Je poskytnutí kompostérů občanům v Roztokách opravdu zbytečné?

V minulém roce jsme uspořádali anketu, jestli obyvatelé Roztok stojí o poskytnutí kompostérů. O výsledcích jsem vás již informoval, jen zopakuji, že výsledek byl 108 pro a 1 proti. Vzhledem k tomu, že předcházení vzniku odpadů je pro naše odpadové hospodářství (i EU) prioritou, vypsal i letos SFŽP dotační titul, který se dotýká omezení vzniku organických odpadů. Jednoduchou a na mnoha místech republiky osvědčenou formou je právě poskytnutí kompostérů pro občany. Stát je na nákup těchto zařízení ochoten poskytnout dotaci 85 procent. Přihlášky je možné podávat od 3. 4. 2018. Se znalostí těchto informací jsem předložil komisi životního prostředí návrh, aby doporučila radě města Roztok zúčastnit se tohoto programu a tím pádem požádat o dotaci (je nutné vzít v úvahu, že zpracování přihlášky zabere nějaký čas a stojí určité úsilí - nebo peníze). K mému velkému překvapení však návrh vzbudil spíše odpor některých členů komise. Námitky delší diskuse proti projektu lze shrnout následovně: kompostování je sice dobré, ale kdo chtěl kompostovat, tak už to dělá. Pořizování kompostérů je zbytečné utrácení peněz, za které je možno pořídit něco užitečnějšího. Námitky pro: větší propagace kompostování spolu s poskytnutím zařízení (zdarma nebo za velmi sníženou cenu) by zvýšily počet občanů, kteří kompostují, a tím, obdobně jako v jiných obcích, např. Sdružení obcí Jablunkovsko nebo v Prostřední Bečvě, by se snížilo množství vyváženého organického odpadu. Tím by město ušetřilo částku, která již v současnosti není zanedbatelná -690 534 Kč za svoz biopopelnic a 456 837 Kč za kontejnery, celkem 1 156 371 Kč. Nabídka by mohla být zajímavá i pro ty, kteří již kompostér mají a ten již potřebuje obnovu, nebo chtějí své snahy znásobit.

Výsledek hlasování byl: pro účast na projektu dva, dva proti a dva se zdrželi.

Po rozčarování, které jsem po hlasování pocítil, přišla letargie - nebudeš s tím mít už žádnou práci, řekl jsem si, ale nevydrželo mi to. Pořád si myslím, že vynechat možnost, která se nám naskytla, je škoda. Zvláště když za odpady město, a tedy i my, platí stále více a více peněz.    

Martin Štifter

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslední zvonění | Jaroslav Huk
MHD | Vít Calta
Obavy o demokracii? | Bohumil Štíbr

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.