Jana Palacha: úprava technologie, termíny platí

Stavební firma, která provádí rekonstrukci ulice Jana Palacha, narazila pár desítek metrů od Tyršova náměstí na problém, který si vyžádá změnu v dalším postupu prací. Příčinou problému je složení vrstev pod starou silnicí, v nichž je mnohem vyšší podíl spraší, než předpokládal projekt. Spraše jsou jako podloží nevhodné a nezajišťují dostatečnou nosnost komunikace. Nahrazovat vrstvy spraše jiným materiálem v celém rozsahu rekonstruované komunikace by bylo ekonomicky neúnosné. Na základě konzultací s geologem stavby a autorem projektu bylo rozhodnuto stabilizovat a tak zpevnit spraše smísením s vápnem.

Stroj, který smísení vápnem provádí, však nemůže pracovat přímo ve výkopu komunikace, protože by ohrožoval stávající vedení plynu, proto bude problematická vrstva spraší vyvezena na plochu v rámci záborů stavby, konkrétně na středovou část ve Školním náměstí (křižovatka Školní náměstí x Jana Palacha), tam smísena s vápnem, vrácena na původní místo a zaválcována. Vzhledem k této změně bude upraven i postup prací.

Přesnější informace o postupu, uzavírkách apod. budeme poskytovat občanům na webu města a dotčeným obyvatelům ulice a okolí přímo do schránek nebo na informačních cedulích na okrajích staveniště.

Smluvně závazný termín dokončení prací (31. 10. 2015) se nemění.

Jaroslav Huk, místostarosta
Ján Polák, vedoucí ORMŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Výplod dvou pomazaných dutých hlaviček

Váš text přeložím do češtiny:
Na stavebním úřadě firma buď nenašla nebo ani nehledala dokumentaci o podloží komunikace. Dokonce se ani nenamáhala udělat sondáž podloží a začala rovnou bagrovat.
Kdo by tady na okraji plání a polí čekal sprašové podloží, že vy mozci.
Vaše zmínka o neškodné úpravě technologie je mimo mísu. Odvážet v hustě obydlené zóně vybagrované podloží na Školní náměstí a TAM ho míchat s vápnem je prasárna namířená proti občanům tam žijícím i škole kam chodí děti vašich voličů.
Z náměstí, zahrad i domů bude na týdny prašná a zdraví nebezpečná zóna nasycená vápenným a sprašovým povlakem. Byli jste se vůbec někdy podívat v pracovní den jak to vypadá v praxi? Kropení pracoviště? Chacha, příliš drahé.
Prach, prach, vápno, vápno.
Ani si toho nevšímáte, že vaše mozky jsou zastydle budovatelsky komunistické.

když nic neumíš

běž na radnici, tam se uživíš)))

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.