Jednání dubnového zastupitelstva trvalo téměř do půlnoci

Odchod angličtinářky vyvolal otazníky u rodičů

První hodina dubnového jednání byla věnována diskusi s několika rodiči, kteří podepsa-li výzvu, v níž žádali zastupitelstvo o vysvětlení odchodu paní učitelky Vechterové. Personální záležitosti patří do kompetence vedení školy, proto se vedení města rozhodlo zprostředkovat setkání se zastupujícím ředitelem, na kterém by zástupcům výzvy, rady školy a školské komise situaci vysvětlil. Nutno podotknout, že zainteresovaní zastupitelé a pan Boloňský, který je členem rady školy, uvedli, že důvodem odchodu byly vyhrocené interpersonální vztahy mezi částí učitelského sboru. Současně byly rozptýleny fámy, které nepravdivě přisuzovaly starostovi zasahování do personálií základní školy. Vedení města také projedná se zástupci školy možnosti obce při zajištění kvalitní výuky angličtiny.

Starosta informoval o tom, že proběhl konkurz na vedoucí pozici ve škole a že novou ředitelku (ředitele) jmenuje květnová městská rada.

Regulační plán Dubečnice pokračuje

Neméně dlouho se diskutovalo nad pořizováním regulačního plánu (RP) Dubečnice. Soudním rozhodnutím je město tlačeno časem - do půl roku musí vydat RP, nebo zrušit stavební uzávěru. Jde o čas, o stovky, možná tisíce dalších bytových jednotek, které by developer v případě zrušení stavební uzávěry, bez platného RP, mohl začít stavět. Zadání regulačního plánu i s vypořádanými připomínkami od veřejnosti tedy dostalo zelenou. Pouštíme se do další fáze - zpracování architektem. Poté bude RP postoupen k dalšímu projednání i připomínkám ze strany veřejnosti.

Na otázky týkající se bezpečnosti ve městě odpovídal vedoucí strážník

Vedoucí strážník Petr Vevera ujistil přítomné zastupitele, že městská policie denně dohlíží na bezpečí dětí v okolí školy. Byl požádán, aby zajistil zvýšení dohledu na cestě od Maxmiliánky do Únětic, kde se mezi korzujícími rodiči s kočárky často řítí nebezpečnou rychlostí neukáznění cyklisté. Vedoucí strážník také reagoval na obavy některých zastupitelů, že se ve městě potuluje osoba, která nabízí roztockým dětem a mládeži drogy. Věc byla nahlášena státní policii. Současně vedení města svolalo schůzku se zástupci školy, městské policie a protidrogovými experty, aby prodiskutovali problematiku prevence v našem městě a zjistili, zdali je dostatečná, případně pomohli k jejímu rozšíření. O výsledku jednání vás budeme informovat v příštím čísle Odrazu.

Jeden z městských bytů je k prodeji

V den konání zastupitelstva byl uvolněn jeden z městských bytů v nástavbě v Braunerově ulici. Vzhledem k tomu, že bytový i nebytový fond našeho města je ve velmi špatném stavu a je zapotřebí navyšovat investice do této oblasti, většina zastupitelů souhlasila s odprodejem tohoto bytu. Získané prostředky půjdou do správy a rozvoje bytového a nebytového fondu města. Záměr prodeje bude vyvěšen 1. června, obálkovou metodou, za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem na 2 090 000 korun.

Poslední bod stihli zastupitelé odsouhlasit přesně ve 23.00 hodin. Poté, dle jednacího řádu, následovaly jen informace, které bylo možné vzít pouze "na vědomí". Patřila mezi ně například zpráva místostarosty T. Novotného o tom, že celý letošní rok bude probíhat soutěž na zhotovení projektu opravy vily čp. 125 v Tichém údolí a následně soutěžení zhotovitele, a také fakt, že o dotaci v této věci bude možné žádat ve variantě prostor pro komunitní centrum (neziskovky) v kombinaci se školkou. Vyčerpaní zastupitelé opouštěli brány úřadu ve 23.15.

Marie Šlancarová

místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.