Je dobré konat, ovšem s rozmyslem

Ve svém článku „Je kozel dobrý zahradník?“ jsem uvedla fakta dostupná komukoli z veřejně přístupných listin. Že jsou tato fakta pro někoho nelichotivá a ti někteří jsou zrovna ve vedení našeho města, s tím těžko něco udělám. Zřejmě jsem si dovolila příliš a nekontrolovaný emocionální přetlak potrefených se zhmotnil v článcích, které mne obrazně zadupaly několik sáhů pod zem.

K odvedení pozornosti od oněch nelichotivých skutečností slouží seznam úspěchů současného vedení města v kontrastu se seznamem akcí, které byly provedeny za minulého volebního období. Pojďme si jich pár projít a uvést aspoň několik skutečností na pravou míru.

Nejdříve tedy úspěchy a cituji starostu: za necelé dva roky, kdy jsme se vedení města chopili my.

Nová kontejnerová MŠ v ulici Havlíčkova pro 50 dětí.

To je bezesporu záslužný čin, který nikdo nezpochybňuje. Co zpochybňuji, je příprava celé akce. Začalo to zadáním pro jediného vyzvaného, aby připravil výběrové řízení za necelých 150 tisíc (porušena směrnice pro zadávání zakázek, nad 100 tisíc bylo nutné vyzvat alespoň 3 zájemce). Výběrové řízení na zakázku za 11 miliónů Kč bylo šito pro konkrétního dodavatele, který již měl připraven projekt a mohl nabídnout nej-kratší termín realizace (1. 9. 2011), proto zvítězil, ač cena nebyla nejnižší. Nakonec se KMŠ otevírala až v polovině prosince 2011. Druhá nejlepší nabídka měla termín otevření KMŠ až 22. 12. 2011 a cenu o 1,6 miliónu Kč nižší. Ten rozdíl zhruba 10 dnů při otevření KMŠ stál daňové poplatníky o 1,6 miliónu Kč z rozpočtu města víc.

Oprava Masarykovy a Jungmannovy ulice. Obě ulice si to opravdu zasloužily a je dobře, že se tak stalo. Za koordinaci rekonstrukce těchto ulic a rekonstrukci přilehlých chodníků ovšem městu pochvala nenáleží. To, že po dobu mnoha měsíců byly chodníky neschůdné a chodci mohli chodit jen po vyasfaltované ulici a proplétat se mezi jedoucími a zaparkovanými auty, opravdu nesvědčí o kvalitní přípravě akcí. U opravy Jungmannovy ulice je zvlášť zřetelné, že připravovat zakázku takového rozsahu podle katastrální mapy, není nejšťastnější. Zvolené řešení s širokými chodníky s vysokými obrubníky neumožňuje v ulici zaparkovat tak, aby stojící automobil buď bránil chodcům, nebo plynulému provozu. Jako třešnička na dortu se vyjímá dotvoření prostoru před ZUŠ s chodníčkem před plakátovací plochou a dvěma lavičkami. To je opravdu vrchol bezradnosti a beznaděje, jak prostor, který mohl smysluplně sloužit, zcela zničit.

Jsem přesvědčena o tom, že kdyby se udělala alespoň nějaká forma projektové dokumentace na opravu Jungmannovy ulice, pravděpodobně by někoho napadlo řešit vhodným způsobem prostor před ZUŠ, ostatně na to už projekt existuje. Oprava komunikace je ovšem o tom, že žádnou projektovou dokumentaci nepotřebuji (tedy šetřím) a lze vesele asfaltovat podle mapy.

Nový sběrný dvůr. Byl vybudován za dotaci, kterou město získalo za minulého volebního období.

Pan starosta uvádí, že se tedy nemusí platit nesmyslně vysoký pronájem, který se platil za starý SBD. To není pravda. Aby to pravda byla, musel by někdo vypovědět nájemní smlouvu, což se dosud nestalo. Tím pádem opravdu platíme a ještě nějakou dobu platit budeme pronájem za starý SBD zcela zbytečně, protože někdo včas nekonal.

Zateplila se budova školní jídelny. Ano, ovšem je třeba uvést, že za dotaci, kterou město získalo za minulého volebního období.

Asfaltuje se Školní náměstí. Bohužel se tak opravdu děje. Problém spočívá v tom, že asfaltování podle mapy je v rozporu s vydanými správními rozhodnutími, takže se tak děje „na černo“. To „na černo“ znamená, že se sice asfaltuje, ale neřeší se ani parkování, ani dešťová kanalizace. Neřešení dešťové kanalizace podle platného projektu a generelu odvodnění města Roztoky znamená, že v budoucnu (někdy určitě) bude vážně poškozená splašková kanalizace, kam se všechny ty deště po průtržích spláchnout prostě musí. To ale bude určitě až po volbách a tento průšvih se zcela jistě časem projeví, protože fyzikální zákony platí bez ohledu na přání a budování Potěmkinových vesnic.

Přestavba MÚ. Přestavba MÚ měla proběhnout již v roce 2011 za 1 045 tisíc Kč. Nestalo se tak. Z rozpočtu města na letošní rok koalice odsouhlasila na přestavbu MÚ částku přesahující 2 milióny Kč a dosud se nic moc nezrealizovalo.

Na moji adresu směřované prohřešky už moc místa nezbývá, takže okomentuji ty nejzávažnější:

Oprava stoky v Nádražní ulici bez výběrového řízení za 8 miliónů Kč. Šlo o havarijní stav, což jsem řešila v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v režimu havarijního stavu. Za tento postup mne udal zastupitel Matas i koaliční zastupitelé Huk a Majer a koalice za ODS ústy tehdejšího předsedy místní ODS a radního ing. Landy vypověděla koaliční smlouvu. Ač jsem byla udána u všech myslitelných orgánů činných nejen v trestním řízení, byla městu Roztoky na opravu havarijního stavu dešťové stoky v Nádražní ulici přiznána dotace ve výši 4 miliónů Kč.

Moje angažmá v zemníku Žalov. Jde o oblíbenou kauzu místní ODS, původně v režii pánů Suvajžiče a Hanslíka. Vzhledem k tomu, že v území nevlastním osobně, ani zprostředkovaně ani jediný m2, což lze několika kliky ověřit na katastru nemovitostí, považuji toto obvinění za bezpředmětné a zcela účelové.

Uveřejněná bezdlužnost pana starosty je fajn, ale ať se na mě nezlobí, ještě před odesláním svého článku jsem několikrát klikla a na jeho nemovitosti je stále uvedeno nařízení exekuce - Jakob Jan.

Přeji všem našim koaličním kandidátům hodně úspěchů v krajských volbách, neboť i v tak krátké době svého působení v zastupitelstvu města Roztoky prokázali dostatek talentu pro vyšší politiku a tudíž je jich pro komunální politiku v Roztokách škoda.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.