Jasná pravidla a transparentnost v investicích

Cíle Jana Jakoba v pozici opozičního zastupitele Krajského úřadu Středočeského kraje

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji jsme stihli zařadit do minulého vydání Odrazu. V době, kdy jste dostali do schránek svůj výtisk, koaliční jednání ještě nebyla u konce. Kdo bude v dalším období řídit náš kraj? Na sedmi kandidátkách bylo celkem 14 roztockých občanů.

Ty, kteří o to projevili zájem, jsme vám všechny představili v zářijovém Odrazu. Do krajského zastupitelstva se dostal pouze jeden z nich - starosta Roztok Jan Jakob (TOP 09).

Účast občanů Roztok ve volbách (42,54 procenta) byla ve srovnání s celostátním průměrem výjimečná, stejně jako jejich výsledky. Celorepublikově nejčastěji volené strany ANO a ČSSD se v Roztokách musely spokojit až s pátým a šestým místem. Roztočáci dali nejvíce hlasů (24,59 procenta) TOP 09. Takto vysoké procento lze chápat také jako vyjádření spokojenosti s prací svého starosty a jeho týmu.

Jak vidí výsledky voleb a především svoji práci na krajské úrovni sám starosta Jakob, jsem se zeptala přímo jeho. (Pozn.: doufám, že mi čtenář promine, když vynechám zdvořilostní vykání, neb by bylo pouze formální.)

Výsledky voleb jsou startem pro povolební koaliční vyjednávání. Ta teprve určí, kdo s kým bude kraj řídit. Doprovází je mnoho zvratů a kotrmelců. Nejinak tomu bylo i ve Středočeském kraji. Top 09 získala v kraji 6,54 procenta a s tím 5 židlí v krajském zastupitelstvu. Chvíli to vypadalo, že bude mít v rámci koalice i 2 místa v krajské radě. Chceš průběh a výsledek povolebních jednání ještě nějak komentovat? Co to znamená pro tvoji další práci krajského zastupitele?

Ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat roztockým voličům za nejlepší výsledek TOP 09 v celém Středočeském kraji. Této podpory si velmi vážím. Je to pro mě i náš roztocký tým nejen povzbuzení k další práci, ale i velký závazek.

Vyjednávání o budoucí koalici vypukla již v průběhu sčítání hlasů. Byla to pro mě obrovská životní zkušenost. Byl jsem svědkem tvrdého vyjednávání, precizně připravených kolegů na jednání a férového chování na straně jedné, ale i věcného tápání, lhaní do očí, podrazů a schopnosti udělat cokoli pro získání funkce na straně druhé. V průběhu těchto jednání se ukázalo, že několika potenciálním koaličním partnerům bohužel nelze důvěřovat, a zároveň nám nakonec byly nabídnuty zcela nedůstojné podmínky, to znamená několik nepříliš významných, ale zároveň dobře placených pozic a postavení v koalici takové, že bychom neměli možnost cokoli ovlivnit. Za takovýchto podmínek jsem se jako vyjednavač za TOP 09 rozhodl do koalice nevstoupit.

Pro mě jako krajského zastupitele to bude znamenat pozici opozičního zastupitele, který však již na úvod ukázal, že jen tak neohne svou páteř. Hodlám být konstruktivním opozičním zastupitelem. Nemám problém hlasovat pro dobrý návrh, i když ho navrhne někdo z koalice. Na druhou stranu budu kolegům z koalice vždy upřímně říkat, co si myslím.

Před volbami zaznívaly v Roztokách upřímné obavy, zda při tvém úspěchu v krajských volbách nepřijdeme o starostu. Od těch, kdo ti fandí méně, zase připomínky, že tvá práce pro kraj tě bude omezovat v práci pro město. Jak lze skloubit obě činnosti?

Vzhledem k tomu, že budu řadovým krajským zastupitelem, tedy v takzvané neuvolněné funkci, kterou i ostatní zastupitelé vykonávají vedle svého zaměstnání, nevidím v tom zásadní problém. Krajské zastupitelstvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce a zasedání trvá jeden den. Lze předpokládat, že budu ještě členem nějakého výboru. Intenzita jednání výborů je obdobná nebo spíše ještě nižší. Nejzásadnější bude, abych se na všechna jednání pečlivě připravil.

Co ze svých šestiletých zkušeností v čele města Roztoky asi nejvíce zúročíš nyní na krajské úrovni?

Je to především znalost komunální politiky, jejího prostředí a souvislostí, znalost problematiky a potřeb měst a obcí. To mi umožní předkládané materiály posoudit z hlediska dopadu na města a obce, tím na každého obyvatele kraje. Byl bych rád, kdyby se zejména systém dotační politiky kraje a rozhodování o investičních prioritách posunuly směrem k jasným pravidlům, transparentnosti a spravedlnosti. Tomu bych byl rád nápomocen. 

V čem bude tvé působení v krajském zastupitelstvu naopak přínosem pro Roztoky?

Ačkoli nebudu přímo členem krajské vlády, může být mé působení pro Roztoky přínosem. Budu takzvaným insiderem, budu tedy vědět, co se na kraji děje. Informace jsou v dnešní době velmi důležité. Jsem přesvědčen, že z pozice krajského zastupitele budu mít větší prostor pro to, abych mnohé pro Roztoky důležité záležitosti na krajském úřadu zařídil snadněji.

Máš před sebou velký kus práce, zbude ti čas také na tvoji rodinu, oblíbené zahrádkaření či na pivo s přáteli?

Poslední dva měsíce byly v tomto směru nelehké. Veškerý svůj volný čas i část své dovolené jsem věnoval výhradně volební kampani a následně povolebnímu vyjednávání. Jsem rád, že jsem nyní mohl dva víkendy strávit s mou rodinou. Tento čas je pro mě velmi důležitý a dodává mi potřebnou energii. Rád relaxuji také u vaření, dokonce jsem nyní stihl na zahrádce zrýt všechny záhonky. Pivo s přáteli mám rád a chodím především do roztockých restaurací, kde často slýchám názory a připomínky mnoha Roztockých, což je pro mě i důležitou zpětnou vazbou. Doufám, že zejména klidných víkendů se svou rodinou si i nadále užiji dostatek.

Ptala se

Eva Frindtová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.