zprávy ze sdružení Roztoč | Jitka Čechová
Léto v Rožálku | Eva Tluková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.