Jakou chceme základní školu?

Je to prosté:

„Otevřenou, moderní, komunikativní, čitelnou, s potenciálem dalšího růstu a prostředím, ve kterém se budou dobře cítit žáci, učitelé a všichni, co o ni mají zájem.“

A hlavně:

„Naše škola je budoucnost obce, není to ničí osobní majetek, je to veřejný statek, je to živý organismus, chceme živé kulturně-společensko-vzdělávací centrum v srdci obce pro děti i rodiny, pro všechny, kteří vzdělání v každém věku považují za investici do lepší budoucnosti své i obce.“

Tato vize byla a je důvodem, proč bylo radou města jednomyslně vyhlášeno konkurzní řízení na ředitele/ku naší základní školy. Cílem rozhodně není, aby odešla současná paní ředitelka Gabalová, která za své dosavadní vedení školy nepochybně odvedla kus dobré práce. Za to jí je potřeba veřejně poděkovat. Rezervy máme všichni a občas neuškodí, když pomůžou nové impulzy. Když se současná paní ředitelka do konkurzu přihlásí, všichni to nepochybně přivítáme.

Ale zpět k naší představě školy. Podmínkou moderní školy je osoba kreativního, nedogmatického, pravidly nesvázaného ředitele, který dokáže odpovídajícím způsobem integrovat povinné normy a přitom dokáže vytvořit životnou, srozumitelnou vzdělávací koncepci školy, která dokáže reagovat na dynamiku vývoje a modernizaci ve vzdělávání obecně. Toho by mohlo být dosaženo i integrací odborníků do činnosti školy na dobrovolné či honorované bázi. Ředitel by měl být schopen zajistit intenzivní spolupráci s dalšími typy vzdělávacích institucí (např. spolupráce s VŠ institucemi). Neměla by být zanedbána možnost projektové spolupráce a vyšší dosažitelnost finančních prostředků využitelných pro rozvoj zázemí školy a především mzdových prostředků školy.

Je třeba určit směr, kterým se chce škola, kromě obecného vzdělávacího rámce, v pedagogické i mimo pedagogické činnosti ubírat. Do školního procesu musí být zapojeny spolupracující instituce (např. muzea, podnikatelské subjekty), aby děti intenzivněji již od ranného věku získávaly bezprostřední kontakty s reálným pracovním prostředím a byly v nich názorně ukotvovány základní životní hodnoty, schopnost sbírat informace a poznatky a hlavně je následně interpretovat.

Škola musí být otevřenou a komunikativní komunitou, musí být centrem vzdělání v obci. Její role nesmí být omezena jen na výkon povinných vzdělávacích aktivit. Proto je žádoucí aktivnější zapojení školy a jejich zájmových kroužků do života obce vedoucí k posilování vědomí příslušnosti k obci, jejím tradicím.

Škola musí být pro rodiče a veřejnost v rovině vzdělávací nabídky i používaných didaktických metod čitelnou, jasně programově (výukově) strukturovanou, zaručující (dlouhodobý) stabilní výukový program jak pro I. vzdělávací stupeň, tak II. vzdělávací stupeň. Musí být školou, která integruje bloky povinné výuky (specifikované v rámci školského vzdělávacího programu) s blokem fakultativní výuky.

Ředitel a jeho pedagogičtí kolegové (popř. externí spolupracovníci) musí cíleně a mnohem intenzivněji využívat vícezdrojového financování k vytváření vzdělávacích projektů s budoucí přidanou hodnotou pro žáka. Tyto aktivity a z toho plynoucí prostředky musí vést k rozvoji technického zázemí školy. Nezbytná je i podpora aktivního fundraisingu, spolupráce v této oblasti s obcí, spolky a dalšími vzdělávacími institucemi v kraji i mimo něj.

Chceme, aby naše základní škola vytvářela podmínky pro nadšené aktivní učení i smysluplné trávení volného času našich dětí i širší roztocké komunity. Chceme, aby roztocká škola byla místem pro zapálené a nadšené pedagogy a díky nim i podobně naladěné žáky.

Pevně doufáme, že se nám podaří najít takového ředitele/ku naší základní školy, který/á dokáže tyto naše představy naplnit.

Jan Jakob starosta
Mgr. Robert Pejša, PhD., zastupitel

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Podpora paní ředitelce | Petiční výbor
O škole | Věra Škráčková
Dobra vec se podařila | Vlaďka Drdová
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
Škola | Vít Calta

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Neuvážený konkurz?

Píšete: "... Tato vize byla a je důvodem, proč bylo radou města jednomyslně vyhlášeno konkurzní řízení na ředitele/ku naší základní školy. Cílem rozhodně není, aby odešla současná paní ředitelka Gabalová, která za své dosavadní vedení školy nepochybně odvedla kus dobré práce. Za to jí je potřeba veřejně poděkovat. Rezervy máme všichni a občas neuškodí, když pomůžou nové impulzy. Když se současná paní ředitelka do konkurzu přihlásí, všichni to nepochybně přivítáme. ...."

Čtu to tak, že jediným důvodem konkurzu byl kritický článek a možnost jeho vyhlášení...
Ne dlouhodobější nespokojenost, ne komunikační problémy, ne nedostatečný rozvoj školy, ne kritika od rodičů...

Přál bych si aby se paní Gabalová do konkurzu přihlásila. Má ho doufám... předvyhraný. Protože pokud se nepřihlásí tak "její" školu (sbor, žáky) čekají nejisté časy.

Proslýchá se ve městě, že

Proslýchá se ve městě, že nepřihlásí. Prý se jí jednání starosty hodně dotklo a údajně jí taky řekl, že mu nevadí jestli se přihlásí, protože jeho to neohrozí. A zazdil to tenhle jeho alibistický článek, který podepsal s panem Pejšou, aby vypadali před veřejností hezký. Jako vždycky! Starosta za dobře odvedený kus práce veřejně děkuje ředitelce vyhazovem.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.